Právě je 19.8.2022 20:51:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ] 
 I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat 
Autor Zpráva
Autor

Příspěvky: 562
Příspěvek I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat
Do informačního systému EIA byla vložena dokumentace záměru I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat, v dokumentaci je na žádost oznamovatele název záměru změněn na "I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat".

Dokumentace záměru píše:
Na základě výsledků těchto jednání a vyjádření a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je „dokumentace“ zpracována pro 2 základní nové trasy silnice I/2 (varianty A a F) a v dílčí části na katastru obce Staré Jesenčany je navíc posuzována podvarianta varianty A.

Kromě kritérií ochrany životního prostředí (minimalizace vlivů na životní prostředí) jsou hlavními kritérii pro redukci počtu variant tyto skutečnosti:

– vedení přeložky v blízkosti „rozptylu“ Starý Mateřov (severně v dotyku ochranných
pásem letiště nebo jižně v blízkosti obce Starý Mateřov),
– vedení v prostoru radarové stanice letiště severně od Třebosic (severně od radarové
stanice v prostoru letiště nebo jižně od radarové stanice s přiblížením k Třebosicím a
Starým Jesenčanům),
– vedení v prostoru bývalé skládky TKO Dražkovice (přes severní část bývalé skládky
TKO mimo překladiště TKO a sběrný dvůr, přes centrální část bývalé skládky nebo jižně
od skládky s přiblížením ke Starým Jesenčanům).

Součástí dokumentace jsou i docela přehledné zákresy variant do ortofotomapy.


19.8.2010 0:25:28
Profil Zobrazit autorovy stránky
Autor

Příspěvky: 562
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Dne 3. 12. byl v informačním systému EIA zveřejněn posudek záměru I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat.

Posudek záměru píše:
Dokumentace byla posouzena dle požadavků paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu Přílohy č. 5 tohoto zákona a po zvážení všech výše uvedených skutečností, rizik a přínosů doporučuji záměr I/2 PARDUBICE - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT k realizaci za předpokladu přijetí navržených opatření.

Co se týče vedení v prostoru radarové stanice, posudek uvádí následující:

Posudek záměru píše:
Je zřejmé, že varianty předpokládající vedení trasy severně od radarové stanice (byly hodnoceny v oznámení) jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo příznivější než vedení trasy blíže obcí Staré Jesenčany, Třebosice a Starý Mateřov. S redukcí variant v dokumentaci lze proto souhlasit pouze v případě, že existují vážné (např. legislativní) důvody pro vyloučení severněji vedených tras. Dokumentace k tomuto tématu uvádí:

„Navržené varianty byly projednávány v průběhu zpracování vyhledávací studie i po jejím dokončení (zejména s Ministerstvem obrany ČR prostřednictvím VUSS Pardubice a s Letištěm Pardubice). Na základě výsledků těchto jednání a vyjádření a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je „dokumentace“ zpracována pro 2 základní nové trasy silnice I/2 (varianty A a F) a v dílčí části na katastru obce Staré Jesenčany je navíc posuzována podvarianta varianty A.“

a dále na s.5:

2. Vedení kolem radarové stanice – zásadní požadavek Ministarstva obrany ČR (Letiště Pardubice) na zachování přímého propojení letiště a radarové stanice by znamenal u variant navržených severně od radarové stanice její přemístění. Náklady na výstavbu nové stanice a odstranění stávající (z provozních důvodů nelze stanici pouze přemístit) ve výši cca 60 mil. Kč převyšují efekt vedení přeložky silnice I/2 severně od stávající stanice nebo přímo přes radarovou stanici. Z tohoto důvodu jsou v dokumentaci posuzovány varianty vedené jižně od radarové stanice.

Vyjádření příslušných subjektů, které podmiňují vedení trasy jižně od radarové stanice, nejsou v dokumentaci doložena. Protože odklon trasy jižním směrem má na jižně položené obce významně negativní dopady, považujeme za nezbytné, aby bylo odůvodnění zamítavého postoje pro vedení „severních“ variant záměru podepřeno konkrétním legislativním ustanovením. Nelze upřednostňovat jeden veřejný zájem před jiným bez dostatečného odůvodnění. Rovněž nepovažujeme za dostatečně prokázané, že bylo vynaloženo dostatečné úsilí o nalezení technického řešení, které by zajistilo jak požadované přímé propojení letiště s radarovou stanicí, tak i severní vedení trasy obchvatu. Dokumentace neobsahuje žádné věcné argumenty, které by skloubení obou zájmů vylučovaly.


5.12.2010 13:25:29
Profil Zobrazit autorovy stránky
 

Příspěvky: 3560
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Má ještě I/2 celostátní význam jako silnice I.třídy?


5.12.2010 22:36:35
Profil
 

Příspěvky: 244
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
dvs píše:
Má ještě I/2 celostátní význam jako silnice I.třídy?


Jenom jako příměstská komunikace pro Říčany, Kostelec, Kutnou Horu a možná Čáslav, ale pro Pardubice už ani náhodou. Ale pro lidi bez dálniční známky je to dobrá alternativa.


6.12.2010 11:04:32
Profil
Autor

Příspěvky: 1640
Bydliště: Praha
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
RACH píše:
dvs píše:
Má ještě I/2 celostátní význam jako silnice I.třídy?


Jenom jako příměstská komunikace pro Říčany, Kostelec, Kutnou Horu a možná Čáslav, ale pro Pardubice už ani náhodou...

Pro Pardubice to je jen vítaná záminka jak si nechat od státu postavit obchvat čistě regionálního charakteru...


6.12.2010 11:33:24
Profil
 

Příspěvky: 2805
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Je zajímavé, že v té kategorizaci 2040 není I/2 v úseku Praha - Kutná Hora značena jako silnice první třídy, ale je značena až od křižovatky s I/38 na Pardubice a dál ve své dnešní trase. Takže zrovna s tou Pardubickou částí se počítá.


6.12.2010 15:14:33
Profil
 

Příspěvky: 3560
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
No ona i ta I/36 je spíše regionálního významu - severní obchvat Pardubic.


6.12.2010 15:37:19
Profil
 

Příspěvky: 244
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
JirkaS píše:
Je zajímavé, že v té kategorizaci 2040 není I/2 v úseku Praha - Kutná Hora značena jako silnice první třídy, ale je značena až od křižovatky s I/38 na Pardubice a dál ve své dnešní trase. Takže zrovna s tou Pardubickou částí se počítá.


Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2


6.12.2010 15:57:25
Profil
 

Příspěvky: 2805
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
RACH píše:
Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2
A proč? I/2 u Prahy byla zavedena nesystémově až v 90. letech (do té doby to byla II/333), tak proč se toho držet. D2 přece máme jinde.


6.12.2010 17:15:48
Profil
 

Příspěvky: 3792
Bydliště: Praha
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
JirkaS píše:
RACH píše:
Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2
A proč? I/2 u Prahy byla zavedena nesystémově až v 90. letech (do té doby to byla II/333), tak proč se toho držet. D2 přece máme jinde.
To je pravda! V tom případě se ovšem nabízí řešení přejmenovat I/2 od I/38 k I/37 (nebo až k I/36 či kde bude končit) na I/12. Ještěže jsem už včera souhlasně nereagoval na RACHův nápad (neuvědomil jsem si tu nesystémovost samotného čísla 2) - teď bych to musel odvolávat :) !


7.12.2010 8:14:06
Profil
 

Příspěvky: 244
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Standa píše:
JirkaS píše:
RACH píše:
Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2
A proč? I/2 u Prahy byla zavedena nesystémově až v 90. letech (do té doby to byla II/333), tak proč se toho držet. D2 přece máme jinde.
To je pravda! V tom případě se ovšem nabízí řešení přejmenovat I/2 od I/38 k I/37 (nebo až k I/36 či kde bude končit) na I/12. Ještěže jsem už včera souhlasně nereagoval na RACHův nápad (neuvědomil jsem si tu nesystémovost samotného čísla 2) - teď bych to musel odvolávat :) !


Taky souhlasím, že označení I/2 je nesystémové a může se v klidu zrušit. Zvláště když bude začínat mezi Kolínem a K.H. a končit v Pardubicích. Jen jsem chtěl říct, že už dnes je I/12 důležitější a když už ta I/2 zůstane tak by mohla vést od Prahy po současné I/12.


7.12.2010 9:58:20
Profil
Administrátor

Příspěvky: 2552
Bydliště: SV Čechy
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=176&t=2543

_________________
wazer.cz
Pište česky, prosím!


10.1.2011 18:26:49
Profil
Autor

Příspěvky: 562
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Dnes bylo v informačním systému EIA zveřejněno stanovisko záměru I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat.

Stanovisko záměru píše:
Jako nejvhodn jší a k realizaci doporučenou variantou je kombinace variant A a F:
km 0,000 – 1,800 varianta F
km 1,800 – 2,600 varianta A
km 2,600 – 3,600 varianta F
km 3,600 – 5,800 varianta A
km 5,800 po napojení na MÚK Dražkovice varianta F

Co to znamená, se lze přesvědčit v dokumentaci, kde je zákres jednotlivých variant do ortofotomapy.


3.3.2011 17:38:08
Profil Zobrazit autorovy stránky
 

Příspěvky: 1661
Bydliště: D1, 2,78 km
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Nějak se ta kilometráž neshoduje s mapou, resp. varianty A a F na sebe v uvedených km nenavazují. No necháme se překvapit :-)

_________________
Vždy aktuální mapy na http://www.openstreetmap.org
Našli jste v mapě chybu? Napište mi o ní.


3.3.2011 18:23:01
Profil
 

Příspěvky: 1933
Bydliště: Choceň
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Plány na jihozápadní obchvat Pardubic se zjevně opráší, viz: https://pardubice.idnes.cz/obchvat-pard ... zpravy_msv


19.10.2017 15:06:29
Profil
 

Příspěvky: 3470
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Jak se počítá ta ekonomická výhodnost silniční stavby? Je do toho nějákým způsobem zahrnuto, že "x" obyvatel díky obchvatu už nebude mít hlavní silnici před okny ? A nebo se toto vůbec nebere v úvahu ? Podle mě by tedy mělo tohle patřit mezi hlavní kritéria toho co je potřebné a co méně.


19.10.2017 15:22:32
Profil
 

Příspěvky: 1208
Bydliště: D11 - exit 62
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Nový samostatný leták na tuto stavbu (02/2018):
https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/389 ... bchvat.pdf

"Na základě výsledků posouzení ekonomické efektivnosti stavby zpracovaných v technicko-ekonomické studii z roku 2017 bylo rozhodnuto, že záměr projektu dosahuje v obou variantách příznivých ekonomických výsledků. Stavba obchvatu tak byla doporučena k realizaci, a to ve variantě s okružními křižovatkami."


28.3.2018 13:58:28
Profil
Autor

Příspěvky: 6630
Bydliště: Ostrava a okolí
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
To je hrůza, všude kruháče. To je hrozný trend. :roll:

_________________
R48 -> D48 se podařilo!


28.3.2018 14:34:17
Profil ICQ
 

Příspěvky: 519
Bydliště: Pardubice - S37, I/36, I/2
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Z této silnice nikdy rychlostka nebude. :D Ale pomůže to, ještě by možná mohli udělat západní obchvat od Čivic kolem Srnojed do Semtína a okruh kolem Pardubic máme kompletní. :)


28.3.2018 17:23:01
Profil Zobrazit autorovy stránky
 

Příspěvky: 1208
Bydliště: D11 - exit 62
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Ví někdo, nebo má alespoň představu, jak s touto stavbou může zamávat armáda? Pokud by si vymohla zpět svoje objekty (které sama relativně nedávno prodala a teď je chce zpět), mělo by to zásadní vliv např. na trasování, nebo je to řešitelné?
https://pardubicky.denik.cz/zpravy_regi ... 80316.html


28.3.2018 20:53:36
Profil
Administrátor

Příspěvky: 2552
Bydliště: SV Čechy
Příspěvek Re: I/2 obchvat Pardubic
Na JZ obchvat okolo letiště je zadáno zpracování nové vyhledávací studie.
Citace:
Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání díla „Přeložka silnice I/2 Pardubice, JZ obchvat; vyhledávací studie“. Dokumentace bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v aktuálním znění.
Jedná se o variantní technický návrh vedení přeložky silnice I/2 v oblasti Starých Čívic a Popkovic. Řešení přeložky silnice I/2 bude navrženo bez ohledu na koridor pro VPS č. D18 „Přeložka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvať vymezený v ÚPD.
Začátek přeložky silnice I/2 bude na stávající silnici I/2 v prostoru mezi obcí Valy a městskou částí Staré Čívice. Přeložka bude ukončena napojením na silnici I/37.
Cílem vyhledávací studie (dále jen „VST“) je prověření možných variant návrhu přeložky silnice I. třídy při maximálním respektování vojenského prostoru v oblasti letiště Pardubice, zejména prostoru tzv. rozptylu mezi letištěm Pardubice a obcí Starý Mateřov. Technický návrh bude sloužit zejména jako podklad pro vymezení záměru v ÚPD.

_________________
wazer.cz
Pište česky, prosím!


23.5.2021 21:39:32
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ] 
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz