Právě je 9.8.2022 5:34:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ] 
 Zprávy z ADAC (automobilový klub) 
Autor Zpráva
 

Příspěvky: 371
Příspěvek Zprávy z ADAC (automobilový klub)
ADAC: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club :arrow:

https://www.adac.de/

Nějak jsem si chtěl zpříjemnit Nový rok, takže jsem zabrouzdal na stránku ADAC, která mě spíše nepotěšila, proto tu přináším pár zpráv, co se nyní děje na západ od nás. Je to směska týkající se dopravy, ne však moc výstavby, i když něco se tam také najde:

1. Zdražení nafty a benzínu kvůli ochraně klimatu
Od 1.1.2020 se zvedají ceny nafty (8 centů) a benzínu (7 centů). Toto zvýšení vychází ze schváleného zákona o ochraně klimatu a schválil ho spolkový sněm. Deklarovaným cílem vlády je zvýšit cenu fosilních paliv, tím motivovat lidi pro zelenou "debilitu". Na oplátku se zvyšuje pendlerový paušál. (takže místo zpoplatněných dálnic, hloubeji do kapes díky ochraně klimaut). A však dle ADAC praktické zvýšení může být až 11, resp. 10 centů.

2. Nárok na soukromou nabíjeíc stanici (netýká se našinců, ale pro zajímavost)
Zákon o modernizaci bytů, který vstoupil v platnosti 1.12.2020 upravuje cestu pro soukromou nabíjecí stanici pro E-auta při novostavbách, resp. rekonstrukcích. Co to znamená?: Při výstavbě nových bytových domů a garážových stání (i venkovních stání), musí být vybaveno každé místo připojkou na e-auto. A díky této úpravě zákona nyní může požadovat i nájemce svůj dobíjecí stojan zpětně, tedy si ho nechat umístit na náklady majitele bytu na své parkovací místo.

3. Od 1.1.2021 se nesmí natáčet, resp. pořizovat fotky nehody se zraněním či úmrtím, pod pohrůžkou odnětí svobody až na 2 roky, či vysoké pokuty. Rozhodující je produkce na místě, nezohlednuje se použití. Pro ty, co neposkytnou pomoc na místě, je připraveno odnětí svobody na jeden rok či opět vysoká pokuta.

4. Z důvodů chybných citací nevstoupil zatím v platnost novela zákona o zvýšení pokut. Tedy stále platí "staré" sazby. Spolkové země a ministerstvo se zatím nedohodly na kompromisu ohledně výše pokut a zákazů řízení. Snad ty tohoto kompromisu mělo být dosaženo v roce 2021. Času je však málo, neb na podzim se bude volit spolkový sněm.

_________________
Zdržuji se hlavně jižně od Dunaje, ale rád se podívám i na severní břeh a sem tam i na západ od Rýna.


Naposledy upravil Diaľničiar dne 18.4.2021 12:21:39, celkově upraveno 5

+web2.1.2021 22:40:24
Profil
 

Příspěvky: 371
Příspěvek Re: Zprávy z ADAC
A pokračujeme kraso jízdou ze západu:

5. Dle studie vypracovanou v Bavorsku a Nordrhein-Westfalen, hledá každou noc ca 23 500 nákladních aut místo na zaparkování. V tuto dobu najde pouze 70 000 kamionů místo na zaparkování, díky tomu jsou kamiony zaparkované na místech v rozporu s platným zákonem a ohrožují bezpečnost silničního provozu. Proto chce spolková vláda intestovat 90 mil Euro na výstavbu nových parkovacích míst (jednalo by se o ca 4000 míst).

6. Ke konci roku se snížil počet staveništ vč. víkendových úzávěrek.
V současné době zůstavají ve výstavbě tyto úseky:
A38 Halle - Göttingen v obou směrech v oblasti tunelu Heidkopf do 31. ledna 2021 (střídavě v různé denní a denní době)
A49 Kassel - Gießen mezi Borken (Hesensko) a Neuental v obou směrech do konce července 2021
A98 Weil am Rhein směrem na Rheinfelden / Karsau mezi Lörrach-Ost a Rheinfelden / Karsau do konce ledna 2021
A100 Stadtring Berlin, Neukölln směrem na Wilmersdorf na Dreieck Neukölln do 15. února 2021
Objízdné trasy jsou značeny. Nelze vyloučit krátkodobé změny a další data výpadku.

7.Snížení úmrtí na silnicích v roce 2020.
V roce 2020 přišlo o život 2780 lidí. Ve srovnání s rokem 2019 se jedná o snižení o 8,7% nebo také o 266 nehod. Více se však umíralo u cyklistů a chodců. Dle všeho je snížení zapříčiněno čínskou chřipkou a snížením provozu na komunikacích.
Pokles umrtí na komunikacích byl zaznamenán o 14% u automobilismu a o 10% u motocyklů. na druhou stranu počet usmrcených chodců a cyklisůt se zvýšil o 4%. Důvod: Lidé více chodili, než jezdili - to je opravdu vyjádření ADAC.

_________________
Zdržuji se hlavně jižně od Dunaje, ale rád se podívám i na severní břeh a sem tam i na západ od Rýna.


2.1.2021 22:53:01
Profil
 

Příspěvky: 371
Příspěvek Re: Zprávy z ADAC
8. Z důvodů zlepšení kvality vzduchu vzniká ve Frankfurtu nad Mohanem zona rychlosti 40km/h. Toto vstupuje v platnost od 1.1.2021
Správní soud v Kasselu rozhodl, že Frankfurt musí přezkoumat a zavést zákazy v obytných zonach, resp. na určitých trasách. Nynější opatření dle soudu nejsou dostatečné, aby se dodržely limity CO2. V rámci systémového řešení je tato hodnota také mezí pro e-auta. Také se bude týkat čtyřproudých komunikací, nacházejících se v této zoně.

9. V Hamburku, Berlíně, Barmstadtu a Stutgartu platí zákazy pro vjezdy dieslových aut, v dalších městech se tyto plány připravují. V těchto městech se předpisy liší, tak jako praxe kontroly a výše pokut.
Do tedy bylo zjištěno více než 16 000 porušení, hlavně ve Stuttgartu a Darmstadtu. Celková výše pokut, včetně poplatků, činí 1,6 mil Euro. Je zde však otázak, zda-li se všechny pokuty stanou závazné a dokaží se vymoci.
Stuttgart J
e to jediné město, kde je zakázán vjezd starších dieselů (třídy 4 a horší) kdekoliv ve městě. V tomto směru, je prý kontrola velice efektivní. Jde hlavně o vyfocení aut vzjíždějících do Stuttgartu, resp. kontroly zaparkovaných aut. Tady se provede také kontrola emisní třídy. Speciální kontroly však zde nejsou činné.
Stuttgartský úřad uvádí, že od dubna do prosince roku 2019 zaregistroval 2860 vjezdů aut s horší emisní třídou 4 a níže. (od dubna 2019 vstupil v platnost zákon zakazující vjezd dieslových aut s horší emisní třídou 4 a níže, proto až od dubna, do té doby platil pouze pro zahraniční vozidla). Z celkového počtu 450 000 registrací nespadá do daného zákonu 6700 vozidel. Ale více než polovina z nich má vyjímku na provoz ve městě, tedy mohou tam jezdit.
Darmstadt
V Darmstadtu řidiči dieselových motorů, kteří ignorují zákazy vjezdu, jsou výlučně součástí kontorly rychlosti a projíždění na červených světlech. Pokud je zjištěno porušení, je současně zkontrolována emisní třída. Od začátku června 2019 do 15. prosince 2019 toto nařízení porušilo 13 137 řidičů osobních a nákladních vozidel.
Hamburk
Na rozdíl od Stuttgartu a Darmstadtu se úřady v Hamburku konkrétně zaměřily na řidiče vjiždějících do zakázaných zon. Od 1. srpna do 31. prosince 2018 bylo zjištěno 151 porušení a byly uloženy pokuty ve výši 3140 eur, jak oznámil úřad vnitra. V roce 2019 došlo k 246 přestupkům a pokutám ve výši téměř 7 300 eur. Podle orgánů vnitra bylo provedeno nezdokumentované množství jednotlivých kontrol a 26 cílených operací zaměřených na kontrolu omezení průjezdu.
Berlin
V Berlíně úředníci v rámci své hlídkové povinnosti náhodně kontrolují dodržování zákazu vjezdu. V loňském roce však byla zřízena kontrolní stanoviště na dvou dotčených hlavních komunikacích, uvedla policie. Doposud bylo potrestáno 51 porušení.

10. Něco k pokutám (je to překlad ADAC článku, originál lze najít na jejich stránkách):
Promlčecí lhůta je tři měsíce pro správní delikty a šest měsíců pro porušení za drogy a alkohol. V této lhůtě musí příslušný orgán přijmout opatření proti odpovědnému řidiči vozidla. Jednáním se počítá i zaslání obsílky. Kdy je tento dopis doručen již není pro promlčení relevantní. Toto datum se však nachází ve složce. Kdy může být řízení pozastaveno, závisí pak na náhlednutí do této složky.
Při udělení pokuty lze nevypovídat. Právno nevypovídat existuje, pokud by jste jako řidič obvinil sama sebe, nebo Vašeho blízkého.
Téměř ve všech případech je oznámení o pokutě zasláno poštou s doručenkou. Poštovní pracovník buď doručí dokument osobně, nebo ho vloží do poštovní schránky. Poté notářsky potvrdí doručení na dodacím dokladu a předá jej zpět správnímu orgánu. Dojde-li k doručení zasláním do poštovní schránky adresáta, dojde k zahájení lhůty pro vznesení námitky.
Pokud vaše údaje jako osoby dotčené na jednání nevedou k odmítnutí obvinění a zastavení řízení, orgán vydá pokutu. S tím jsou spojeny další náklady, procesní poplatky (minimální poplatek 25 EUR) a náklady na poštovní zásilky (doporučeně obvykle 3,50 EUR).
Proti oznámení pokuty můžete vznést námitku ve lhůtě 2 týdnů od doručení. V této lhůtě musí být námitka doručena správnímu úřadu. Pokud dvoutýdenní lhůta pro podání námitky vyprší bez podání námitky, stává se oznámení o pokutě právně závazné. Další kontrola je poté vyloučena a pokuta se stává splatnou.
Pokud se odvoláte a řízení nebude zastaveno, stanoví okresní soud datum hlavního slyšní.
Pokud soud nepovažuje hlavní jednání za nutné, může rozhodnout usnesením, pokud dotčená osoba a státní zástupce nevznese námitku. Jako dotyčná osoba jste obecně povinni být přítomni a můžete z ní být osvobozeni pouze na základě žádosti a za velmi konkrétních podmínek. Soud se snaží plně objasnit základní skutečnosti, přičemž jsou prohlíženy důkazy - například přední fotografie - a jsou vyslýcháni svědci. Okresní soud rozhoduje rozsudkem. Proti tomuto rozsudku lze podat stížnost pouze za velmi přísných podmínek.
V případě pochybností o správnosti postupu měření, či vystavení pokuty může soud pověřit znalce vypracováním znaleckého posudku. Taková hodnocení jsou často velmi složitá a odpovídajícím způsobem nákladná, takže bez pojištění právní ochrany existuje značné riziko nákladů. Po provedení důkazů soud rozhodne, zda bude řízení zastaveno a dotyčná osoba bude osvobozena nebo odsouzena.
Jinak ADAC píše ještě k možnosti se odvolat toto:
Před odvoláním má smysl zkontrolovat a vyhodnotit záznamy daného porušní zákona. Z těchto dokumentů mohou obhájci, kteří se specializují na dopravní právo, určit, zda a s jakou námitkou existuje šance na úspěch. ADAC dokonce uvádí na své stránce právníky pro takové případy.

_________________
Zdržuji se hlavně jižně od Dunaje, ale rád se podívám i na severní břeh a sem tam i na západ od Rýna.


2.1.2021 23:32:52
Profil
VIP

Příspěvky: 18409
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Zprávy z ADAC (automobilový klub)
Odpočívky

Obzvláště velký nedostatek je u LKW, tedy od cca. 17:00 až do noci je obtížné najít v mnoha lokalitách parkovací místo pro řidiče nákladních vozů a to až tak, že uplynulá dekáda patřila v tomto ohledu do stavu, ve kterém Německo v tomto nedostatku vedlo. Vypracovala se koncepce rozvoje parkovisť a modernizace odpočívek, přičemž tento program trvá až do roku 2025 a patrně se přistoupí k dalším.

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artik ... ystem.html

Tady je pak pro změnu článek z ADAC ohledně monitoringu pandemie COVID-19 v návaznosti na dostupné služby na odpočívkách (03/2021): https://www.adac.de/news/corona-tankste ... utobahnen/ .

Na 13 000 km síti dálnic je cca. 430 odpočívek s obsluhou a 1500 bez obsluhy. Privatizace služeb se zahájila v roce 1998. Parkovací místa pro nákladní vozidla jsou na dalších 190 místech. To jsou již soukromé areály výhradně pro tyto služby. Nemám k dispozici průzkum o situaci provedený v roce 2018.

Modernizace uplynulých let je i o systému parkingu, kde řidič vytiskne čas odchodu. Tím se daří dosáhnout, že řidič parkují v sledu za sebou, co spěje k tomu, že se na maximum obsadí každé jedno místo.

Průzkum z roku 2013 ukázal, že mnoho vozidel (mnoho tisíc) stojí nakonec na dálnicích, kde se stát nesmí, ale se to tiše tolerovalo v některých lokalitách. Problém se přesouval na odpočívky, kde se zabíral prostor pro jiné typy vozidel. A ráno se zase komplikovala situace s odvozem odpadu atd. Nebo řidiči opouští dálnici a parkují u firem atd. Dalším prvkem vylepšení situace je, že se automaticky ukazuje počet volných míst na odpočívce, čímž není v případě, že tam místo již není, řidič nucen třeba objet 5 odpočívek za tímto účelem, někam to zaparkovat a plnit podmínky AETR, šetří tedy čas i PHM, než najde opravdu volné místo. Toto telematické řešeni rozhodně vylepšilo systém, ale zavedeno bylo pro akutní nedostatek míst.

Odpočívka s oddechovou zónou a vedlejšími činnostemi je většinou ve vzdálenosti od sebe 50 až 60 km, respektivě max 80 km. Menší odpočívky jsou k dispozici v pravidelných intervalech 15 až 20 km, max 25 km. Vše závisí od intenzit dálničního provozu. Od toho také závisí velikost oddechové zóny.

Průzkum stavu z r. 2008: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlag ... cationFile

Vyhodnocení za rok 2013: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlag ... cationFile

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
2009 - 2022


18.4.2021 21:40:24
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ] 
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz