Právě je 22.6.2018 17:22:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 86  Další
 Návrhy na změnu dopravního značení 
Autor Zpráva
 

Příspěvky: 49
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Tu som o tom písal trochu viac, je tam aj ten Benešov:
viewtopic.php?p=153067#p153067
viewtopic.php?p=153370#p153370


9.2.2018 20:20:36
Profil
 

Příspěvky: 49
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Nechajte tých chlapcov si robiť svoju robotu, lebo evidentne tomu rozumejú a majú jasnú víziu a koncepciu a hlavne nešahajte im do toho. To čo navrhnú treba pretaviť do života.

Viete, totižto čo oni navrhujú je jeden komplexný systém. Ak im do toho spravíte čo i len malilinkú zmenu, tak im to nabúra súvislosti a ovplyvní to iné veci o ktorých vy ani netušíte (napr. výšku medzery medzi riadkami alebo odstup symbolu od cieľa, veľkosť hlavy šípky apod.). Informačný dizajn má totiž striktné pravidlá a súvislosti.


9.2.2018 20:31:03
Profil
 

Příspěvky: 1407
Bydliště: v Trutnově, 53 km od nejbližší dálnice, 29 km od rozestavěné české a 49 km od té polské
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Brutusi, Benešov na exitu 29 značen není, to byla jen teoretická spekulace :-) Ale je na exitu 34, což logické je. Od Brna je to přesně o polovinu kratší a silnice 110 vede od dálnice až tam. Ovšem aby se jmenoval Benešov by zrovna tady byl problém. Ale nebránil bych se, kdyby to bylo Benešov-východ a ten mirošovický Benešov-sever. Zaprvé by bylo každému jasné, že sjezdy do Benešova jsou minimálně dva. Zadruhé, projíždějící řidič by věděl, že je právě někde severně nebo východně od Benešova. Za třetí, věděl by, že se do Benešova dostane od severu / východu.

Ano, souhlasím s tím, že exity by měly být pojmenovány podle důležitého směru. Nikoho nezajímá jméno nějaké prdelky nebo je mu jedno, jestli ta obec má tolik a tolik obyvatel. Pokud budou exity po větších sídlech, uvidí je řidič i v málo podrobné mapě.

_________________
80 let výstavby dálnic na českém území 1938-2018


9.2.2018 21:36:05
Profil
 

Příspěvky: 49
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
OK, bol to len príklad, to musia preveriť ľudia znalých miestnych pomerov. Chcel som len demonštrovať, že určite tie názvy križovatiek a súvisiace ciele nie sú žiadny problém.

Ale kľudne nech sú to aj tie Mirošovice po starom, ale potom nech sú uvedené aj na odbočení.

Benešov s geografickými prídomkami má tiež zmysel. V Nemecku bežná vec a výborná pomôcka pre orientáciu.


9.2.2018 21:42:43
Profil
 

Příspěvky: 49
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Citace:
Účelnosť orientačného dopravného značenia

Orientačné značenie je tvorené dopravnými značkami informujúcimi účastníkov cestnej premávky o smere jazdy alebo radení do jazdných pruhov pre jazdu k vyznačeným cieľom, o vzdialenostiach k týmto cieľom alebo o dosiahnutí vyznačených cieľov. Umiestňujú sa pred križovatkami, v križovatkách a ich vetvách a obsahujú informácie o cestnej sieti a cieľoch, ktoré cestná sieť spája. Na diaľniciach zahŕňa orientačné značenie tiež dopravné značky pred odpočívadlami a na odpočívadlách, obsahujúce informácie o týchto odpočívadlách a o službách, ktoré poskytujú.

Orientačné značenie slúži účastníkom cestnej premávky na:
- navigáciu po najvýhodnejšej (t.j. spravidla najrýchlejšej) ceste k cieľu,
- zisťovanie vlastnej aktuálnej geografickej polohy,
- orientáciu v cestnej sieti.

Orientačné značky sa musia vyobrazovať, vyhotovovať a umiestňovať tak, aby v maximálnej možnej miere plnili tieto účely.


V ČR na diaľniciach bohužiaľ vynechaním názvov križovatiek tá druhá odrážka absentuje, čiže zisťovanie geografickej polohy podľa čisto len čísla kilometra je dosť problém.


9.2.2018 21:53:21
Profil
 

Příspěvky: 49
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Toto je z nemeckej metodiky:

Citace:
Pomenúvanie križovatiek

Účelnosť pomenovania
Správne pomenovanie križovatiek plní kľúčovú úlohu pri zabezpečení všetkých troch požiadaviek na účelnosť orientačného značenia, t.j. na orientáciu v cestnej sieti, zisťovanie vlastnej polohy a navigáciu po najvýhodnejšej ceste k cieľu. Križovatky preto musia byť pomenované tak, aby ich názvy plnili všetky tieto podmienky. To znamená predovšetkým pomenovanie podľa blízkej lokality, ktorá je zároveň dostatočne známa; v prípade prípojok to tiež znamená, že k lokalite, podľa ktorej je prípojka pomenovaná, sa v tejto prípojke odbočuje z diaľnice.

Pomenovanie križovatiek okrem toho slúži aj na vymedzenie úsekov diaľnic pri lokalizácii dopravných informácií (napr. „kolóna na D1 v úseku Jihlava – Humpolec“). Z tohto hľadiska musia byť križovatky pomenované tak, aby pri vymedzení úseku – potenciálne aj cez viac križovatiek za sebou – nemohlo vyvolať zámenu s inou diaľnicou ani s cestou.

Každá križovatka musí mať jedinečný názov v rámci celej diaľničnej siete.

Uzly
Uzly sa pomenúvajú obvykle podľa blízkeho sídelného alebo miestneho cieľa, pričom vymedzenie blízkosti zodpovedá maximálnym vzdialenostiam pre blízke ciele. Uzol môže byť pomenovaný aj podľa cieľa, do ktorého diaľnica nevedie a ktorý nie je na diaľnici priamo značený: dôležité je najmä vhodné vymedzenie geografickej polohy uzla.

Prednostne sa vyberajú ciele vyššej centrálnej úrovne pred cieľmi nižšej centrálnej úrovne, v odôvodnených prípadoch však môže dostať prednosť bližší cieľ nižšieho významu pred vzdialenejším cieľom vyššieho významu, najmä ak rozdiel významov je pomerne nízky, zatiaľ čo rozdiel vo vzdialenosti je pomerne vysoký.

Ak sa v okolí vybraného cieľa nachádza viac uzlov alebo prípojok, možno uzly pomenovať rozlíšeným miestnym cieľom alebo prostredníctvom kompasových názov, pripojením prídomkov –Sever, -Východ, -Juh a -Západ. Prídomok označuje, ktorým smerom od príslušného cieľa sa daný uzol približne nachádza (t.j. na sever od cieľa, na východ od cieľa atď., čím sa myslí príslušný kvadrant kompasu).

Ak sa dve križovatky nachádzajú v tom istom kvadrante kompasu a neexistuje vhodnejšie ako kompasové pomenovanie, môžu sa označiť aj kompasovými prídomkami vyjadrujúcimi ich vzájomnú polohu, ak tým nedôjde ku konfliktu s pomenovaním iných križovatiek a zhoršeniu orientácie v sieti.

Kombinované kompasové prídomky (napr. Severovýchod) sú neprípustné.

Aj pri použití kompasových prídomkov alebo rozlíšeného miestneho cieľa je prípustné, aby sa jeden z uzlov volal podľa daného cieľa bez rozlíšenia. Musí však ísť o najvýznamnejší uzol v danej oblasti, v ktorom sa stretávajú diaľnice rovnakého dopravného významu, pričom ide o kontinentálny alebo diaľkový význam. Súčasne sa musí brať do úvahy kontext pomenovania ostatných križovatiek v okolí, aby sa zabezpečila jednoznačnosť a zrozumiteľnosť vymedzovania úsekov.

Ak sa v blízkosti uzla nenachádza vhodný cieľ, podľa ktorého by uzol mohol byť pomenovaný, môže sa uzol pomenovať tiež podľa geografickej lokality, v ktorej alebo v blízkosti ktorej sa nachádza (napr. podľa priehrady, pohoria, regiónu...), ak sa jedná o dostatočne známu lokalitu pre vymedzenie polohy a súčasne sa výberom tohto názvu zabezpečí aj jednoznačné vymedzovanie úsekov.

Prípojky
Prípojky sa vždy pomenúvajú podľa blízkeho cieľa, do ktorého sa z diaľnice odbočuje prostredníctvom príslušnej prípojky. Z blízkych cieľov priradených k prípojke sa vyberá najvýznamnejší cieľ; ak je viac cieľov približne rovnako významných, vyberá sa najbližší z týchto cieľov. Ak sa prípojka priamo nachádza v lokalite blízkeho cieľa, vyberá sa pre pomenovanie prípojky tento blízky cieľ.

Pre pomenovanie prípojky berú do úvahy len také blízke ciele, ktoré sú spoločné pre oba dopravné smery. Iba ak takýto cieľ neexistuje, alebo ak je lokalita, v ktorej sa prípojka priamo nachádza, blízkym cieľom len v jednom z oboch dopravných smerov, pomenuje sa prípojka dvoma názvami tak, že v každom zo smerov má samostatný názov.

V prípade prípojky, ktorá má výjazd len v jednom smere, sa z blízkych cieľov vyberá prednostne taký cieľ, z ktorého sa súčasne vchádza na diaľnicu v opačnom smere (ak takýto vjazd existuje).

Ak sa pre pomenovanie prípojky vyberie zvláštny cieľ Centrum, pomenuje sa táto prípojka v tvare Sídlo-Centrum. Výber zvláštneho cieľa Centrum pre pomenovanie prípojky je však prípustný len v prípojke nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti aspoň širšieho centra, aby sa predišlo zhoršenie orientačnej funkcie názvu. Ak sa v blízkosti širšieho centra nachádzajú dve alebo viac prípojok, z ktorých sa značí odbočenie do centra, nemožno ani jednu z nich pomenovať podľa zvláštneho cieľa Centrum.

Prípojku je tiež možné pomenovať podľa blízkeho cieľa rozlíšeného kompasovým názvom, platí však, že prednostne sa takto pomenúvajú uzly.

Ak je aspoň jedna križovatka (vrátane uzlov) pomenovaná podľa sídla použitím rozlíšeného názvu s pomlčkou, nesmie sa žiadna prípojka pomenovať len názvom daného sídla bez rozlíšenia.


9.2.2018 21:54:26
Profil
 

Příspěvky: 1407
Bydliště: v Trutnově, 53 km od nejbližší dálnice, 29 km od rozestavěné české a 49 km od té polské
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Hezká metodika, spousta pravidel mě ani nenapadla. Odkud to je Brutusi ? Ty uzly by se měly pojmenovat v první řadě. Označit v terénu, aby si na ně řidiči zvykli a vtloukli si je podvědomě do palice. A směřovat hlášení k jeho užívání. Vždyť ani 90% netuší, že křižovatce dálnic se říká uzel.

_________________
80 let výstavby dálnic na českém území 1938-2018


10.2.2018 20:59:19
Profil
 

Příspěvky: 49
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Je to z nemeckej smernice pre orientačné značenie na diaľniciach
Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA)
http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/F ... isung.html


10.2.2018 23:01:23
Profil
 

Příspěvky: 492
Bydliště: Praha 4
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Ja se teda zastanu toho stavajiciho systemu, protoze mi prijde ze tu resite zbytecne detaily. Navigace podle cisla dalnice/silnice a vyznamneho cile (ktery se behem jizdy desetkrat nezmeni) je uplne v pohode,je to prehledne a dobre se to doplnuje s mobilni navigaci. Cisla exitu jsou snadno srozumitelna (narozdil od Nemecka, ktere nema cislo podle staniceni ale poradi od pocatku dalnice). Stejne kazdy pouziva navigaci.


11.2.2018 16:26:31
Profil
 

Příspěvky: 2398
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
ElWapp píše:
Stejne kazdy pouziva navigaci.
Nepoužívá, proč by to dělal. Většina lidí jezdí pořád stejné cesty. Pokud jezdím Praha Brno po D1, tak nepotřebuju navigaci a jen mě zajímá, kde se to štosuje. Pro což je lepší, když v rádiu hlásí, že je nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou než mezi výjezdem 90 a 112.


11.2.2018 17:06:07
Profil
Autor

Příspěvky: 2218
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
A pro mě je to třeba naopak. Hned si mohu podle své pozice dopočítat jak je to daleko, obecně se mi naše staničení a exity líbí víc jak v Německu. Plus naše ZPI. Toto je individuální, není jeden systém zcela ideální.


11.2.2018 18:36:24
Profil
 

Příspěvky: 36
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Brutus Nemáš tam taky něco o pojmenování odpočívek v Německu?
To české je dost tragické: přídomky vpravo (P) vlevo (L) je dost matoucí, pro některé motoristy jsou všechny odpočívky vpravo (strana kam zatočí volantem) a málokdo ví, že jde o stranu dálnice ve směru staničení. Většina uživatelů ani neví kde u našich dálnic staničení začíná a kde končí. Německý systém označení odpočívek dle tzv. kompasu je pro uživatele lepší. Podívají se kde je dálnice a slunce a je jasno jestli jde o Sever, Jih, Východ příp. Západní stranu odpočívky. Mělo by se toto německé označení přenést také do CZ. Odpadlo by tak naprosto zcestné stávající různé označení protilehlých stran odpočívek (naproti sobě) např. Mezno/Mitrovice na D3 nebo Rudná/Drahelčice na D5. Nové označení by tak bylo např. Mezno-východ a Mezno-západ příp. Rudná-sever a Rudná-Jih. Vlastní pojmenování odpočívky by se také řídilo názvem obce v jejímž katastru by se převládající plocha odpočívky nalézala.
např. pro dnešní Drahelčice (D5) rozkládajíci se z cca 65% k.ú. Rudná a 35% k.ú. Drahelčice by se použilo jméno převládající plochy obce tzn. nově Rudná-sever.


11.2.2018 19:51:05
Profil
 

Příspěvky: 492
Bydliště: Praha 4
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Já třeba právě kvůli zácpám pouštím navigaci i na obvyklých známých trasách...


12.2.2018 13:23:12
Profil
 

Příspěvky: 597
Bydliště: D11 - exit 62
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Z té diskuze je taky cítit generační střet. Argumentace že "všichni stejně jezdí podle navigace" je zcestný, protože tomu tak zdaleka není. Kdo jezdí hodně a různé trasy, má třeba i číslování (komunikací, exitů, uzlů) v malíku, ale není to pravidlo. Stará škola se bude spíš orientovat podle místopisných názvů, protože jim to přijde logické (celý život to tak přece bylo). Tady se shoda, co je "lepší" bude hledat jen těžko. Co se týká rychlosti pochopení informace (z radia, ze ZPI atd.), souhlasím s názorem, že místopis je přirozenější pro většinu řidičů. Ideální by bylo použít z obou druhů značení to nejlepší a rozumně to zkombinovat.


13.2.2018 10:13:23
Profil
 

Příspěvky: 268
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Ona navigace není jen o vedení na trase, ale i o využívání RDS-TMC či online info (např. Waze) a případném přeplánovaní trasy mino zácpy či uzavírky.


13.2.2018 10:33:34
Profil
Autor

Příspěvky: 8252
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Navigaci nepoužívám vůbec. V koloně jsem uvízl jen 2x, jednou před úsekem 3 a jednou v Olomouci u Globusu na I/35. Dopravní zpravodajství a ZPI jsou pro mě dostatečná. A když něco objíždím tak s mapou v ruce.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


13.2.2018 11:14:52
Profil
 

Příspěvky: 1407
Bydliště: v Trutnově, 53 km od nejbližší dálnice, 29 km od rozestavěné české a 49 km od té polské
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Zrovna dnes bylo typické dopravní zpravodajství o nehodě na D35 za Mohelnicí a nikde ani zmínka o kilometrech nebo čísle exitu. Radili, že se má ve směru do Olomouce použít sjezd Mohelnice-jih. Hned jsem byl v obraze a promítne se mi v paměti, kde ten exit přesně je, i když jsem teprve někde za Hradcem nebo třeba za Šumperkem. Nepotřeboval jsem žádné kilometrovníky. A hlavně, byly by mi k ničemu, protože ještě nejsem na stejné dálnici ! Takže pokud by hlásili nehodu na 239. km D35, tato informace je mi naprosto k ničemu. Nevidím čísla exitů a nemám podél silnice ten správný kilometrovník.

Ano, pokud již po dálnici jedu, podle kilometrovníku alespoň poznám, jak daleko od nehody se nacházím. Jenže na ten kilometrovník se nejprve musím podívat (pokud neznám každý kilometr zpaměti :-) Pokud řeknou jaký exit použít, název se Vám vybaví, číslo zapomenete, pokud si ho za jízdy nezapíšete :-)

Takže čísla exitů sama o sobě nestačí.

_________________
80 let výstavby dálnic na českém území 1938-2018


13.2.2018 13:33:04
Profil
 

Příspěvky: 492
Bydliště: Praha 4
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Jenže když jedu z Prahy, tak je mi taková informace k ničemu. Kilometrovníky vidím na všech dálnicích okamžitě a fakt netuším, kde na trase Praha - Brno je Humpolec nebo Velké Meziříčí, nebo na D5 Hořovice nebo Rokycany, když je ta dálnice obchází a nevede skrz. Zato snadno odhadnu, jak daleko jsem od exitu 90 nebo 141.


13.2.2018 16:12:33
Profil
 

Příspěvky: 541
Bydliště: Praha, Mělník
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Proto je nejlepší řešení rozumně zvolený název a číslo exitu.


13.2.2018 17:38:40
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
 

Příspěvky: 49
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Presne tak, treba mať obe, aj názov aj číslo exitu. Spravidla platí, že podľa názvu sa orientujú domáci vodiči a cudzojazyční skôr podľa čísla.
Číslovanie križovatiek podľa poradia je výhodnejšie pri dlhších trasách a väčších odstupoch križovatiek, kde orientácia podľa km by generovala 3 až 4-ciferné čísla, ktoré sa ťažšie pamätajú.
Číslovanie križovatiek podľa km preferujú menšie krajiny s väčším počtom križovatiek a s hustejšou sieťou, ale sú aj výnimky. Každopádne tak či onak číslo exitu (km / poradie) je len doplnok, nosným informačným a orientačným prvkom je vždy názov.


13.2.2018 20:54:29
Profil
 

Příspěvky: 268
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Název jako nosné označení je blbost, zkuste si jet do Skandinávie. Tam ani místní neznají názvy na druhé straně země.


14.2.2018 9:05:19
Profil
 

Příspěvky: 2131
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Japao Joe píše:
Název jako nosné označení je blbost, zkuste si jet do Skandinávie. Tam ani místní neznají názvy na druhé straně země.
Jenže ČR není ve Skandinávii. :roll:


14.2.2018 10:45:39
Profil
Autor

Příspěvky: 4155
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
A jak ve Švédsku, Norsku nebo Dánsku jsou křižovatky názvem označeny.


14.2.2018 10:58:49
Profil
 

Příspěvky: 164
Bydliště: Pardubice - S37, I/36, I/2
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
Inspirace Norskem by nebyla špatná... Nebo třeba také na Slovensku, kde to na nových dálnicích vypadá skvěle.


14.2.2018 12:27:49
Profil Zobrazit autorovy stránky
 

Příspěvky: 268
Příspěvek Re: Návrhy na změnu dopravního značení
mapman píše:
A jak ve Švédsku, Norsku nebo Dánsku jsou křižovatky názvem označeny.


No právě, jako řidič neznalý místopisu mi jméno absolutně nic neříká a ještě k tomu reagovat třeba na hlášení z rádia i když třeba v angličtině to prostě nejde (z vlastních zkušeností to někdy nedá ani spolujezdec s mapou). Pro řidiče neznalého místopisu je prostě nejlepší značení s km, případně pořadovým číslem i když i to mi bez dalšího studování mapy neřekne jak daleko nebo za jakou dobu. Chápu, že pro řidiče, kteří mají trasu najetou, je to takové neosobní a nedá se o tom bavit na CB, ale jak jsem psal - dá mi to informaci navíc.


14.2.2018 14:00:37
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 86  Další
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz