Právě je 22.10.2020 11:02:00
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Vládní dokumenty a materiály 
Autor Zpráva
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Na Slovensku je nová vláda. Skládá se ze 4 stran: Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť. V NRSR mají více jak 50% poslanců. Prozatím ještě není Programové vyhlásenie vlády SR, takže nejsou jasnější konkrétní cíle v oblasti dopravy.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je Roman Brecely, za stranu Sieť a tato strana má rovněž v nové vládě pouze toto jedno ministerstvo. Na druhou stranu nabíhá čerpání OP II (Op. program Integr. Infr.) s rozpočtem cca. 4 mld. € a celkově je doprava ministerstvo, ve kterém se ročně "protáčí" obrovské částky peněz a rozhoduje se o věcech, které mají dosah na stovky tisíc zaměstnanců.

Strana Sieť preferovala ve volbách posílení výstavby na rychlostních silnicích, ale to nic nevypovídá o nepokračování na realizaci dálnic. Dokud nebudou známé další informace (program vlády), tak nemá smysl o tom dál debatovat, protože možností je nespočetně co se týče vývoje.

Stejně jako předchozí ministr dopravy Ján Počiatek, tak ani Roman Brecely není přímo z oboru dopravy & stavebnictví; ale má zkušenosti z řízení velikých projektů (z energetiky).

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


25.3.2016 12:30:55
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Příloha:
00.PNG
00.PNG [ 243.06 KiB | Zobrazeno 12997 krát ]

Hned jak bude PVV k dispozici, tak se mu budu věnovat více včetně několika dalších vlastních názorů a postřehů.

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


30.3.2016 13:02:07
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Priorita Slovenska v dopravě: urychlené budování dálnic :arrow: k tomu doplním, že zde se jedná o to, co nyní ponese ministr dopravy na rokování vlády a až jak se koalice domluví, tak až tak bude nové programové vyhlášení vypadat a snad tam bude i něco víc ... prozatím se "jede" jak již dlouho:

top priorita jsou dálnice, něco dostanou železnice a ostatní dle zdrojů, tyto všeobecní formulace jsou platné z dlouhodobého hlediska, ale je to dobře že se zveřejnilo to, s čím nový ministr na to rokování vlády jde

ted už jen čekat na detaily :jidlo:

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


5.4.2016 20:42:58
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020

vybírám jen oblasti, která odpovídají tomuto fóru

Oblasť dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Budovanie dopravnej infraštruktúry a podpora moderných a efektívnych spôsobov dopravy je jednou z priorít vlády Slovenskej republiky v rokoch 2016 až 2020. Špeciálnu pozornosť bude vláda venovať výstavbe a modernizácii dopravnej infraštruktúry v regiónoch, ktoré patria medzi menej rozvinuté, keďže dostupnosť dopravnej siete je jedným zo základných predpokladov ich ďalšieho rozvoja.

Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zabezpečenie zvýšenej ochrany spotrebiteľov pri bytovej výstavbe a pokračovanie v cielenej podpore menej rozvinutých regiónov.

Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v doprave, pri uvádzaní cestných vozidiel do prevádzky, v stavebníctve a cestovnom ruchu. Zváži aj zavedenie opatrení, ktoré umožnia vlastníkom vozidiel predísť automatickému uloženiu sankcie za nepodrobenie vozidla technickej alebo emisnej kontrole.

Národný generel dopravy pre Slovenskú republiku

Vláda podporí spracovanie Národného generelu dopravy SR. Jeho cieľom bude zabezpečenie ekonomicky efektívnej, bezpečnej, kapacitnej, kvalitnej a plynulej dopravy. Základom bude vypracovanie celonárodného socio-demografického prieskumu definujúceho dopravný dopyt obyvateľstva, podloženého podrobnými dopravnými prieskumami pre všetky relevantné druhy dopravy. Generel dopravy zohľadní aj medzinárodné dopravné vzťahy využívajúce Slovenskú republiku ako tranzitnú krajinu a bude úzko prepojený s územnými generelmi dopravy realizovanými na úrovni samosprávnych krajov a výstupov rozvojových dokumentov jednotlivých krajských miest. Cieľom tohto dokumentu bude získať komplexný pohľad na riešenie všetkých dopravných vzťahov na Slovensku, čo umožní jasne nastaviť priority v oblasti dopravy.

Cestná doprava

Vláda sa zaväzuje udržať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Výstavba diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami je aj naďalej najdôležitejšou prioritou vlády pri výstavbe diaľnic. Cieľom vlády je umožniť motoristickej verejnosti už od roku 2020 využívať všetky diaľničné úseky.

Vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4, R7. Bude pokračovať v budovaní diaľničného prepojenia s Poľskom. Okrem pokračovania vo výstavbe na diaľnici D3 naprieč regiónom Kysúc sa sústredí na prípravu výstavby východného prepojenia od Prešova na Poľsko prostredníctvom rýchlostnej cesty R4. Najvyššou prioritou na tomto cestnom ťahu je severný obchvat Prešova a v závislosti od výšky disponibilných zdrojov financovania pokračovať smerom na sever v úsekoch s najvyššou intenzitou. Na Orave sa sústredí na výstavbu rýchlostnej cesty R3. V záujme vlády bude pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R2 medzi mestami Zvolen a Košice. Vláda bude pripravovať prepojenie Banskej Bystrice s D1 rýchlostnou cestou.

Kritickú dopravnú situáciu v okolí hlavného mesta bude vláda riešiť podpísaním koncesnej zmluvy na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 prostredníctvom projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP). Použitie tejto metódy financovania bude vláda zvažovať aj pri ďalších projektoch cestnej infraštruktúry.

Pokračovať budú prípravné práce aj na ďalších úsekoch rýchlostnej cesty R7, a to aj s dôrazom na možnosť napojenia rýchlostnej komunikácie na nový most cez Dunaj v Komárne.


Realizácia významných investícií do cestnej dopravnej infraštruktúry má nespochybniteľne pozitívne ekonomické a sociálne vplyvy nielen regionálneho významu, ale pozitívne vplýva aj na znižovanie regionálnych rozdielov. Rozsah ich realizácie bude však ovplyvnený disponibilnými možnosťami štátu so zohľadnením prijatia tzv. investičnej výnimky vzťahujúcej sa na financovanie významných investícií. Vláda bude preto usilovať o ústavnú dohodu na prijatie tzv. investičnej výnimky.

Aj napriek zintenzívneniu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v posledných rokoch a ambicióznych plánoch nastupujúcej vlády sú z pohľadu dopravy pre Slovensko stále mimoriadne dôležité cesty prvej triedy, po ktorých sa realizuje takmer polovica dopravných výkonov na cestnej sieti. Stav ciest prvej triedy do veľkej miery ovplyvnilo dlhodobé podfinancovanie. Vláda má ambíciu začať s modernizáciou viac ako 180 kilometrov ciest prvej triedy. Prioritou budú úseky s najväčším stupňom poškodenia a cesty prvej triedy na významných cestných koridoroch, na ktorých nie sú vybudované paralelné diaľničné úseky. Dobudovaním a zmodernizovaním niektorých úsekov ciest prvej triedy vláda podporí regióny, cez ktoré neprechádza diaľnica alebo rýchlostná cesta, ale práve kvalitné cesty prvej triedy ich dokážu aspoň dočasne nahradiť.

Vláda počas nasledujúcich štyroch rokov zmodernizuje približne 60 mostov na hlavných cestných ťahoch a prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 až 2020 podporí opravu a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy v regiónoch.

Železničná doprava

V súlade s plánmi Európskej únie bude vláda podporovať ďalší rozvoj koľajovej dopravy na Slovensku. Prioritou bude podpora verejnej osobnej dopravy ako najekologickejšieho a zároveň jedného z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Vláda sa zaväzuje optimalizovať rozsah objednaných výkonov vo verejnom záujme v oblasti vlakovej dopravy, a to v rozsahu potrebnom na nastavenie cieľového grafikonu do roku 2020. Cieľom je vytvorenie dostatočnej ponuky a intenzity vlakového spojenia na trasách, ktoré majú potenciál byť efektívne z pohľadu železničnej dopravy tak, aby sa vytvoril nosný systém verejnej osobnej dopravy pre najväčšie prúdy cestujúcej verejnosti.

Vláda bude pokračovať v rozsiahlom modernizačnom programe v oblasti vozňového parku osobnej železničnej dopravy s cieľom urýchleného zvýšenia komfortu cestovania. V tejto súvislosti vláda zváži strategické riešenia slúžiace posilneniu konkurencieschopnosti Železničnej spoločnosti Slovensko a ďalšiemu zvýšeniu kvality jej služieb vrátane možnosti úzkej spolupráce so strategickými partnermi v EÚ. Cieľom je presadenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSSK) ako prozákaznícky orientovaného operátora osobnej železničnej dopravy. Dôraz sa bude klásť aj na zefektívnenie spôsobu predaja cestovných lístkov prostredníctvom moderných nástrojov ako internet či mobilné aplikácie a na celkovú úroveň komunikácie ŽSSK s verejnosťou.

Vláda sa zaväzuje naďalej poskytovať sociálne zľavy pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, zjednodušiť vydávanie cestovných lístkov a odstrániť formality, ktoré sú so zvýhodneným cestovaním spojené. Vláda ešte v roku 2016 prehodnotí zrušenie vlakov Intercity na najvyťaženejšej diaľkovej trati medzi Bratislavou a Košicami s cieľom čo najrýchlejšieho obnovenia tejto trate.

Vláda bude pokračovať v modernizácii železničných koridorov a podnikne kroky, aby sa podarilo vyčerpať celú alokáciu fondov EÚ určenú pre oblasť železničnej infraštruktúry. Začnú sa prípravné práce na modernizácii asi 250 kilometrov železničných tratí a vláda zváži aj rozšírenie a modernizáciu v súčasnosti preťažených regionálnych tratí.

Vláda vytvorí vhodné podmienky pre Železnice Slovenskej republiky a samosprávy na budovanie záchytných odstavných plôch v okolí železničných staníc a zastávok tak, aby sa zvýšila atraktivita vlakovej dopravy pri dennom dochádzaní do regionálnych centier. Vláda podporí proces revitalizácie železničných staníc a zastávok s cieľom zvýšiť kultúru a kvalitu cestovania, a to aj prostredníctvom premiestňovania existujúcich a budovania nových staníc a zastávok s možnosťou bezbariérového prístupu. Zámerom je zabezpečiť vysoký komfort cestujúcej verejnosti počas pobytu na staniciach a zastávkach nosných dopravných uzlov aj prostredníctvom zabezpečenia internetového pripojenia. Vláda zabezpečí zosúladenie zákona o dráhach so zákonom o používaní jazyka národnostných menšín v oblasti označovania názvov železničných staníc a zastávok na národnostne zmiešaných územiach.

V oblasti nákladnej železničnej dopravy vláda príjme opatrenia pre presun tovarov z cestnej dopravy na železničnú v súlade s cieľmi EÚ. Zámerom je ekologizovať dopravu a odľahčiť cestnú sieť ako aj znížiť negatívne dopady na obyvateľov žijúcich v okolí hlavných ťahov. Okrem zintenzívnenia aktivít štátneho nákladného dopravcu ZSSK Cargo pôjde aj o výstavbu nových terminálov intermodálnej dopravy predovšetkým v regiónoch s vysokým rastom ekonomickej aktivity a s veľkým exportno-importným potenciálom.

Ostatné druhy dopravy

Prioritou bude aj efektívnejšia spolupráca verejnej autobusovej a železničnej dopravy. Vláda pripraví podmienky pre vznik dopravnej autority, ktorá by zastrešila objednávanie výkonov vo verejnom záujme tak v železničnej, ako aj autobusovej doprave a zabezpečila nevyhnutnú synchronizáciu jednotlivých spojov za účelom zvýšenia dostupnosti a komfortu kombinovanej dopravy a ochrany práv a právom chránených záujmov cestujúcich.

Vláda bude podporovať aj intenzívnejšie budovanie systémov integrovanej dopravy, zabezpečenie stabilného, dostatočného a udržateľného spôsobu financovania verejnej osobnej dopravy a modernizáciu vozidlového parku podnikov mestskej hromadnej dopravy. V spolupráci so samosprávami má vláda ambíciu podporiť budovanie záchytných parkovísk na hlavných prístupových ťahoch, ktoré spolu s nadväzujúcimi opatreniami budú smerovať k odľahčeniu vnútromestských komunikácií od cieľovej a statickej dopravy.

S cieľom minimalizovať daňové úniky formou fiktívnej prepravy tovarov na verejných komunikáciách vláda zavedie systém monitorovania cezhraničnej prepravy tovaru prostredníctvom elektronického tranzitného kontrolného systému.

Vláda v súlade s európskou dopravnou politikou a medzinárodnými záväzkami bude naďalej finančne podporovať a zvyšovať úroveň bezpečnosti leteckej prevádzky. So zreteľom na nové bezpečnostné výzvy vláda posilní ochranu a bezpečnosť civilného letectva. V intenciách práva EÚ a v spolupráci so strategickým partnerom vláda pripraví podmienky pre zriadenie národného leteckého dopravcu, čím sa zabezpečí pravidelné letecké spojenie Slovenska s najvýznamnejšími leteckými uzlami v Európe a hlavného mesta s regionálnymi letiskami. Dôležitou súčasťou strategického partnerstva bude rozvoj letiska M. R. Štefánika v Bratislave a vytvorenie nových investičných a podnikateľských príležitostí.

V oblasti vodnej dopravy vláda v plnom rozsahu využije skutočnosť, že vodná doprava sa po prvý raz dostala medzi priority financované z fondov EÚ. Realizáciou projektov financovaných v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra sa v rokoch 2016 až 2020 zabezpečí rozvoj a modernizácia dunajských prístavov a zlepší splavnosť Dunaja. Aj tieto opatrenia môžu napomôcť príprave podmienok pre zriadenie národného vodného dopravcu. Vláda zameria pozornosť na prípravu výstavby mostov cez rieku Ipeľ, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala už v minulosti.

Po úspešnom začlenení cyklodopravy medzi štandardné druhy dopravy bude v tomto trende vláda pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Rovnako ako pri leteckej doprave aj tento druh dopravy má veľký potenciál podporiť rozvoj cestovného ruchu a regionálny rozvoj. Za účelom zvýšenia podielu cyklodopravy na výkonoch v osobnej doprave vláda podporí budovanie cyklotrás zo zdrojov EÚ s dôrazom na kvalitnú projektovú prípravu cyklistickej infraštruktúry s prednostným využitím pozemkov v majetku štátu.

Výzvou je aj očakávaný rozmach elektromobility, ku ktorému vláda prispeje podporou budovania potrebnej infraštruktúry.

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


22.4.2016 6:24:40
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Zde je rozcestník na Operační Program Integrovaná Infrastruktura 2014 - 2020 :arrow:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169044

*byl schválen jako jeden z prvních desíti programů
*jeho finanční rozsah činí 4 mld. €, dalších 0,7 mld. € půjde na spolufinancování

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


6.5.2016 10:19:58
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
První velký rozhovor s ministrem dopravy Brecelym :arrow:

viewtopic.php?f=210&t=5369

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


8.5.2016 20:50:41
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Vzhledem k faktu, že 70-80% všech kapitálových investicí z veřejných peněz jde na Slovensku z fondů EU, tak je důležité uvést, že z programovacího období 2007 - 2013 se vyčerpalo již téměř 97% celkového objemu, přičemž OP Doprava vyčerpal 100%. Ty 3% jsou ještě 350 mil. €. Více informací: viewtopic.php?f=210&t=5512 .

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


14.8.2016 22:01:55
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Nebudu sem vkládat odkazy na tisk, ale pouze informačně: 4-koalice se změnila na 3-koalici, takže strana Sieť, která měla jediného ministra a to dopravy končí ve vládě a společně s ní i ministr dopravy Roman Brecely. Od strany Sieť došlo k několika přestupům do strany Most-Híd a tato strana bude mít i ministra dopravy: Arpád Érsek.

Roman Brecely stačil provést několik změn v 2. PPP na D4/R7 (59 km) a podepsal smlouvu. Dále se za jeho působení podepsala smlouva na výstavbu D1 u Košíc, což je dalších cca. 15 km. Celkem tedy schválil za své krátké působení novou výstavbu v délce cca. 74 km.

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


30.8.2016 16:27:37
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Příloha:
Poznámka: zdroj: MDVaRR SR
Snímka.PNG
Snímka.PNG [ 224.35 KiB | Zobrazeno 12456 krát ]

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


2.9.2016 9:52:18
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Slovenská vláda vyjměnovala do funkce vládního splnomocněnce pro rychlostní silnice :arrow:

viewtopic.php?f=210&t=5620

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


13.10.2016 20:23:49
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Rozhovor s výše uvedeným splnomocněncem objasňuje jeho náplň práce a poslání:

Od štvrtka sa stávate vládnym splnomocnencom pre rýchlostné cesty. To je výsledok dohôd so stranou Most-Híd o prestupe vás a ďalších poslancov zo Siete k Bélovi Bugárovi?

Nie. V programovom vyhlásení sú spomenuté rýchlostné cesty – R2 (od Zvolena na Košice), R3 (na Orave), R4 (od Prešova na Poľsko), R7 (južný ťah od Bratislavy po Lučenec), potom prepojenie Banskej Bystrice na D1 (R1), cesty prvej triedy. Keď si bežní ľudia, starostovia a primátori tento dokument pozrú, tak sa potešia, že cez ich región povedie cesta, ktorá ekonomicky aj sociálne pomôže regiónu. Žiaľ, to je ich prvá aj posledná informácia. Nemajú sa ako dozvedieť, ako prebieha príprava cesty či výstavba.

Chcete tým povedať, že to nie je výsledok politických dohôd o vašom prestupe zo Siete do strany Most-Híd?

Po zostavení vlády mi bolo ponúknuté, či nechcem byť splnomocnencom vlády, konkrétne pre rýchlostnú cestu R3 (rýchlostná cesta na Orave cez Dolný Kubín na Poľsko – pozn. red.), pretože som stále aj ako poslanec VÚC Žilina bojoval za R3.

Takže sa budete venovať iba tejto jednej ceste?

Nie, všetkým cestám, ale dopoviem. Ja som to v tom čase odmietol, strane Sieť pripadlo ministerstvo dopravy, riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, takže som to nepovažoval za potrebné v rámci jasných programových cieľov v rámci strany. Teraz, keď sme prestúpili do klubu Most-Híd, tak moji kolegovia zo Žilinského kraja začali vystupovať na zastupiteľstve s tým, že majú veľké obavy o stavbu ciest v regióne, keďže nový minister dopravy (Árpád Érsek – pozn. red.) je zo strany Most-Híd. Mali obavu, či nebude preferovať južné trasy ciest.

Máte podobnú obavu?

Snažil som sa ich ubezpečovať, že to tak nebude, pretože južné trasy sú na stavbu slabo pripravené. Otvoril som však otázku, že by som chcel bezplatne robiť splnomocnenca pre všetky rýchlostné cesty s tým, že nebudem zasahovať do verejného obstarávania ani do trasovania ciest. Ako splnomocnenec chcem ľudí informovať, aby občan, starosta alebo primátor vedel, či sa na miestnej rýchlostnej ceste práve robí verejné obstarávanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie atď. Skrátka, chcel by som byť hlavne prostredník medzi vládou a verejnosťou, teda odborníkmi z regiónu, občanmi, starostami a primátormi, aby fungovala vzájomná výmena informácií.

Prečo vám takto významne nezáleží aj na diaľniciach? Diaľnice nepotrebujú splnomocnenca?

Diaľnice sa budujú roky a rýchlostné cesty sa v tomto volebnom období prvýkrát dostali do programového vyhlásenia. Mne určite záleží aj na diaľniciach, ale taká agenda by bola už naozaj veľká. Diaľnice sú už jasne trasované, pri rýchlostných cestách však vyskakujú problémy. Napríklad ak je niekde rýchlostná cesta natrasovaná, ľudia pomaly nevedia kadiaľ, potom sa píšu petície a všetko sa zastaví. Vláda si dala do svojho programového vyhlásenia jasne, že rýchlostné cesty chce budovať. Preto to nastavenie.

Funkciu splnomocnenca vám sľúbil Bugár?

Nie, v žiadnom prípade. To sa otvorilo až po našom prestupe do poslaneckého klubu Most-Híd. Táto téma sa otvorila len preto, že na mňa ako na poslanca VÚC začali tlačiť starostovia aj poslanci. Pýtali sa, či sa budú vôbec stavať cesty v iných regiónoch okrem juhu. Mali obavy.

Na ministerstve sedí Tibor Šimoni vo veľmi kľúčovej pozícii. Nerozumiem, prečo to nestačí, ak sa teda bavíme o tom, že pán Hrnčiar vždy hovoril, že mu nejde o žiadny vplyv na ministerstve dopravy.

Ako som povedal, pozícia splnomocnenca je úplne iná pozícia: ja budem chodiť po regióne, stretávať sa so starostami a primátormi a tieto požiadavky, ktoré oni budú dávať a ktoré budú hlavne reálne a prospešné, budem tlačiť na vládu, aby sa presadili. Nemôže predsa vedúci služobného úradu vlády chodiť po starostoch, primátoroch a riešiť tieto veci.

Na ministerstve dopravy však budete mať kanceláriu.

Na ministerstve dopravy bude zriadená kancelária, ale ja tam nebudem sedieť. Budem tam mať tím ľudí. Hlavne chcem túto prácu robiť preto, aby ľudia vedeli, ako postupuje príprava a výstavba rýchlostných ciest, tlmočiť ich návrhy na zlepšenie práce. Ja nie som voči nikomu zaviazaný, nič dlžný za nejakú kampaň. V týchto veciach som úplne slobodný, beriem to preto, lebo sa snažím, aby politika bola čitateľnejšia a zreteľnejšia.

Igor Matovič povedal, že ste svojho času zostali v Sieti len preto, že vám sľúbili rýchlostnú cestu na Orave.

Pán Matovič toho už narozprával... Ja som na to vtedy povedal, že ja po tej rýchlostnej ceste ani nebudem jazdiť, lebo je mimo koridoru, ktorým cestujem. Poviem na rovinu: keby som mal byť opozičný poslanec, tak by som zvažoval, že sa vzdám mandátu a odídem, pretože pre ten región a pre Slovensko by som nedokázal nič spraviť. Vidím, ako funguje opozícia, ako ťažko sa im presadzujú zmeny. Ako koaličný poslanec viem skôr niečo presadiť, hoci je to o veľkých kompromisoch.

Sieť – a tým aj jej nominanti – zaznamenala najväčší volebný úspech na Orave. Nebudete za tamojšiu rýchlocestu R3 lobovať tak významne, že ostatné regióny môžu, naopak, svoju cestu dostať neskôr?

To určite nebude v mojej kompetencii v takej miere – stále má hlavné slovo ministerstvo dopravy a vláda a hlavne, uvedomujem si problémy vo všetkých regiónoch Slovenska. A pre úplnosť, ja som mal najviac hlasov v okrese Námestovo, tam mala Sieť aj najlepší volebný výsledok a R3 nie je v okrese Námestovo.

Ale pomôže tamojšiemu regiónu.

Nie okresu Námestovo, odkiaľ som ja. Všetci z Námestova chodia iným smerom, chodia na Dolný Kubín, takže po tej rýchlostnej ceste nepôjdu, to pomôže okresu Tvrdošín a sčasti Dolnému Kubínu pri jazde v smere na Poľsko. V okrese Námestovo máme tri hraničné priechody. Keď sa pozriete, koľko som mal hlasov v okrese Námestovo a koľko v okrese Tvrdošín, tak nemôžete povedať, že lobujem preto, lebo niečo dlhujem.

Existuje konkrétna časť R3, za ktorú budete lobovať, aby bola najskôr, pretože je najviac potrebná?

Momentálne je stavebne najlepšie pripravený úsek Tvrdošín – Nižná, má stavebné povolenie, treba len dovykupovať pozemky.

Prečo ste o nevyhnutnosti rýchlostnej cesty na Orave natoľko presvedčený, keď sa hneď vedľa stavia diaľnica D3? Po jej dokončení sa významne presmerujú aj dopravné toky na Orave.

Ja by som vás rád pozval na Oravu – napríklad keď je v stredu jarmok v Poľsku, tak neprejdete ani cez cestu, tam je auto za autom. Preto keď sa starostovia dozvedeli, že minister dopravy je z juhu, mali trochu obavy. Žijú tam, a keď vám dennodenne kamióny chodia popod okná, tak to nie je nič príjemné. Pritom sa tam nemá stavať rýchlostná cesta v plnom profile, ale v polovičnom (namiesto štyroch pruhov bude mať dva – pozn. red).

Pýtam sa, či sa nestratí zdravý úsudok pri rozhodovaní o tom, čo treba stavať viac a čo menej, neskôr alebo vôbec, keď zasadne minister dopravy z juhu so splnomocnencom z Oravy...

Z toho nemusíte mať obavy. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že nepreferujem osobné záležitosti regiónu. Ako poslanec Národnej rady sa snažím pomáhať aj vybavovať veci, ktoré sa týkajú celého Slovenska. Určite nebudem preferovať len Oravu – som za to, aby sa zmerala intenzita dopravy, priepustnosť ciest na Slovensku, a podľa toho sa vyhodnotilo, kde sú cesty potrebnejšie. Na Slovensku máme cesty, ktoré stáli stovky miliónov eur, ale chodí po nich pár áut.

Kedysi ste sa vyjadrili, že R3 by sa mohla stavať aj ako PPP projekt. To platí?

Jediný pripravený úsek je Tvrdošín – Nižná, je dlhý okolo 4 kilometrov a predpokladá sa, že môže stáť 80 miliónov eur. Ostatné úseky R3 ešte nie sú pripravené, to znamená, že na PPP projekty je to malá suma.

Zostanete v Národnej rade ako poslanec?

Určite zostanem. Agenda splnomocnenca sa bude prekrývať aj s mojou poslaneckou prácou, v podstate s tým, čo som robil aj doteraz. Teraz to však dostane inštitucionálny rámec, kvalitných ľudí. Nebudem ovplyvňovať obstarávanie ani trasovanie, ale budem chcieť vypomôcť každému regiónu a každej rýchlostnej ceste. Chcem zdôrazniť, že ja budem túto funkciu vykonávať bezplatne, platu za funkciu splnomocnenca sa vzdám.

Existuje prísľub zo strany Most-Híd, že nejaká časť R3 sa postaví?

Nie, taká dohoda nie je. Som nezávislý, oni sami dobre vedia, že v týchto veciach som úplne slobodný, nikomu nie som zaviazaný, mňa si nikto nekúpi kilometrom cesty.

Platí stále dohoda, ktorá bola ešte medzi ministrom za Sieť Romanom Brecelym a Petrom Kažimírom o tom, že aj keby čísla nevyšli tak, že R3 musíme súrne stavať, tak sa stavať bude, pretože také je politické rozhodnutie?

Pán Brecely chcel tiež spúšťať stavbu úseku Tvrdošín – Nižná, pretože ten je pripravený. Neboli na to finančné prostriedky a hlavne sa debatovalo o tom, že R3 je súbežná s D3 (s diaľnicou od Žiliny na Poľsko – pozn. red. ). Bol by tam problém s čerpaním z Európskej únie. Tak sa hľadali nejaké riešenia. Ale ubezpečujem vás, že intenzita premávky vyžaduje, aby sa rýchlostná cesta v polovičnom profile na tomto úseku postavila.

Aký je balík peňazí, ktorý vám bude zverený na novom poste?

Vyčlenia sa len financie na platy zamestnancov útvaru, ktorí mi budú pomáhať a venovať sa regiónom. Oni budú v zamestnaneckom pomere a budú normálne pracovať na úlohách, ktoré im zverím.

Vzniklo to tak, že ste prišli za pánom Bugárom s tým, že by ste chceli byť splnomocnencom a či to vie vybaviť?

Opakujem, asi mesiac po tom, ako sme vstúpili do klubu Most-Híd, začali na mňa tlačiť starostovia a primátori. Najprv som túto myšlienku povedal medzi nami piatimi, ktorí sme odišli zo Siete, a spýtal som sa, či ma vedia podporiť. Oni povedali, že je to dobrá myšlienka – potom som oslovil pána Bugára.

A on povedal, že nie je problém?

On porozmýšľal, povedal, že to nie je zlá myšlienka, že to posunie ďalej, no a udialo sa.

Zdroj: https://dennikn.sk/583236/mna-si-nikto- ... y/?ref=tit

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


16.10.2016 17:43:11
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Od 1.1.2017 se změní název Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bez toho RR.
Příloha:
Snímka.PNG
Snímka.PNG [ 23.45 KiB | Zobrazeno 12112 krát ]

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


18.11.2016 16:12:52
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Příloha:
Poznámka: zdroj: portál MDVaRR SR
Snímka.PNG
Snímka.PNG [ 58.96 KiB | Zobrazeno 11986 krát ]

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


29.12.2016 14:31:32
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Vláda schválila Strategický plán rozvoja dopravy do roku 2030 :arrow:

viewtopic.php?f=213&t=5751

Komplexní materiál naleznete zde: http://www.telecom.gov.sk/index/open_fi ... n_2030.pdf

respektivě všechno kolem zde: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=190714

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


11.1.2017 17:39:47
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
INVESTÍCIE DO INFRAŠTRUKTÚRY PRINESÚ RAST ZAMESTNANOSTI A ŽIVOTNEJ ÚROVNE (rozhovor s GŘ sekce řízení projektů MDaV SR)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najväčším operačným programom v rámci Partnerskej dohody medzi EÚ a SR o využívaní európskych fondov v rokoch 2014 až 2020. Až 4,6 miliardy eur môžeme využiť na zmysluplné investovanie do rastu a zamestnanosti cez modernizáciu dopravnej infraštruktúry a rozvoj informačnej spoločnosti. O tom, čo to v praxi znamená a ktoré konkrétne projekty majú k tomuto cieľu prispieť, sme hovorili s Jurajom Mérym, generálnym riaditeľom sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


22.7.2017 10:17:01
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Již funguje komise pro spojení NDS a SSC :arrow:

viewtopic.php?f=213&t=6053

Dlouhé rozhovory s kompetentními:

s ministrem dopravy se to ani nevešlo do jednoho příspěvku:
viewtopic.php?f=213&t=6051
viewtopic.php?f=213&t=6052

s GŘ NDS: viewtopic.php?f=213&t=6051

nebudu z toho nic přidávat do jednotlivých vláken, ale pro budoucí potřeby je to tady v jednom příspěvku pohromadě jaké plány se chystají a jaký je stav všeho ...

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


25.8.2017 21:14:13
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Provoz vozidel v silniční dopravě upraví nový zákon :arrow:

viewtopic.php?f=218&t=6250

*již byl schválený v NR SR

Nový zákon prináša zmiernenie pokút, o chodníky sa budú starať ich vlastníci :arrow:

http://www.mindop.sk/media-5144/tlacove ... -vlastnici

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


18.3.2018 20:36:05
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Diaľničiar píše:
Slovenská vláda vyjměnovala do funkce vládního splnomocněnce pro rychlostní silnice :arrow:

viewtopic.php?f=210&t=5620
A tak jak koncem 2016 začal, tak začátkem 2018 skončil: viewtopic.php?f=218&t=6265 .

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


2.4.2018 21:05:47
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Operační program Integrovaná Infraštruktúra, stav čerpání:

*celková alokace 4,614 mld. €; nejvíce z celkem 12 OP
*ke konci 07/2018 čerpání 1 mld. €
*zakontrahování celkem 2 mld. €
*zavázky v čerpání do konce roku jsou plněné s předstihem

tento OP má za cíl v rámci dopravy především postavit 140 km dálnic a rychlostních silnic, modernizovat 300 km silnic I. třídy, 40 km železničních tratí, 18 km tramvajových tratí, nákup 116 vlaků a vozidel MHD

čerpání 2014-2020 je s pravidlem n+3 při větších projektech, tedy až do 2023

co se týče dálnic, tak tam je zakontrahovanost již na úrovni 78% a další projekty jsou v tomto stadiu; EU fondy pro dálnice jsou prakticky vyčerpané

již nyní je ze 2 mld. € na dálnice zakontrahovaná polovina peněz

zdroj: https://nasadoprava.sk/operacny-program ... iardu-eur/

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


13.9.2018 9:18:24
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
STN 73 6101 je norma týkající se Projektování silnic a dálnic a připravuje se její upgrade s tím, že tady z dokumentu SSC z r. 2013 jsou východiskové pozice některých statí a zároveň tak je možnost srovnat některé parametry: http://www.ssc.sk/files/documents/techn ... c_2013.pdf ; protože třeba str. 19 srovnává státy V4 a Rakouska.

Tady je k této normě doplnění z r. 2003 ke stíženým přírodním podmínkám: http://www.demcak.webzdarma.cz/3/ZS/stn ... 6101_a.pdf , kde je toho k normě k pročtení více.

Více méně pro zajímavost.

Normy jsou zpoplatněné, takže vzhledem k dodržení etického kodexu nebudu dávat celé normy, ale dají se stáhnout na některých warez fórech a stejně tak jsou k dispozici ve větších knihovnách.

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


2.12.2018 21:24:13
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
abych nadvázal na to výše uvedené

tak ještě uvedu odkaz SSC na technické informace neproměnných technických parametrů :arrow:

http://www.cdb.sk/sk/metadata.alej

*co je silnice, křižovatka, jízdní pruh, kryt vozovky atd.

a dá se tam doklikat k mnoha dalším technickým informacím :idea:

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


2.12.2018 21:31:39
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Letos půjdou do dopravy stovky mil. € z EU fondů, co plyne z uzatvořených smluv z r. 2018:

https://nasadoprava.sk/zacnu-sa-viacere ... -projekty/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clan ... n=mostread

články jsou obsahem de facto stejné; pro budoucnost k dohledání po zaniknutí jednoho z nich

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


9.2.2019 13:08:35
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
I proto, že neexistuje ucelená dopravní vize a jednotlivé segmenty dopravní infrastruktury a druhů dopravy se rozvíjejí na základě starých a jen částečně aktualizovaných plánů je výsledkem dnešní stav dopravy na Slovensku. To, co se nyní připravuje mělo předcházet "vlakům zdarma" a jiným nesystémovým řešením. Tento můj názor navazuje na:

Národný plán dopravnej obslužnosti má vzniknúť ešte v tomto roku :arrow:

Rezort dopravy v tejto súvislosti plánuje vytvoriť dopravnú autoritu na koordináciu verejnej osobnej dopravy bez toho, aby musel zriadiť nový úrad, čo by znamenalo ďalšie vynaložené finančné prostriedky.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce ešte v priebehu tohto roka pripraviť národný plán dopravnej obslužnosti, ktorý bude objektívne definovať potreby vo verejnej doprave na Slovensku. Zároveň má odstrániť súbehy a určiť kľúčové prestupné uzly aj medzi železničnou a autobusovou dopravou.

Rezort v tejto súvislosti plánuje vytvoriť dopravnú autoritu na koordináciu verejnej osobnej dopravy bez toho, aby musel zriadiť nový úrad, čo by znamenalo ďalšie vynaložené finančné prostriedky. Ministerstvo tak reagovalo na plán opatrení na zlepšenie verejnej dopravy, ktorý v pondelok predstavilo hnutie OĽaNO.

Pripravujú základné dokumenty

„Opozícia v tomto prípade na získanie politického kapitálu využíva zavádzajúce a nekomplexné informácie,“ uviedlo ministerstvo dopravy pre agentúru SITA. Práve za ministra dopravy Arpáda Érseka vznikla pracovná skupina zložená z vyšších územných celkov ako objednávateľov prímestskej autobusovej dopravy, dopravných integrátorov a odborníkov, odborových zväzov a neziskových organizácií.

„Medzi partnermi funguje kvalitná spolupráca a spoločne pripravujú niekoľko základných dokumentov, ktoré majú prispieť k integrácii rôznych druhov dopravy a zabrániť neželanej konkurencii medzi dopravou, ktorá je objednávaná verejnou správou,“ informoval rezort dopravy.

Železnice sa môžu zásadne zmeniť

Železničná doprava v súvislosti s modernizáciou podľa ministerstva dopravy dopláca na staré dlhy, keď sa roky neinvestovalo a neopravovalo. Teraz je situácia úplne iná, avšak nie všetky problémy je možné vyriešiť zo dňa na deň.

„Aj vďaka európskym zdrojom z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 smeruje na rozvoj železničnej dopravy, vrátane nových vlakov pre Slovensko, 1,2 mld. eur. Ďalšie európske peniaze na modernizáciu železníc, približne 380 mil. eur, môže Slovensko čerpať z nového finančného nástroja EÚ – CEF (Nástroj na prepájanie Európy),“ poznamenal rezort dopravy. Spolu to predstavuje 1,6 mld. eur, ktoré môžu zásadne zmeniť tvár slovenských železníc, o čo sa ministerstvo postupne usiluje.

Viac projektov, rýchlejšia výstavba

Tempo výstavby diaľnic okrem obmedzených zdrojov limituje aj stav prípravy projektov, ktorý nebol dostatočný. Preto súčasné vedenie rezortu dopravy vynaložilo veľa času a energie na prípravu nových projektov, aby budúci minister po voľbách mohol okamžite využiť dodatočné zdroje z nového operačného programu, alebo zo štátneho rozpočtu na výstavbu nových úsekov.

„Ak by boli rovnako pripravené projekty aj pri nástupe súčasného vedenia rezortu, bolo by aj tempo výstavby vyššie. „Zároveň, za zdržaním v príprave, ale aj v samotných súťažiach sú zodpovedné v drvivej väčšine tretie strany, alebo samotní súťažiaci, ktorí nezmyselne napádajú jednotlivé procesy verejného obstarávania a výstavbu diaľnic takto zdržujú,“ dodalo ministerstvo dopravy. To preto robí viaceré úpravy v súťažiach, ktoré by optimalizovali počet odvolaní tak, aby sa znížila strata času.

https://nasadoprava.sk/narodny-plan-dop ... omto-roku/


Nemluvě o tom, že je 1 rok do voleb a celé to může padnout. Toto ministerstvo nedokázalo ani spojit SSC a NDS a udělat jiné snadnější kroky. Třeba i investice do vozovek silnic I. třídy sice jdou v situaci, kdy 1/2 z nich je ve špatném stavu, ale nesystémově peníze bokem na 4-5 let a i to se začíná až nyní, 1 rok před volbami. A co se týká dálniční sítě - škoda mluvit.

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


11.4.2019 12:57:33
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
posledně jsem v létě ´17 psal, že je vytvořená komise pro sloučení NDS a SSC a nyní aktuální vývoj: Min. dopravy analyzuje možnosti sloučení NDS a SSC

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


29.4.2019 17:14:37
Profil Zobrazit autorovy stránky
VIP

Příspěvky: 14148
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Vládní dokumenty a materiály
Stavební produkce SR
ZDE

Stavební ročenka 2019
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vy ... ictva-2019 (údaje ke konci roku 2018)

HDP: 90,2 mld. €
Stavebnictví - 7,8% HDP
Inženýrská výstavba: 1,99 mld. €
- v roce 2019 se očekává pokles, v roce 2020 vzestup z podílu na výstavbě

Citace:
Hlavnú časť inžinierskych stavieb predstavuje budovanie dopravnej infraštruktúry - cestnej infraštruktúry - diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy a oprava cestnej siete a tiež
modernizácia existujúcich železničných tratí.
Objem skutočne realizovaného rozsahu prác
a teda čerpania zdrojov závisí od pripravenosti stavieb (majetkovo-právne vysporiadanie s
vlastníkmi, stavebné povolenie, príprava kvalitných projektov pre čerpanie prostriedkov z
fondov EÚ), alokácie zdrojov, úspešného priebehu výberu dodávateľa (verejné obstarávanie)
a priebehu výstavby (nie povodne, archeologické nálezy, vyvolané investície).


Citace:
V roku 2018 nebola odovzdaná do užívania žiadna časť diaľnice alebo rýchlostnej cesty.


další informace jsou na str. 40 kde se celkově popisuje co bylo ve výstavbě včetně objektů, třeba tunelům ve výstavbě atd.

_________________
v zájmu lepších silnic a dálnic
VINCI Přehled 2019
čtěte+hlasujte


26.8.2019 18:18:43
Profil Zobrazit autorovy stránky
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz