Právě je 19.4.2021 0:44:31
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 378 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Další
 Jaroměř - obchvat 
Autor Zpráva
 

Příspěvky: 30
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
začíná se rýsovat trasa...


Přílohy:
Poznámka: prostor MÚK Dolany, směr D11
004.jpg
004.jpg [ 393.47 KiB | Zobrazeno 3500 krát ]
Poznámka: prostor budoucího mostu přes Labe, směr D11
001.jpg
001.jpg [ 361.55 KiB | Zobrazeno 3500 krát ]
8.3.2021 14:50:39
Profil
 

Příspěvky: 3529
Bydliště: Poblíž Vysočanské radiály, v budoucnu R520
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
vondr píše:
posun č. 10 - nově 18.3.2021


...jsme už v ochranné 7 denní lhůtě a termín 18.3. by měl platit?


12.3.2021 12:36:02
Profil
 

Příspěvky: 1966
Bydliště: vodňany
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
tak zbývaly tři dny a ejhle je tu posun č. 11 - nově 30.4.2021 !!!

_________________
Průběžně doplňovány fotky do alba D3 310/II od Michal R


15.3.2021 14:54:28
Profil
 

Příspěvky: 2512
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Třeba se pořád jen ptají, jestli už konečně mají tu Kučerovy pozemky... :lol:


15.3.2021 15:06:04
Profil
 

Příspěvky: 5941
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
"Dobrá zpráva" ! V poslední době byl vždy posun cca o nějakých 14 - 15 dní. A teď rána o 6 týdnů ...


15.3.2021 15:45:24
Profil
 

Příspěvky: 2512
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Že by stavební firmy sledovaly tohle vlákno a navrhly, že naprojektují kompletní múk Dolany...? :twisted: :D :D :D


15.3.2021 15:54:00
Profil
 

Příspěvky: 353
Bydliště: D11 exit 123 (snad někdy)
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
I to je možné. :lol: Vypadá opravdu na nějaký větší "zářez" do projektu.


15.3.2021 15:58:03
Profil
 

Příspěvky: 4303
Bydliště: Snad někdy 13 km od D(S)43
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Tohle fakt není normální. 3 dny před koncem lhůty skoro o měsíc a půl. :shock:
Přece mě neříkejte, že v těch zadávacích dokumentacích jsou tak závažné (a navíc asi i skryté) nesmysly, aby si toho firmy všimly až takhle nakonec. Za tím musí být něco jiného, protože pokud ne, pak nechápu, proč ŘSD vůbec platí za vypracování takto odfláklých dokumentací. Ta MÚK to by byla krása. :jidlo: :mrgreen:


15.3.2021 16:05:39
Profil
 

Příspěvky: 3529
Bydliště: Poblíž Vysočanské radiály, v budoucnu R520
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Včil mudruj:

13.1 K DI č. 4.3. Zadavatel sdělil následující:
Zadavatel neprodlouží věcný milník pro Sekci č. 1.
Zadavatel v souladu s ustanovením Smluvních podmínek (ve znění zvláštních podmínek) uvedl v Příloze k nabídce pravidla pro poskytnutí práva přístupu na staveniště. Zadavatel potvrzuje, že poskytne Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště plně v souladu s Pod-čl. 2.1 Přílohy k nabídce.
Zadavatel nezná technologické možnosti a know-how dodavatelů, kteří uvažují o podání nabídky.
Volba postupu výstavby po zohlednění skutečností uvedených v zadávací dokumentaci, je v kompetenci vybraného Zhotovitele.
Výše uvedená odpověď Zadavatele byla reakcí na níže uvedený dotaz Uchazeče:
V DI č. 3.1. Zadavatel sděluje, že je věcí Zhotovitele, jak se vypořádá při realizaci SO 201 s požadavky uvedenými v Příloze smlouvy. Tj. jak vyřeší vzájemně provázané podmínky uvedené v čl. 2.1. – umožnění přístupu na pozemky 201 a 202/2 po 9 měsících a čl. 4.29 – dokončení sekce I do 20 měsíců. Pokud má Zhotovitel zahájit práce na SO 201, musí být dokončeny přeložky plynu - a to SO 501 a SO 502. Přeložka plynu SO 501 vede přes pozemky 201 a 202/2. Stávající vedení plynu, které se překládá v rámci SO 502 vede skrz základy P8 až P11 a zasahuje do konsolidačního násypu O13. Samostatně realizovat přeložku SO 502 nelze – je přímo propojená s přeložkou SO 501 (a SO 503 a SO 504) – viz TZ těchto SO. S ohledem na výše uvedené je nutno konstatovat, že nelze zahájit práce na SO 201, dokud nebude přeložen plyn. A plyn nebude přeložen, dokud nebude vyřešen přístup na pozemky 201 a 202/2. Zcela zřejmá je situace u OP13. Pokud bude Zhotoviteli umožněn přístup na pozemky 201 a 202/3 až po 9 měsících, tak přeložka plynu bude dokončena za 3 měsíce tak, jak předpokládá HMG Zadavatele. Pak teprve lze vybudovat konsolidační násyp, který má působit 12 měsíců. Je tedy zřejmé, a to i bez času nutného pro realizaci přeložky plynu a vybudování konsolidačního násypu, že jen dokončení působení konsolidačního násypu bude až po 21 měsících od zahájení stavby, tj. 1 měsíc po dokončení požadovaného termínu realizace sekce I. Nezváží Zadavatel úpravu délky sekce I s ohledem na skutečný termín umožnění přístupu na pozemky 201 a 202/2?
Problematiku uvedenou v DI č. 3.1 zhotovitel upřesnil technologický postup výstavby dle zadávací dokumentace v DI č.12.2. Zadavatel mu dal souhlasné stanovisko k technologickému postupu:
Násyp tělesa SO 201 u OP13 lze budovat až po přeložení VTL plynovodu (SO 502). Stávající VTL plynovod vede pod tělesem násypu a není možné ho přesypávat. K zbudování přeložky je nutné přístup na pozemky v k.ú Jaroměř č.3441/1 a 3442/1.
Zadavatel předpokládá předání výše uvedených pozemků do doby, která nebude mít vliv na dodržení postupného závazného milníku dle pod-čl 4.29 přílohy k nabídce v rozsahu Sekce č. 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“.

V reakci na výše uvedenou odpověď Zadavatele na dotaz Uchazeče si dovoluje opětovně Uchazeč sdělit následující:
Zadavatel na výše uvedený dotaz Uchazeče pouze konstatoval závěrem o tom, že nezná technologické možnosti a know-how dodavatelů, kteří uvažují o podání nabídky a volba postupu výstavby po zohlednění skutečností uvedených v zadávací dokumentaci, je v kompetenci vybraného Zhotovitele. Zadavatel v dobré víře věří, že pozemky uvedené v DI č.12.2 nutné k přeložkám plynů předá dříve, ale neučinil žádnou změnu ZD i přes schválení technologického postupu i časový rozpor zhotovení díla při reálně možném předání pozemků zhotoviteli až v 9 měsíci. Uchazeč považuje za velmi zásadní zdůraznit faktický a jednoznačný rozpor mezi podmínkami uvedenými v ZD a Zadavatelem uvedenými dodatečnými informacemi, kde se Zadavatel nedokázal řádně nevypořádat s riziky popsanými Uchazečem v DI č. 3.1 ani DI č. 12.2. Uchazeč tento rozpor shledává předně v omezení doby zhotovení pilířů, nosné konstrukce mostu a opěry OP13, pod kterou je předepsaná konsolidace násypu podmíněná předešlými přeložkami plynovodu, kterou se zhotovitel popsal v DI č. 12.2 z důvodu nejzazšího umožnění přístupu na pozemky, které je v riziku Objednatele. V žádném případě nelze tímto postupem Zadavatele uvedené riziko přenášet na Zhotovitele a to tak, že jedinou možnou časovou úsporou zhotovitele je předpokládání urychlení konsolidace nad rámec zadávací dokumentace. Případně možné zkrácení doby konsolidace jde vždy ve prospěch Zhotovitele a Zadavateli v zadávacím řízení nepřísluší spekulovat o jakékoliv možnosti touto časovou rezervou „tj. případný časový benefit zhotovitele“ sanovat rizika objednatele (viz odpověď Zadavatele v bodě 4.2 DI – „Doba konsolidace byla stanovená jako bezpečná hodnota, skutečná doba bude kratší) nad rámec technických řešení uvedených ZD. Nepřímo tak postup Zadavatele nutí Uchazeče k tvorbě variantního řešení realizace v podobě zvolení jiného technologického postupu (tj. akcelerační varianta konsolidace), kterým si zajistí dodržení doby realizace. Jak je jistě Zadavateli známo, variantní řešení dle ZD je zcela zapovězeno. Nadto jako zcela paradoxní je i fakt, že Zhotovitel bude sankcionován v případě, kdy nesplní lhůtu dokončení věcného milníku, který je tímto rizikem objednatele samozřejmě dotčen. Tímto postupem zadavatele jednoznačně dochází k předložení vzájemně neporovnatelných nabídek.
Ve vazbě na uchazečem uvedené je nutno zadavateli připomenout rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kde ve svém rozsudku č. j. 9 Afs 30/2010-182 ze dne 16. 11. 2010, uvedl, že: „zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za její zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ho zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jeho základě bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky.“. Co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky je tedy základem pro podání nabídek odpovídajícím požadavkům zadavatele v ZD a současně vzájemně srovnatelných. Požadavky zadavatele musí být proto v zadávací dokumentaci vymezeny způsobem, který bude vnímán a chápán všemi subjekty stejně a jednoznačně, a který nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či rozdílný výklad. Dále v rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 77/2008 ze dne 4. 11. 2010, je uvedeno, že „zadávací dokumentace musí být transparentní, dostatečně konkrétní a srozumitelná tak, aby na jejím základě mohla proběhnout všestranně korektní veřejná soutěž, v jejímž rámci bude vybrána ta nejlepší nabídka“. Ve výše citovaném rozsudku Krajský soud dále odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 86/2008-222 ze dne 25. 3. 2009, ve kterém Nejvyšší správní soud taktéž zdůraznil, že „Nemůže tedy obstát taková zadávací dokumentace, z níž požadavky na zpracování nabídky a následně hodnotící kritéria nejsou zcela srozumitelná a jednoznačná, tj. pokud objektivně připouštějí rozdílný výklad a vzniká tak interpretační nejistota.“
Uchazeč ve světle výše uvedeného žádá Zadavatele o úpravu ZD tak, aby bylo zajištěno předložení vzájemně porovnatelných nabídek uchazečů.


15.3.2021 21:47:34
Profil
 

Příspěvky: 131
Bydliště: D11
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Zajímavá je ale ta odpověď, tedy že doba přístupu na staveniště je už bez zmínky ohledně Kučerových pozemků. Tedy je předpoklad, že do zahájení prací budou komplet všechny pozemky.


16.3.2021 7:47:45
Profil
 

Příspěvky: 2512
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Při tomhle čím dál větším oddalování ukončení bych tomu i věřil... :D


16.3.2021 7:53:51
Profil
 

Příspěvky: 1522
Bydliště: Choceň
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Dokončeny převody pozemků ZD Dolany na k.ú. Svinišťany a Čáslavky. U Dolan zatím první várka, zbytek na konci března. Hned je ta mapa takřka celá modrá :-)


19.3.2021 20:41:57
Profil
 

Příspěvky: 140
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Eurovia už rozjela ZAV naplno. V okolí Dolan asi 3 bagry provádí skrývku ornice.


24.3.2021 13:55:05
Profil
 

Příspěvky: 1522
Bydliště: Choceň
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Převedeny již všechny pozemky ZD Dolany, takže mapka dost zmodrala. Na k. ú. Dolan a Čáslavek by měl chybět jeden pozemek. U Svinšťan malý podíl na jednom pozemku. Zbytek si neeviduji.


7.4.2021 22:03:39
Profil
 

Příspěvky: 90
Bydliště: Roztoky
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
V novém letáku z dnešního dne prakticky nic nového není .... termín podání nabídek 30.4.2021 ...... https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/248 ... bchvat.pdf
Nemáte někdo prosím fotky zemních prací ZAV?


12.4.2021 17:35:58
Profil
 

Příspěvky: 5941
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
No, už měsíc žádné další dotazy. Skoro by se chtělo říci, že 30 je za rohem, ale...


12.4.2021 17:52:45
Profil
 

Příspěvky: 90
Bydliště: Roztoky
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/arch ... ribbonnews


13.4.2021 14:34:58
Profil
 

Příspěvky: 15
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Článek nelže, dnes se to na obchvatu oranžovými vestičkami jen hemžilo :) Je to hodně přiblížené a skrz okno, tak omluvte kvalitu.


Přílohy:
IMG_6985 2.jpg
IMG_6985 2.jpg [ 54.36 KiB | Zobrazeno 646 krát ]
14.4.2021 19:22:55
Profil
 

Příspěvky: 5941
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Martine, odkud kam je ten pohled ? A ze které silnice je to foceno ? díky


14.4.2021 20:17:49
Profil
 

Příspěvky: 15
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Je to pohled z I/33. Z místa kde ji obchvat před Svinišťanami kříží. Já jel ve směru z Hradce do Náchoda a tohle je pohled k Č. Skalici.(ty sila jsou ve Skalici). Pohled na druhou stranu ( při jízdě z Náchoda do HK pohled k Jaroměři) přikládám.


Přílohy:
IMG_6989.jpg
IMG_6989.jpg [ 391.94 KiB | Zobrazeno 575 krát ]
14.4.2021 21:25:38
Profil
 

Příspěvky: 5941
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Díky za vysvětlení a pohled na druhou stranu. :P


14.4.2021 21:40:22
Profil
 

Příspěvky: 90
Bydliště: Roztoky
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ ... -regionech. čas 22:56


15.4.2021 17:33:04
Profil
 

Příspěvky: 30
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Dnes odpoledne. Zemní práce k ZAV.


Přílohy:
Poznámka: prostor mostu přes Labe a inundační území - směr D11
01.jpg
01.jpg [ 184.85 KiB | Zobrazeno 187 krát ]
Poznámka: prostor MÚK Dolany - vpravo směr D11
03.jpg
03.jpg [ 146.81 KiB | Zobrazeno 187 krát ]
Poznámka: prostor MÚK Dolany - směr Náchod
02.jpg
02.jpg [ 145.97 KiB | Zobrazeno 187 krát ]
17.4.2021 17:02:15
Profil
 

Příspěvky: 30
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
pokračování


Přílohy:
Poznámka: trasa za MÚK Dolany - směr Náchod
04.jpg
04.jpg [ 158.35 KiB | Zobrazeno 183 krát ]
Poznámka: trasa od Svinišťan směrem k D11
07.jpg
07.jpg [ 155.4 KiB | Zobrazeno 183 krát ]
Poznámka: prostor mostu u Svinišťan - směr Náchod
06.jpg
06.jpg [ 269.99 KiB | Zobrazeno 183 krát ]
17.4.2021 17:05:37
Profil
 

Příspěvky: 5941
Příspěvek Re: Jaroměř - obchvat
Tak vypadá to s tím ZAVem docela slušně. Pomalu ale jistě vpřed k vlastní realizaci. Něco nového s judříky ? Ať již na obchvatu či na sjezdu Jaroměř sever ?


17.4.2021 17:12:39
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 378 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Další
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz