Právě je 24.2.2020 3:49:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 344 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 I/11 Obchvat Opavy 
Autor Zpráva
 

Příspěvky: 178
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
milhaus píše:
paja píše:
dnes jsem zjistil, že začali se skrývkou ornice u silnice I/11 ve směru na Bruntál


Myslím, že skrývka už je tam dlouho kvůli arch. průzkumu.


Totéž se už děje i na I/57 do Krnova, cca na úrovni cukrovaru, v místě budoucího rondelu I/11 × I/57.


5.1.2020 17:06:26
Profil
 

Příspěvky: 2251
Bydliště: Snad někdy 13 km od D(S)43
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Také jsem chtěl Theodora upozornit, co to odkazuje, ale myslím, že to nemyslel jako novinku k Opavě, ale jako poznámku k tomu co citoval ;)


5.1.2020 19:34:50
Profil
 

Příspěvky: 305
Bydliště: u Zubatých žab
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Pavlík píše:
milhaus píše:
paja píše:
dnes jsem zjistil, že začali se skrývkou ornice u silnice I/11 ve směru na Bruntál


Myslím, že skrývka už je tam dlouho kvůli arch. průzkumu.


Totéž se už děje i na I/57 do Krnova, cca na úrovni cukrovaru, v místě budoucího rondelu I/11 × I/57.


Ten průzkum jsem registroval už 5.11.2019 a dával jsem to sem do diskuse.


6.1.2020 6:23:07
Profil
 

Příspěvky: 1654
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Posun č. 1 na 12.02.2020


16.1.2020 12:20:59
Profil
 

Příspěvky: 1571
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.2 - nově 14.2.2020


21.1.2020 17:04:31
Profil
 

Příspěvky: 1571
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.3 - nově 18.2.2020


24.1.2020 13:49:28
Profil
 

Příspěvky: 1571
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
máme tu posun č.4 - nově 20.2.2020


27.1.2020 18:45:42
Profil
 

Příspěvky: 36
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Co znamená posun číslo...? A jaký má smysl něco postupně posouvat o pár dní?


27.1.2020 21:50:58
Profil
 

Příspěvky: 4465
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
No, asi by jsi se měl začít i do jiných témat, ve kterých se uvádí co v kterém posunu bylo uvedeno...


27.1.2020 21:56:17
Profil
 

Příspěvky: 2677
Bydliště: Poblíž Vysočanské radiály, v budoucnu R520
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Tentokrát tyhle dva dotazy, celkově 25. a 26.:o)
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detailVerzeDokumentu.jsf?id=302840&idDokumentu=1345449&idVerze=1858519

25 Žádáme o kontrolu výpočtu množství váhy sloupků a vzpěr u položek viz níže.
Ve výkazu uvádíte cca 27,5kg/sloupek, což je téměř dvojnásobek obvyklého
množství.
Oplocení - Položka - SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ
DO PATEK NEBO BERANĚNÉ:
objekt SO 101 Silnice I/11 - severní obchvat, Rozpočet 003 Oplocení, Položka č. 5
objekt SO 105 Propojení sil. I/11 a I/57, Rozpočet 003 Oplocení, Položka č. 5
objekt SO 701 Přeložky a úpravy oplocení v areálu cukrovaru, Rozpočet 001
Přeložky a úpravy oplocení v areálu cukrovaru, Položka č. 5
Informace poskytnutá zadavatelem
Zadavatel u 2
- SO 101Silnice I/11 - severní obchvat, Rozpočet 003 Oplocení u pol. 33894
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK
NEBO BERANĚNÉ ruší původní počet jednotek 25,557 T
a nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek: 11,822 T
ruší původní popis položky vč. výpočtu a nahrazuje jej novým zněním:
Sloupky
837 ks*0,00443t *2,55 m=9,455 [A]
Vzpěry
269 ks*0,00352t*2,5 m=2,367 [B]
Celkem: A+B=11,822 [C]
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Současně u navazující položky 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK
KONSTRUKCE ruší původní počet měrných jednotek 5,111 T
a nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek 2.364 T
výpočet: 11,822*0,2=2,364t
- SO 105 Propojení sil. I/11 a I/57, Rozpočet 003 Oplocení u pol. 33894
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK
NEBO BERANĚNÉ ruší původní počet měrných jednotek: 2,905 T
nahrazuje jej novým počtem jednotek: 3,041 T
a ruší původní popis položky vč. výpočtu a nahrazuje jej novým zněním:
sloupky průměr. 60,3mm, vzpěry průměr 48,3mm
Sloupky
238 ks*0,00443t*2,55 m=2,689 [A]
Vzpěry
40 ks*0,00352t*2,5 m=0,352 [B]
Celkem: A+B=3,041 [C]
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Současně u navazující položky 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK
KONSTRUKCE ruší původní počet měrných jednotek 0,581 T
a nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek 0,608 T
výpočet: 3,041 * 0,2=0,608 [A]
- SO 701 Přeložky a úpravy oplocení v areálu cukrovaru, Rozpočet 001
Přeložky a úpravy oplocení v areálu cukrovaru u pol. 33894 SLOUPKY
OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO
BERANĚNÉ ruší původní počet měrných jednotek 0,813 T
nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek: 0,287 T
a ruší původní popis položky vč. výpočtu a nahrazuje jej novým zněním:
sloupky průměr. 48mm, vzpěry průměr38 mm
Sloupky
27 ks*0,00352t*2,6 m=0,247 [A]
Vzpěry
6 ks*0,00264t*2,5 m=0,040 [B]
Celkem: A+B=0,287 [C]
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
3
Současně u navazující položky 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK
KONSTRUKCE ruší původní počet měrných jednotek 0,163 T
a nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek 0,057 T
výpočet: 0,287*0,2=0,057 [A]
Jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel
konsolidovanou Přílohu č. 4 zadávací dokumentace – Soupis prací, která
obsahuje dosud uveřejněná vysvětlení představující změnu zadávací
dokumentace.
Přílohy: 4.Opava,SO-ZČ_Soupis prací_4.pdf
4.Opava,SO-ZČ_Soupis prací_4.xml
Toto vysvětlení zadávací dokumentace představuje změnu zadávací
dokumentace ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ
26 V ZTKP čl. 1.10.4 se doplňuje:
Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce
a činnosti:
- monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby
- Náklady na měření hluku z dopravy po zprovoznění stavby v souladu s
podmínkami závazného stanoviska KHS MSK
Může zadavatel upřesnit
a) kolikrát ročně bude prováděno měření intenzity hluku v denní i noční době
v blízkosti bytové zástavby na kolika místech
b) měření vibrací se myslí vibrace z pracovního prostředí nebo vliv na ŽP
(okolní zástavbu), opět by mělo být stanoveno na kolika místech, jakým
způsobem a jak často
c) měření emisí, není myšleno spíše měření imisí, jaké má zadavatel na mysli,
jestli měření prachu (PM10 a PM2,5) tak bychom potřebovali vědět, kolikrát
ročně bude prováděno měření a na kolika místech.
Informace poskytnutá zadavatelem
Zadavatel sděluje, že u následujících prací a činností:
- „monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby“
jsou součástí ceny stavby také náklady na splnění případných požadavků
na uvedené monitoringy v případě, že budou na základě činnosti
zhotovitele při realizaci stavby požadovány (např. vlivem provozováním
zařízení staveniště nebo vlivem staveništní dopravy na komunikacích).
Cílem monitoringů je zajištění podkladů pro řešení případných stížností
osob/subjektů dotčených realizací stavby.
- „Náklady na měření hluku z dopravy po zprovoznění stavby v souladu s
podmínkami závazného stanoviska KHS MSK“ – závazné stanovisko KHS
MSK nestanoví konkrétní požadavek na měření. Do nabídky budou
dodavatelé uvažovat 1x autorizované měření hluku v denní i noční době po
zprovoznění stavby na 2 místech (ul. Obecní, ul. Vávrovická), konkrétní
polohu bodů měření a metodiku měření bude odsouhlasena s KHS MSK
před prováděním měření.


27.1.2020 22:05:22
Profil
 

Příspěvky: 4465
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
2 1975: Super vysvětlení ! Masakr k tomu...


27.1.2020 22:10:45
Profil
 

Příspěvky: 1571
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
máme tu další posun, nyní č.5 - 24.2.2020


28.1.2020 19:07:30
Profil
 

Příspěvky: 1571
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.6 - nově 27.2.2020


3.2.2020 10:45:12
Profil
 

Příspěvky: 1571
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.7- nově 10.3.2020


6.2.2020 17:42:31
Profil
 

Příspěvky: 1571
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.8 - nyní 12.3.2020


12.2.2020 9:29:10
Profil
 

Příspěvky: 1571
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.9 - nově 16.3.2020


17.2.2020 17:34:59
Profil
 

Příspěvky: 649
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
jsem zvědav, kdy bude posun č. 125 - nově 2.3.2021

neznalý, takže nevím, proč se to furt děje


18.2.2020 9:38:52
Profil
 

Příspěvky: 35
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
paja píše:
jsem zvědav, kdy bude posun č. 125 - nově 2.3.2021

neznalý, takže nevím, proč se to furt děje


Podle meho nazoru je to o tom, ze se nacenuje nabidka na zaklade projektu a jeho specifikaci. A jakmile cenar najde nejakou vec, ktera neni uplne jasna, vznese u investora dotaz a pokud je takovy dotaz shledan relevantnim, zodpovi se a adekvatne je prodlouzen termin pro podani nabidek.


18.2.2020 15:56:59
Profil
 

Příspěvky: 1571
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.10 - nově 20.3.2020


20.2.2020 8:22:19
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 344 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz