Právě je 2.7.2020 20:20:32
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 296 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
 I/13 Děčín – Modrá – D8 
Autor Zpráva
 

Příspěvky: 1295
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
V areálu Četrans se chystá nová průmyslová zóna.
http://usti.idnes.cz/odstrel-komina-v-malsovicich-div-/usti-zpravy.aspx?c=A161214_134845_usti-zpravy_vac2

Přitom zrovna zde je nakresleno vyústění "Zelené varianty", která je podle mě nejpravděpodobnějším, ikdyž velmi vzdáleným řešením.
http://www.decinskeforum.cz/wp-content/uploads/2015/08/p%C5%99ehledn%C3%A1-situace.jpg

Ten investor ani ŘSD tedy nemá moc koncepce.


16.12.2016 17:16:33
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Kuba píše:
V areálu Četrans se chystá nová průmyslová zóna.
http://usti.idnes.cz/odstrel-komina-v-malsovicich-div-/usti-zpravy.aspx?c=A161214_134845_usti-zpravy_vac2

Přitom zrovna zde je nakresleno vyústění "Zelené varianty", která je podle mě nejpravděpodobnějším, ikdyž velmi vzdáleným řešením.
http://www.decinskeforum.cz/wp-content/uploads/2015/08/p%C5%99ehledn%C3%A1-situace.jpg

Ten investor ani ŘSD tedy nemá moc koncepce.Kubo, pokud jsem dobře informován, pan Kučera byl před návrhem Zelené varianty o této informován a předběžně požádán o souhlas. A jako jeden z místních speditérů se k jednotlivým variantám v procesu i vyjadřoval.
A v tomto článku na úplný závěr uvádí: "...dodal Kučera s tím, že věří, že lokalitu v budoucnu zatraktivní výstavba přivaděče na dálnici D8" a dle mého tím právě myslel variantu Zelenou.


16.12.2016 21:54:57
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Na I/13 přes Jílové je úplně zakázán průjezd kamionů, které jsou směřovány po I/62 přes ÚL ... https://www.facebook.com/decinskeforum/posts/1037347729710631


9.1.2017 21:04:34
Profil
Autor

Příspěvky: 9569
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Probíhá soutěž "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)" - přepracování dokumentace EIA podle požadavků KÚ

A je tam i shrnutí dosavadního vývoje:
Předmětem výběrového řízení je přepracování dokumentace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně podkladových studií podle požadavků Krajského úřadu Ústeckého kraje se zohledněním požadavků dotčené státní správy a samosprávy z procesu EIA. Dále budou v dokumentaci EIA vyhodnoceny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví varianty "Zelená" dle studie AF-CITYPLAN s.r.o. z července 2015.
Zdůvodnění: Proces EIA záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)“ probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a byl zahájen roku 2013. Příslušným úřadem k posouzení je Krajský úřad Ústeckého kraje. Na základě oznámení proběhlo zjišťovací řízení, které bylo ukončeno dne 16. 6. 2013 vydáním závěru zjišťovacího řízení s konstatováním, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.
Dne 5. 8. 2015 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu. Dokumentace EIA byla rozeslána dne 20. 8. 2015 dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí byl pověřen Ing. Josef Tomášek CSc., držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona. Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní byla zpracovateli posudku předána dne 29. 9. 2015. V dopise ze dne 13. 10. 2015 zn. 95/15/To doručeném na krajský úřad došel zpracovatel posudku k závěru, že předloženou dokumentaci nelze považovat za dostatečnou pro zpracování posudku a zjištěné nedostatky nelze odstranit formou vyžádání doplnění informací v rámci posudku. Zpracovatel posudku proto doporučil předmětnou dokumentaci vrátit k přepracování s tím, že v nově předložené dokumentaci budou vypořádány připomínky v došlých vyjádřeních.
Dopisem ze dne 14. 10. 2015 krajský úřad vrátil dokumentaci EIA k přepracování ve smyslu §8 odst. 5 citovaného zákona. Na základě došlých vyjádření, vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a doporučení zpracovatele posudku krajský úřad požaduje přepracovat dokumentaci EIA tak, aby bylo možné komplexně posoudit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. V přepracované dokumentaci je zároveň požadováno zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních k dokumentaci.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


28.1.2017 10:15:41
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Fatální? komplikace přivaděče – GEOLOGIE: viz.: http://www.decinskeforum.cz/2017/02/16/ ... -geologie/


17.2.2017 16:59:11
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Česká geologická služba aktualizovala mapu svahových nestabilit na levé straně Děčína. K horšímu. Týká se to víceméně všech variant přivaděče. http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/


3.5.2017 18:11:14
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
- Dám to i sem, aby informace byla dohledatelná i na tomto vláknu. -

Děčínské fórum: Na semináři o přípravě liniových staveb z hlediska geologie se hovořilo o Děčínu viz.
http://www.decinskeforum.cz/2017/06/10/na-seminari-o-priprave-liniovych-staveb-se-hovorilo-o-decinu/


15.6.2017 11:44:12
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Geologie je v Děčíně asi v kurzu. Nyní info z fcb:

Děčínský přivaděč aktuálně.
Na množící se podněty odborníků z řad geologie zareagovalo ŘSD. Připravuje zadání technické studie jenž zajistí orientační geologický průzkum (inženýrskogeologický a hydrogeologický). Výsledkem bude závěrečná zpráva vymezující nebezpečné oblasti a orientační hodnocení všech tří zvažovaných variant. Závěrem této studie pak bude i doporučení vhodnějších alternativ jednotlivých variant i rozsah dalšího nutného geologického průzkumu.

zdroj: https://www.facebook.com/decinskeforum/photos/a.433282630117147.1073741826.431758466936230/1194276450684424/?type=3&theater


28.6.2017 17:16:07
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Připomínky z Děčína k územnímu plánu k variantě Chrochvická a Pastýřská:
http://www.decinskeforum.cz/2017/10/25/13-pripominek-k-navrhu-noveho-uzemniho-planu/


V připomínkách je i přímo vyjádření České geologické služby k variantám, kdy přirovnává k problematických úsekům na D8. Pro jistotu to vypíchnu:
https://drive.google.com/file/d/0Bwb4zbmj_38DOGUtd1VoMkppTzA/view


25.10.2017 23:14:47
Profil
 

Příspěvky: 4837
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Takže Honzo "interakce" špatná... Co teď ?


26.10.2017 0:05:09
Profil
 

Příspěvky: 1190
Bydliště: Děčín - Praha - České Budějovice
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
No, Kote, je to vlastně jednoduché.
Sám z Děčína pocházím, takže si troufnu tvrdit, že situace je mi dobře známá.

Z dlouhodobého hlediska je přivaděč Děčín - D8 fakticky nutností, neboť obě dvě alternativy jsou nevyhovující, faktem je, že stávající koridor okolo Jílovského potoka je jistě horší variantou, než koridor okolo Labe. Takže zákaz jízdy TIR ze Žďárku do Děčína přes Libouchec a Jílové je dobré opatření.
Nicméně z dlouhodobého hlediska nelze řešit problém přivaděče převdením veškeré dopravy v relaci západ - východ přes intravilán Ústí n. Labem. Tedy bude nutné postavit přivaděč a dost možná i nový most přes Labe.
A protože krajina kolem Děčína je sic líbezná, ale geologicky nestabilní, žádné hledané řešení nebude jednoduché a už vůbec ne levné. Jsou zde varianty horší, jsou zde varianty lepší. Žádná není ideální, a všechny varianty jsou nesmírně drahé.

Výsledek? Vzhledem k prioritám a finačním možnostem, ještě hodně dlouhou dobu přivaděč D8-Děčín nebude.


26.10.2017 10:47:11
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Ahoj Kote... Přesně nerozumím té "interakci" - jako že se jednotliví aktéři neposlouchají? Ok. Na druhou stranu já si stěžovat nemůžu. Cokoliv zjišťuji, tak cítím ochotu, nebo minimálně slušnost. Občas něco zaskřípe, ale nic zásadního, neočekávaného.

Pokud jde o stav přivaděče, tak ty procesy se párkrát dostali na hranu jít jiným směrem, ale tak nějak ze síly setrvačnosti, obav z nového, zůstali.... Tak třeba MD drží v šachu KÚÚK (nedodal požadované podklady - ÚAP) a ten zas ne-přímo DC a ten zas zpracovatele ÚP ... Nic, co by se nedalo čekat. Opravdu v tak složitých podmínkách není jednoduché něco rozhodnout.

A do toho nyní ještě geologie, která to nakonec vše může rozhodnout. Protože pohyb 1 mm/ měsíc v 17ti metrech hloubky (a pokud jsem dobře četl, tak s tlakovou vodou 4 metry sloupce) tak to je hodně těžký oříšek ...a tohle se týká všech tří variant.

Takže pokud by záleželo na mě, zvolil bych cestu přes ÚL, ale za podmínky přestavby města. To město začíná být celé "vyloučené" a pokud nechceme nějaký zásadní problém, tak se s tím musí něco dělat. Nějaké první myšlenky najdeš zde: https://ondrejbenes.blogspot.cz/2017/10/usti-biliny-nad-labem.html Jinak v ÚL, pokud jim to vyjde, tak chtějí mít VRT na letiště Praha a současně na letiště Drážďany - již se představitelé obou měst setkali. - Také si na MD vydupali studii na ty tunely co by navazovaly na přeložku ....
... ale pokud vyjde jakž takž geologie a jakž takž ekonomika, tak zelenou no ;-).


26.10.2017 19:57:08
Profil
 

Příspěvky: 1295
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Já jsem úplně nepochopil, že se připravuje nový ÚP Děčína, kde MŽP v těm 2 variantám vrátila dokumentaci EIA k přepracování. Nejsem ani příznivcem územních rezerv, to je slepá ulička - viz. Brno.
Nechápu proč se tam vůbec nezmiňuje Zelená varianta, která je ještě jakž takž reálná.
Podle mě se to musí řešit komplexně vč. mostu přes Labe a průchod přes Boletice, Křešice a Staré Město.
Nikde jsem o přípravě přivaděče I/13 nic aktuálního nenašel, úplně to usnulo. Jediné, co se řeší je Folknářská spojka a Vilsnická se staví.
V tom děčínském fóru jsem i některé liché argumenty - např. natažení dopravy z alternativy I/35 + A4 je úplný nesmysl, to jsou jiné dopravní směry.


27.10.2017 11:15:48
Profil
 

Příspěvky: 4837
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
2 Michal + Honza : Pánové oběma děkuji za vysvětlení a váš pohled na věc. :P


1.11.2017 21:00:47
Profil
 

Příspěvky: 89
Bydliště: ÚL
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
https://usti.idnes.cz/decin-dalnice-d8- ... pravy_vac2


15.12.2017 12:02:48
Profil ICQ
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
K tomu článku: - Andrea Angermannová, je nová externí spolupracovnice MF Dnes. A plete si základní pojmy (již v minulém článku, si pletla délku s hloubkou sesuvného území atd., tak jsem to sem raději ani nedával).

Nyní motá EIU, ZUR, ÚP DC a tvrzení mluvčích a vyjádření politiků, kteří také nemají celkový přehled, nebo mluví jen o něčem. Je to taková bramboračka.

Pravda je, že ŘSD zadalo koncem srpna studii, která má zhodnotit geologii, ceny, dopravní model 2030 a napojení na Nový most.

Geologie je jasná. Je to nejproblémovější připravovaná stavba v ČR....
To napojení je z důvodu, že doposud žádná z variant se nepočítá se začátkem na Novém mostě, kdy některá napojení jsou více než problematická. Třeba u Pastýřské - špatná soudržnost skály, před tím mezinárodní koridor železnice a za ním neregulované Labe a mísení městské dopravy. Nebo prý i Chrochvická bude mít pravděpodobně problém s kapacitou i po dokončení Vilsnické spojky. (Ta měla být původně v čtyřpruhu.)

V každém tom řízení je jiný mix variant. - Ale s E442, tedy ÚL se zatím nepočítá. Resp. počítá jako záložní, pokud by se ukázalo, že "přes kopečky, to nejde". Zatím se však blíže nerozpracovává (kromě dřívější studie AF-Cityplan).


16.12.2017 22:34:20
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Jinak tedy dám sem i ten předchozí článek. Je tam vyjádření pana Kycla, uznávané autority v geologii, že by preferoval cestu podél Labe. (a zas fůra nepřesností)

https://usti.idnes.cz/upravy-useky-dopr ... pravy_vac2


16.12.2017 23:18:12
Profil
 

Příspěvky: 192
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
V aktuálně zpracovávané technické studii se řeší varianty Chrochvická, Pastýřská a Malšovická (Zelená).


19.12.2017 13:28:02
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Jsem opravdu zvědav na tu zprávu ke geologii jednotlivých variant - aktuálně v DC padá kus z Pastýřské stěny.... https://usti.idnes.cz/decin-skala-uvolnena-piskovcovy-blok-evakuace-f4t-/usti-zpravy.aspx?c=A180209_113555_usti-zpravy_klu


9.2.2018 16:59:42
Profil
 

Příspěvky: 1190
Bydliště: Děčín - Praha - České Budějovice
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
No, tak o Pastýřské (pokud vím) nikdo reálně neuvažuje.

A máte Honzo pravdu v tom, že geologie rozhodne, zda se dále bude připravovat Chrochvická (za dlouhou) a nebo Malšovická/Zelená (ještě za delší čas).

A jinak přesně to píše o pár příspěvků výše Kuba, že přivaděč k D8 se stejně nakonec bude řešit společně s novým (zbrusu novým) mostem přes Labe


9.2.2018 17:37:20
Profil
 

Příspěvky: 272
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Michale, kéž byste měl pravdu. Nový most a řešení tudy - uchopení problému by bylo záhodno naší doby. Ale je to sen, jen zbožné přání několika jedinců, úplně ničím (žádnými reálnými skutečnostmi) nepodložené ....

Pokud by záleželo na mě, tak bych udělal "rychlou" úpravu podél vody ... i ÚL na ní slyší .... a pak bych zkoumal celé území v kontextu právě až k Lípě ....

Zatím víc hovoří pro Chrochvickou, možná Zelenou .... ale tu geol. jsem zatím nečetl...


9.2.2018 18:24:20
Profil
 

Příspěvky: 235
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Vilsnická spojka uvedena do provozu!

https://usti.idnes.cz/vilsnicka-spojka- ... pravy_vac2

Zajímavá je plejáda slibů z úst Ťoka. Zřejmě se snaží po soudružsku pomáhat primátorce s kampaní před komunálními volbami.


10.7.2018 13:31:47
Profil
 

Příspěvky: 4837
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Do konce roku vybrat variantu ? No, to je spíše nereálné...


10.7.2018 17:33:19
Profil
 

Příspěvky: 1190
Bydliště: Děčín - Praha - České Budějovice
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
no jasně, Kote, varianta se u nás "doma" nenašla za posledních několi desetiletí, ale burešovo úderníci zváldnout i stoletou lípu vypěstovat za 30 let :-)


11.7.2018 8:51:30
Profil
 

Příspěvky: 4837
Příspěvek Re: I/13 Děčín – Modrá – D8
Volby se blíží, tak teď se na nás sliby jenom pohrnou ze všech stran...


11.7.2018 9:47:47
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 296 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz