České dálnice > Diskusní fórum
http://forum.ceskedalnice.cz/

Změna klimatu - dopady na údržbu a život na silnicích
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=16&t=6833
Stránka 1 z 1

Autor:  Diaľničiar [ 23.2.2020 18:35:21 ]
Předmět příspěvku:  Změna klimatu - dopady na údržbu a život na silnicích

nenašel jsem vhodné téma, pokud tady někde v prostoru fóra existuje, klidně ho tam včleňte

Nemusíme se bavit o příčinách změn klimatu, ale je nepochybné, že se klima mění. Důsledkem toho jsou stavy, které přímo ohrožují infrastrukturu a to stále více než kdy doposud. Nejenže jsou nečekané jevy, před kterými se nedá efektivně včasně bránit, jako zvýšené dlouhé teploty, vydatné srážky za enormně krátký čas, ale změnila se i skladba rastlinstva a živočišní říše. Mnoho druhů mizí, část migruje a z rastlinstva narůstá podíl invazivních druhů, kterých kořenový systém poškozuje mosty, viadukty, silnice. Navíc vegetace zažívá jak období sucha, co snižuje její schopnost udržet svahy nebo naopak opravdu rychle bujní, co vplývá na bezpečnost provozu.

Nejsou státy, kterých by se to netýkalo. Prozatimním jediným účinným řešením je navýšení kapitoly pro údržbu silnic a mostů. Rastlinstvo se musí eliminovat. Navýšit se musí frekvence košení a správné údržby po zimním období. Tohle všechno není zrovna levné. Výdaje na údržbu stoupají během poslední dekády o bezmála 24% v zemích OECD, G7 respektivě o 11% po odečtení nových staveb odevzdaných do provozu. Bez ohledu na fakt, že právě používání lepších materiálů při nové výstavbě má snižovat následující údržbu, neděje se tak. Odrazem stavu je častá nemohoucnost, kdy náletové dřeviny doslova likvidují svými kořeny struktury mostních objektů. Při nedostatečném zásahu se kromě odstranění této zeleně musí v mnohem kratším období zrealizovat obhlídka objektů, co vede k dalšímu zvýšenému výdaji na tuto kapitolu. Právě proto musejí státy světa (kam patří i ČR) pochopit, že včasný a rychlý zásah proti nevhodním typům zeleně sníží budoucí výdaje na větší opravy, než se původně počítalo v projektu bez ohledu na intenzity provozu.

Nejen mosty a nejen okraje silnic nebo snad zakrytí značení trpí pro klimatické změny. Jiné typy ze živočišní říše včetně rastlinstva mnohem rychleji dokáží zdegradovat kvalitu oplocení. Kdysi stačilo jednou za 5 let v rámci EU nebo států G7 procházet ploty a provádět opravy a odstraňování zeleně. V roce 2018 se snížila tato činnost na max. 3 roky a i to je již v části zemí pozdě. Ovšem na takové činnosti není většina správců silnic připravena, ani finančně ani technicky a tento harmonogram prací se tak bude muset do budoucna upravit a nejen technicky, ale i personálně tuto činnost zesilnit. Ohledně rastlinstva již v několika státech funguje kooperace se zemědělským segmentem, aby byl efekt zásahů co nejvyšší a škody na silnicích a půdě naopak co nejmenší. Snižují se tak ztráty a potřebné budoucí náklady na řešení daleko větších problémů.

Nevyhnutním prvkem moderních silnic budou technologie a to nejen na dálnicích. Jsme v době, ve které během hodiny spadne takový úhrn srážek, který přepisuje veškeré představy a dosavadní rekordy. S tím často souvisí příval bahna a tato směs s sebou bere všechno na co narazí. Aby se předcházelo ztrátám na životech z hlediska uživatelů silnic, tak se musejí silnice doplnit o meteo- zařízení, které dokáží zaznamenávat změny online. Následně vydat varování, uzavřít silniční úseky. Kromě toho se bude muset zesilnit činnost "kontrola silničního tělesa a vozovky", což je fyzická projížďka po silnici. Dnes je občas, ale bude nevyhnutní, aby se na státních nebo hlavních silnicích vykonávala minimálně 1x denně. Jde jak o monitoring uhynulé zvěře vlivem dopravní nehody, tak o poškození zařízení vlivem počasí, ale i migrace nebo poškození přilehlých svahů novými jevy.

Změna klimatu má za následek 3 změny v činnostech. První je zvýšení kooperace záchranných složek s krizovým manažmentem řízení toku dopravy tak, aby se eliminovala ztráta na životech. Ta je nejsnadnější, i když v rámci silniční infrastruktury je výslovně na ní odkázaná v nejčastějším rozsahu. S tím proto úzko souvisí další 2: stavební a následní - údržba. Stavební normy se musejí upravit. Průměry v počasí se mění. Rezervy pro případný výkyv jsou nedostatečné. Mnoho nových silnic ve světě je poškozeno dříve vlivem počasí než přetíženo kongescemi. Silnice neodolají záplavám, jsou špatně naprojektované. Nepočítají se zařízeními na odvádění vody. Nepočítá se se silnějším nárazovým větrem a dopravní značení nebo dokonce portály tunelů, PHS a opěrné zdi nevydrží. Ani ochranné sítě nevydrží. Svahy, které vznikají při výstavbě nejsou adekvátně zajištěné a přes systém skal se z povrchu dostává mnoho vody a celé úseky silnic jsou "najednou" stržené. Následné opravy prodražují původní propočty a ekonomické odůvodnění výstavby. Z hlediska údržby když se právě silnice neutrhne, tak si žádá pro její špatné projekty častější zásah: průkopy jsou plné bahna a při další bouři se voda vyleje přímo na vozovku. Chybí lepší odvodnění, chybí průtokové roury pod tělesem silnic. To má za následek po čase odlamování krajnic, prohýbání vozovky a mnohem rychlejší vznik výtluků i bez velkých teplotních výkývů v zimním období. Bude si to vyžadovat menší asfaltéřské práce ne jednou za 5 let ale jednou za 3 roky. Ve většině případů se ale dodatečné práce neprovádějí, čimž vznikají další škody a zvyšují se náklady na další budoucí opravy nebo se stále větší rozsah silnic dostává do kategorie "špatné, nevyhocující".

Končí se doba, kdy jen zimní období znamenalo nejvíce hodin v práci. Naopak silniční údržba se bude muset naučit vykonávat i menší a okamžité opravy. Bude muset disponovat zázemím nebo smluvným skladem pro okamžitá řešení zpevňování svahů u koryt řek, potoků atp. Z občasného najímání dřevospracujících strojů se stane nevyhnutnost v podobě menších strojů. Stromy a vegetace musejí v rámci silnic existovat pro jejich dobré vlastnosti pro život kolem nich. Ale mnohem častěji se bude muset vykonávat kontrola jejich růstu. Ani v nejvyspělejších zemích se nevykonává častěji než jednou za 6 let. Při silném nárazovém foukání to ale může značit problém i za období 4 let. Údržba silnic bude muset pamatovat i na kropící vozidla, aby v časech dlouhých veder dokázala zásobit zeleň o nevyhnutní dávku vody. Zvýší se tak starostlivost o údržbu i v jarním a letním období. Pamatovat se bude muset i na škůdce stromů atd.

[i]přeloženo ze závěrů kongresu silničního kongresu. zkráceno - pouze pro uvědomení si problémů, které přicházejí do ČR (extrémní povodně&bouře, erozi pobřež co se týká 2,3G lidí, stoupání spodních vod takže třeba downtown Miami plove při každé větší bouři atp. které se týkají jiných států jsem vynechal a zaměřil se více na "mírnější" problémy (oni jsou mírnější proti ostatním ale jsou oproti ex dekádám velké)/i]

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/