Právě je 10.7.2020 14:44:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 368 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Další
 I/11 Obchvat Opavy 
Autor Zpráva
 

Příspěvky: 197
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
milhaus píše:
paja píše:
dnes jsem zjistil, že začali se skrývkou ornice u silnice I/11 ve směru na Bruntál


Myslím, že skrývka už je tam dlouho kvůli arch. průzkumu.


Totéž se už děje i na I/57 do Krnova, cca na úrovni cukrovaru, v místě budoucího rondelu I/11 × I/57.


5.1.2020 17:06:26
Profil
 

Příspěvky: 2950
Bydliště: Snad někdy 13 km od D(S)43
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Také jsem chtěl Theodora upozornit, co to odkazuje, ale myslím, že to nemyslel jako novinku k Opavě, ale jako poznámku k tomu co citoval ;)


5.1.2020 19:34:50
Profil
 

Příspěvky: 308
Bydliště: u Zubatých žab
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Pavlík píše:
milhaus píše:
paja píše:
dnes jsem zjistil, že začali se skrývkou ornice u silnice I/11 ve směru na Bruntál


Myslím, že skrývka už je tam dlouho kvůli arch. průzkumu.


Totéž se už děje i na I/57 do Krnova, cca na úrovni cukrovaru, v místě budoucího rondelu I/11 × I/57.


Ten průzkum jsem registroval už 5.11.2019 a dával jsem to sem do diskuse.


6.1.2020 6:23:07
Profil
 

Příspěvky: 1770
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Posun č. 1 na 12.02.2020


16.1.2020 12:20:59
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.2 - nově 14.2.2020


21.1.2020 17:04:31
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.3 - nově 18.2.2020


24.1.2020 13:49:28
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
máme tu posun č.4 - nově 20.2.2020


27.1.2020 18:45:42
Profil
 

Příspěvky: 36
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Co znamená posun číslo...? A jaký má smysl něco postupně posouvat o pár dní?


27.1.2020 21:50:58
Profil
 

Příspěvky: 4849
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
No, asi by jsi se měl začít i do jiných témat, ve kterých se uvádí co v kterém posunu bylo uvedeno...


27.1.2020 21:56:17
Profil
 

Příspěvky: 3007
Bydliště: Poblíž Vysočanské radiály, v budoucnu R520
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
Tentokrát tyhle dva dotazy, celkově 25. a 26.:o)
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detailVerzeDokumentu.jsf?id=302840&idDokumentu=1345449&idVerze=1858519

25 Žádáme o kontrolu výpočtu množství váhy sloupků a vzpěr u položek viz níže.
Ve výkazu uvádíte cca 27,5kg/sloupek, což je téměř dvojnásobek obvyklého
množství.
Oplocení - Položka - SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ
DO PATEK NEBO BERANĚNÉ:
objekt SO 101 Silnice I/11 - severní obchvat, Rozpočet 003 Oplocení, Položka č. 5
objekt SO 105 Propojení sil. I/11 a I/57, Rozpočet 003 Oplocení, Položka č. 5
objekt SO 701 Přeložky a úpravy oplocení v areálu cukrovaru, Rozpočet 001
Přeložky a úpravy oplocení v areálu cukrovaru, Položka č. 5
Informace poskytnutá zadavatelem
Zadavatel u 2
- SO 101Silnice I/11 - severní obchvat, Rozpočet 003 Oplocení u pol. 33894
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK
NEBO BERANĚNÉ ruší původní počet jednotek 25,557 T
a nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek: 11,822 T
ruší původní popis položky vč. výpočtu a nahrazuje jej novým zněním:
Sloupky
837 ks*0,00443t *2,55 m=9,455 [A]
Vzpěry
269 ks*0,00352t*2,5 m=2,367 [B]
Celkem: A+B=11,822 [C]
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Současně u navazující položky 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK
KONSTRUKCE ruší původní počet měrných jednotek 5,111 T
a nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek 2.364 T
výpočet: 11,822*0,2=2,364t
- SO 105 Propojení sil. I/11 a I/57, Rozpočet 003 Oplocení u pol. 33894
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK
NEBO BERANĚNÉ ruší původní počet měrných jednotek: 2,905 T
nahrazuje jej novým počtem jednotek: 3,041 T
a ruší původní popis položky vč. výpočtu a nahrazuje jej novým zněním:
sloupky průměr. 60,3mm, vzpěry průměr 48,3mm
Sloupky
238 ks*0,00443t*2,55 m=2,689 [A]
Vzpěry
40 ks*0,00352t*2,5 m=0,352 [B]
Celkem: A+B=3,041 [C]
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Současně u navazující položky 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK
KONSTRUKCE ruší původní počet měrných jednotek 0,581 T
a nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek 0,608 T
výpočet: 3,041 * 0,2=0,608 [A]
- SO 701 Přeložky a úpravy oplocení v areálu cukrovaru, Rozpočet 001
Přeložky a úpravy oplocení v areálu cukrovaru u pol. 33894 SLOUPKY
OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO
BERANĚNÉ ruší původní počet měrných jednotek 0,813 T
nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek: 0,287 T
a ruší původní popis položky vč. výpočtu a nahrazuje jej novým zněním:
sloupky průměr. 48mm, vzpěry průměr38 mm
Sloupky
27 ks*0,00352t*2,6 m=0,247 [A]
Vzpěry
6 ks*0,00264t*2,5 m=0,040 [B]
Celkem: A+B=0,287 [C]
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
3
Současně u navazující položky 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK
KONSTRUKCE ruší původní počet měrných jednotek 0,163 T
a nahrazuje jej novým počtem měrných jednotek 0,057 T
výpočet: 0,287*0,2=0,057 [A]
Jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel
konsolidovanou Přílohu č. 4 zadávací dokumentace – Soupis prací, která
obsahuje dosud uveřejněná vysvětlení představující změnu zadávací
dokumentace.
Přílohy: 4.Opava,SO-ZČ_Soupis prací_4.pdf
4.Opava,SO-ZČ_Soupis prací_4.xml
Toto vysvětlení zadávací dokumentace představuje změnu zadávací
dokumentace ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ
26 V ZTKP čl. 1.10.4 se doplňuje:
Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce
a činnosti:
- monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby
- Náklady na měření hluku z dopravy po zprovoznění stavby v souladu s
podmínkami závazného stanoviska KHS MSK
Může zadavatel upřesnit
a) kolikrát ročně bude prováděno měření intenzity hluku v denní i noční době
v blízkosti bytové zástavby na kolika místech
b) měření vibrací se myslí vibrace z pracovního prostředí nebo vliv na ŽP
(okolní zástavbu), opět by mělo být stanoveno na kolika místech, jakým
způsobem a jak často
c) měření emisí, není myšleno spíše měření imisí, jaké má zadavatel na mysli,
jestli měření prachu (PM10 a PM2,5) tak bychom potřebovali vědět, kolikrát
ročně bude prováděno měření a na kolika místech.
Informace poskytnutá zadavatelem
Zadavatel sděluje, že u následujících prací a činností:
- „monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby“
jsou součástí ceny stavby také náklady na splnění případných požadavků
na uvedené monitoringy v případě, že budou na základě činnosti
zhotovitele při realizaci stavby požadovány (např. vlivem provozováním
zařízení staveniště nebo vlivem staveništní dopravy na komunikacích).
Cílem monitoringů je zajištění podkladů pro řešení případných stížností
osob/subjektů dotčených realizací stavby.
- „Náklady na měření hluku z dopravy po zprovoznění stavby v souladu s
podmínkami závazného stanoviska KHS MSK“ – závazné stanovisko KHS
MSK nestanoví konkrétní požadavek na měření. Do nabídky budou
dodavatelé uvažovat 1x autorizované měření hluku v denní i noční době po
zprovoznění stavby na 2 místech (ul. Obecní, ul. Vávrovická), konkrétní
polohu bodů měření a metodiku měření bude odsouhlasena s KHS MSK
před prováděním měření.


27.1.2020 22:05:22
Profil
 

Příspěvky: 4849
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
2 1975: Super vysvětlení ! Masakr k tomu...


27.1.2020 22:10:45
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
máme tu další posun, nyní č.5 - 24.2.2020


28.1.2020 19:07:30
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.6 - nově 27.2.2020


3.2.2020 10:45:12
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.7- nově 10.3.2020


6.2.2020 17:42:31
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.8 - nyní 12.3.2020


12.2.2020 9:29:10
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.9 - nově 16.3.2020


17.2.2020 17:34:59
Profil
 

Příspěvky: 670
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
jsem zvědav, kdy bude posun č. 125 - nově 2.3.2021

neznalý, takže nevím, proč se to furt děje


18.2.2020 9:38:52
Profil
 

Příspěvky: 35
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
paja píše:
jsem zvědav, kdy bude posun č. 125 - nově 2.3.2021

neznalý, takže nevím, proč se to furt děje


Podle meho nazoru je to o tom, ze se nacenuje nabidka na zaklade projektu a jeho specifikaci. A jakmile cenar najde nejakou vec, ktera neni uplne jasna, vznese u investora dotaz a pokud je takovy dotaz shledan relevantnim, zodpovi se a adekvatne je prodlouzen termin pro podani nabidek.


18.2.2020 15:56:59
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.10 - nově 20.3.2020


20.2.2020 8:22:19
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
opět další posun č. 11 - nově 24.3.


27.2.2020 14:08:08
Profil
 

Příspěvky: 1666
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
posun č.12- nově 27.3.


5.3.2020 20:07:48
Profil
 

Příspěvky: 191
Bydliště: Ostrava
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
ŘSD pod silnici I/46 dala dostavbu jižního obchvatu. I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11
Uvedení do provozu ještě letos.


8.3.2020 9:08:12
Profil
 

Příspěvky: 670
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
kdo sleduje RSD, tak o tom vi davno, na druhou stranu, kdyz urednici miluji tak moc kruhace, co tak udelat jeden obrovsky okolo Prahy, bez moznosti se do ni dostat

Ne, vazne, semafory by staly cca 1 mega, tak radeji rondl za min. 20 mega, holt z ciziho to neboli, kdyz to vlastne zaplatime vsichni, to holt tomu Stbakovi vcele nevadi


8.3.2020 10:46:09
Profil
 

Příspěvky: 2950
Bydliště: Snad někdy 13 km od D(S)43
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
No dávat do souvislosti Bureše s OK vs světelně řízenou .. to už chce opravdu velkou představivost :ko: Já osobně nesnáším kruháče tam, kde se připojují jen 3 větve, ale na druhou stranu, ty turbookružní křižovatky mají něco do sebe. Pokud jsou postaveny tak, že se nemusí při výjezdu zpomalit na 10-20 (což tady na 99% nebude), tak bych v tom neviděl problém, když kousek vedle je další OK.


8.3.2020 11:34:54
Profil
 

Příspěvky: 670
Příspěvek Re: I/11 Obchvat Opavy
ja to napsal z duvodu toho, ze on ktery chtel ridit stat jako firmu podporuje utraceni penez za nesmysly. Sakra ten usek Globus - Komarov, cca 1km a 2x rondel aneb inspirace NJ, to fakt vymysli jen magor, svetla a je na stavajici krizovatce klid a stoji to 1 mega misto cca 400 mil.


8.3.2020 14:06:45
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 368 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Další
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz