Právě je 31.10.2020 23:21:50
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 I/2 obchvat Pardubic 
Autor Zpráva
 

Příspěvky: 1277
Bydliště: Mezi magistrálou a Jižní spojkou
Příspěvek I/2 obchvat Pardubic
Jedná se o přeložku silnice I/2 do trasy jižně od zastavěných území místních částí Pardubic. Cílovým řešením je napojení silnice I/2 na přeložku silnice I/36 Pardubice – Sezemice – Časy. Z celého obchvatu zatím stojí cca 300 m.

V následující fázi by se měla realizovat stavba Silnice I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat, 1. etapa. Na původní variantu již bylo v roce 2007 vydáno územní rozhodnutí a je dokončena dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem ke změně koncepce křižovatek však byly vypracovány podklady pro změnu územního rozhodnutí (u této příležitosti byl i přepracován uvedený leták stavby). Předpokládané zahájení stavby je v říjnu roku 2013 a uvedení stavby do provozu v listopadu roku 2015.

Další částí obchvatu je záměr I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat. Stejně jako v případě jihovýchodního obchvatu se jedná o novostavbu silnice I. třídy v kategorii S 11,5/80. Jihozápadní obchvat začíná na stávající silnici I/2 Přelouč – Pardubice před městskou částí Staré Čivice a je veden mezi obcemi Staré Čivice a Barchov, dále prochází severně od obce Starý Mateřov, Třebosice a Staré Jesenčany a mezi Novými Jesenčany a Dražkovicemi je ukončen v mimoúrovňové křižovatce na stávající I/37 Pardubice – Chrudim. Záměr je navržen v sedmi variantách označených jako A, B, C, D, E, F a G. Podle informací z konce loňského roku by letos na jaře měla být předložena dokumentace pro EIA.

30. března schválili pardubičtí zastupitelé vydání VI. změn územního plánu. Radnice označuje tento dokument za stěžejní pro to, aby se v Pardubicích pohnulo kupředu řešení špatné dopravní situace. Nicméně je otázka, jestli tento optimizmus není předčasný. Jednak v územním plánu je jen jedna z variant jihozápadního obchvatu, což může spolu s odporem Starých Jesenčan jeho přípravu ještě zkomplikovat, jednak stejně na stavbu nejsou peníze (což dokládá i to přepracování projektu jihovýchodního obchvatu ve snaze ušetřit).
VI. změna územního plánu je zde.


9.4.2010 18:06:24
Profil
Autor

Příspěvky: 538
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Do informačního systému EIA byla vložena dokumentace záměru I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat, v dokumentaci je na žádost oznamovatele název záměru změněn na "I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat".

Dokumentace záměru píše:
Na základě výsledků těchto jednání a vyjádření a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je „dokumentace“ zpracována pro 2 základní nové trasy silnice I/2 (varianty A a F) a v dílčí části na katastru obce Staré Jesenčany je navíc posuzována podvarianta varianty A.

Kromě kritérií ochrany životního prostředí (minimalizace vlivů na životní prostředí) jsou hlavními kritérii pro redukci počtu variant tyto skutečnosti:

– vedení přeložky v blízkosti „rozptylu“ Starý Mateřov (severně v dotyku ochranných
pásem letiště nebo jižně v blízkosti obce Starý Mateřov),
– vedení v prostoru radarové stanice letiště severně od Třebosic (severně od radarové
stanice v prostoru letiště nebo jižně od radarové stanice s přiblížením k Třebosicím a
Starým Jesenčanům),
– vedení v prostoru bývalé skládky TKO Dražkovice (přes severní část bývalé skládky
TKO mimo překladiště TKO a sběrný dvůr, přes centrální část bývalé skládky nebo jižně
od skládky s přiblížením ke Starým Jesenčanům).

Součástí dokumentace jsou i docela přehledné zákresy variant do ortofotomapy.


19.8.2010 0:25:28
Profil Zobrazit autorovy stránky
Autor

Příspěvky: 538
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Dne 3. 12. byl v informačním systému EIA zveřejněn posudek záměru I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat.

Posudek záměru píše:
Dokumentace byla posouzena dle požadavků paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu Přílohy č. 5 tohoto zákona a po zvážení všech výše uvedených skutečností, rizik a přínosů doporučuji záměr I/2 PARDUBICE - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT k realizaci za předpokladu přijetí navržených opatření.

Co se týče vedení v prostoru radarové stanice, posudek uvádí následující:

Posudek záměru píše:
Je zřejmé, že varianty předpokládající vedení trasy severně od radarové stanice (byly hodnoceny v oznámení) jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo příznivější než vedení trasy blíže obcí Staré Jesenčany, Třebosice a Starý Mateřov. S redukcí variant v dokumentaci lze proto souhlasit pouze v případě, že existují vážné (např. legislativní) důvody pro vyloučení severněji vedených tras. Dokumentace k tomuto tématu uvádí:

„Navržené varianty byly projednávány v průběhu zpracování vyhledávací studie i po jejím dokončení (zejména s Ministerstvem obrany ČR prostřednictvím VUSS Pardubice a s Letištěm Pardubice). Na základě výsledků těchto jednání a vyjádření a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je „dokumentace“ zpracována pro 2 základní nové trasy silnice I/2 (varianty A a F) a v dílčí části na katastru obce Staré Jesenčany je navíc posuzována podvarianta varianty A.“

a dále na s.5:

2. Vedení kolem radarové stanice – zásadní požadavek Ministarstva obrany ČR (Letiště Pardubice) na zachování přímého propojení letiště a radarové stanice by znamenal u variant navržených severně od radarové stanice její přemístění. Náklady na výstavbu nové stanice a odstranění stávající (z provozních důvodů nelze stanici pouze přemístit) ve výši cca 60 mil. Kč převyšují efekt vedení přeložky silnice I/2 severně od stávající stanice nebo přímo přes radarovou stanici. Z tohoto důvodu jsou v dokumentaci posuzovány varianty vedené jižně od radarové stanice.

Vyjádření příslušných subjektů, které podmiňují vedení trasy jižně od radarové stanice, nejsou v dokumentaci doložena. Protože odklon trasy jižním směrem má na jižně položené obce významně negativní dopady, považujeme za nezbytné, aby bylo odůvodnění zamítavého postoje pro vedení „severních“ variant záměru podepřeno konkrétním legislativním ustanovením. Nelze upřednostňovat jeden veřejný zájem před jiným bez dostatečného odůvodnění. Rovněž nepovažujeme za dostatečně prokázané, že bylo vynaloženo dostatečné úsilí o nalezení technického řešení, které by zajistilo jak požadované přímé propojení letiště s radarovou stanicí, tak i severní vedení trasy obchvatu. Dokumentace neobsahuje žádné věcné argumenty, které by skloubení obou zájmů vylučovaly.


5.12.2010 13:25:29
Profil Zobrazit autorovy stránky
 

Příspěvky: 3515
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Má ještě I/2 celostátní význam jako silnice I.třídy?


5.12.2010 22:36:35
Profil
 

Příspěvky: 243
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
dvs píše:
Má ještě I/2 celostátní význam jako silnice I.třídy?


Jenom jako příměstská komunikace pro Říčany, Kostelec, Kutnou Horu a možná Čáslav, ale pro Pardubice už ani náhodou. Ale pro lidi bez dálniční známky je to dobrá alternativa.


6.12.2010 11:04:32
Profil
Autor

Příspěvky: 1629
Bydliště: Praha
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
RACH píše:
dvs píše:
Má ještě I/2 celostátní význam jako silnice I.třídy?


Jenom jako příměstská komunikace pro Říčany, Kostelec, Kutnou Horu a možná Čáslav, ale pro Pardubice už ani náhodou...

Pro Pardubice to je jen vítaná záminka jak si nechat od státu postavit obchvat čistě regionálního charakteru...


6.12.2010 11:33:24
Profil
 

Příspěvky: 2737
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Je zajímavé, že v té kategorizaci 2040 není I/2 v úseku Praha - Kutná Hora značena jako silnice první třídy, ale je značena až od křižovatky s I/38 na Pardubice a dál ve své dnešní trase. Takže zrovna s tou Pardubickou částí se počítá.


6.12.2010 15:14:33
Profil
 

Příspěvky: 3515
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
No ona i ta I/36 je spíše regionálního významu - severní obchvat Pardubic.


6.12.2010 15:37:19
Profil
 

Příspěvky: 243
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
JirkaS píše:
Je zajímavé, že v té kategorizaci 2040 není I/2 v úseku Praha - Kutná Hora značena jako silnice první třídy, ale je značena až od křižovatky s I/38 na Pardubice a dál ve své dnešní trase. Takže zrovna s tou Pardubickou částí se počítá.


Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2


6.12.2010 15:57:25
Profil
 

Příspěvky: 2737
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
RACH píše:
Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2
A proč? I/2 u Prahy byla zavedena nesystémově až v 90. letech (do té doby to byla II/333), tak proč se toho držet. D2 přece máme jinde.


6.12.2010 17:15:48
Profil
 

Příspěvky: 3633
Bydliště: Praha
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
JirkaS píše:
RACH píše:
Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2
A proč? I/2 u Prahy byla zavedena nesystémově až v 90. letech (do té doby to byla II/333), tak proč se toho držet. D2 přece máme jinde.
To je pravda! V tom případě se ovšem nabízí řešení přejmenovat I/2 od I/38 k I/37 (nebo až k I/36 či kde bude končit) na I/12. Ještěže jsem už včera souhlasně nereagoval na RACHův nápad (neuvědomil jsem si tu nesystémovost samotného čísla 2) - teď bych to musel odvolávat :) !


7.12.2010 8:14:06
Profil
 

Příspěvky: 243
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Standa píše:
JirkaS píše:
RACH píše:
Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2
A proč? I/2 u Prahy byla zavedena nesystémově až v 90. letech (do té doby to byla II/333), tak proč se toho držet. D2 přece máme jinde.
To je pravda! V tom případě se ovšem nabízí řešení přejmenovat I/2 od I/38 k I/37 (nebo až k I/36 či kde bude končit) na I/12. Ještěže jsem už včera souhlasně nereagoval na RACHův nápad (neuvědomil jsem si tu nesystémovost samotného čísla 2) - teď bych to musel odvolávat :) !


Taky souhlasím, že označení I/2 je nesystémové a může se v klidu zrušit. Zvláště když bude začínat mezi Kolínem a K.H. a končit v Pardubicích. Jen jsem chtěl říct, že už dnes je I/12 důležitější a když už ta I/2 zůstane tak by mohla vést od Prahy po současné I/12.


7.12.2010 9:58:20
Profil
 

Příspěvky: 1940
Bydliště: SV Čechy
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=176&t=2543

_________________
wazer.cz
Pište česky, prosím!


10.1.2011 18:26:49
Profil
Autor

Příspěvky: 538
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Dnes bylo v informačním systému EIA zveřejněno stanovisko záměru I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat.

Stanovisko záměru píše:
Jako nejvhodn jší a k realizaci doporučenou variantou je kombinace variant A a F:
km 0,000 – 1,800 varianta F
km 1,800 – 2,600 varianta A
km 2,600 – 3,600 varianta F
km 3,600 – 5,800 varianta A
km 5,800 po napojení na MÚK Dražkovice varianta F

Co to znamená, se lze přesvědčit v dokumentaci, kde je zákres jednotlivých variant do ortofotomapy.


3.3.2011 17:38:08
Profil Zobrazit autorovy stránky
 

Příspěvky: 1595
Bydliště: D1, 2,78 km
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Nějak se ta kilometráž neshoduje s mapou, resp. varianty A a F na sebe v uvedených km nenavazují. No necháme se překvapit :-)

_________________
Vždy aktuální mapy na http://www.openstreetmap.org
Našli jste v mapě chybu? Napište mi o ní.


3.3.2011 18:23:01
Profil
Online
Moderátor

Příspěvky: 1325
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Aktualizované letáky:
I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat
Do mapy doplněno více podrobností. Mostní objekty: 3 (pův.2), celková délka mostů: 347m (pův. 151m)
I/2 Pardubičky-Sezemice
Pouze doplněno do mapy více podrobností.


14.11.2015 12:35:57
Profil
 

Příspěvky: 1090
Bydliště: D11 - exit 62
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Kde bude fakticky končit I/2 v případě realizace stavby Pardubičky-Sezemice? Na MÚK s přeložkou I/36 Sezemice-obchvat nebo bude I/2 značená až do Sezemic? Pro rychlejší představu leták zde:
https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553c ... 143231.pdf


31.8.2016 13:23:36
Profil
Autor

Příspěvky: 9669
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Napřed bude obchvat Sezemic a pak stavba Pardubičky - Sezemice.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


31.8.2016 20:59:48
Profil
 

Příspěvky: 1852
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Aktualizovaný leták

Pardubičky – Sezemice:

https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553c ... 103277.pdf

Pardubice – jihovýchodní obchvat

https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553c ... 988829.pdf


14.1.2017 20:56:53
Profil
 

Příspěvky: 1323
Bydliště: Choceň
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Něco málo k tématu jihovýchodhního obchvatu: http://pardubice.idnes.cz/jeden-z-obchv ... zpravy_msv


23.3.2017 11:54:45
Profil
 

Příspěvky: 429
Bydliště: Pardubice - S37, I/36, I/2
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Ach jo, alespoň ať ten SV obchvat je, projíždět Pardubicemi v odpolední špičce je neskutečné utrpení...


23.4.2017 22:55:07
Profil Zobrazit autorovy stránky
 

Příspěvky: 1323
Bydliště: Choceň
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Tak to vypadá, že se příprava kvůli propojce k nemocnici úplně nestopla:
http://pardubice.idnes.cz/stat-dava-nad ... zpravy_msv


29.5.2017 10:42:26
Profil
 

Příspěvky: 1090
Bydliště: D11 - exit 62
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Díky za článek, Marťasi. Pan Kolovratník si zase s termíny přihřívá polévku, to ten v letáku uváděný zas tak optimistický není (2027) :-) Pokud se ale opravdu podaří JV obchvat prosadit a postavit, vyvstane další problém, a to napojení Pardubiček na Drážku (resp. propojení Průmyslové a Dašické). Mluvilo se o propojce podél vlečky (budoucí Ostřešanské spojky), zanesené je to i v ÚP města, ale podle mě se to neuskuteční, ne v dohledné době. Vznikne tak neuzavřený "okruh", kde to od jihu na Drážku a Dubinu půjde stále jen přes problematický žel. přejezd na Dašické (nadjezd u nemocnice nepočítám, ten je de facto stávající stav).


29.5.2017 12:56:12
Profil
 

Příspěvky: 1323
Bydliště: Choceň
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Plány na jihozápadní obchvat Pardubic se zjevně opráší, viz: https://pardubice.idnes.cz/obchvat-pard ... zpravy_msv


19.10.2017 15:06:29
Profil
 

Příspěvky: 2590
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Jak se počítá ta ekonomická výhodnost silniční stavby? Je do toho nějákým způsobem zahrnuto, že "x" obyvatel díky obchvatu už nebude mít hlavní silnici před okny ? A nebo se toto vůbec nebere v úvahu ? Podle mě by tedy mělo tohle patřit mezi hlavní kritéria toho co je potřebné a co méně.


19.10.2017 15:22:32
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz