České dálnice > Diskusní fórum
http://forum.ceskedalnice.cz/

I/22 Strakonice - Vodňany
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=152&t=3167
Stránka 1 z 1

Autor:  Avantime [ 9.11.2011 10:59:14 ]
Předmět příspěvku:  I/22 Strakonice - Vodňany

Dne 2. 8. 2011 byla v informačním systému EIA zveřejněna dokumentace záměru Silnice I/22 Strakonice – Vodňany. Včera byl k záměru zveřejněn posudek.

Dokumentace záměru píše:
Úsek začíná kruhovou křižovatkou na Podsrpu na východním okraji Strakonic a prvních 6 km je posouzeno nevariantně (pouze varianta A-3 v km 0,0 – 6,0). Od km 6,0 do konce úpravy u Vodňan jsou proti sobě posouzeny dvě varianty, a to varianta A-3 (km 6,0 – 20,256) a varianta A-1 (km 22,65 – 37,594). Varianta A-3 je ve variantním úseku o necelých 700 m kratší než varianta A-1.

Silnice je navržena jako dvoupruhová silnice I. třídy v kategorii S 9,5/80.

Křížení se silnicí II/140 u Drahonic je navrženo jako mimoúrovňové jen u varianty A-1. Pro variantu A-3 je křížení navrženo jako úrovňové. Všechna ostatní křížení se silnicemi III. třídy jsou v trase navržena jako úrovňová. Pro variantu A-1 je plánována výstavba šesti mostních objektů, pro variantu A-3 pěti mostních objektů.

Trasy obou variant jsou zřejmé z mapy v souboru priloha2.pdf.

V závěru posudku záměru je uvedeno:

Posudek záměru píše:
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v textu předkládané dokumentace a v textu jednotlivých odborných studií je možné konstatovat, že realizace a následný provoz záměru „Silnice I/22 Vodňany – hranice Plzeňského kraje – úsek Strakonice - Vodňany“ jsou z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelné.

Ze dvou variant, které byly proti sobě hodnoceny, vyšla jako o něco vhodnější realizace varianty A-3 než A-1, ale ani varianta A-1 nevykazuje tak závažné vlivy na životní prostředí, aby nemohla být realizována. Konečný výběr varianty je možno ponechat na jiných (zejména technických) kritériích.

Autor:  Avantime [ 1.3.2012 20:05:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/22 Strakonice - Vodňany

Dnes bylo v informačním systému EIA zveřejněno souhlasné stanovisko k záměru Silnice I/22 Strakonice – Vodňany.

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/