Právě je 27.11.2020 6:37:14
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 6 ] 
 II/468 Třinec - Český Těšín 
Autor Zpráva
 

Příspěvky: 143
Příspěvek II/468 Třinec - Český Těšín
Dle počátečních informací se nám chystá rekonstrukce silnice z Třince do Českého Těšína, která by snad měla být hotova do konce října 2018 více info v odkaze. :jidlo:
http://trinecko.cz/aktuality/index.php?id=aktualita&Id=2411


10.11.2016 7:04:29
Profil
 

Příspěvky: 143
Příspěvek Re: II/468 Třinec - Český Těšín
čerstvé info

Citace:
stavba „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšinská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“ je investicí Moravskoslezského kraje, jehož realizace bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020. V současné době byla ukončena lhůta pro podávání nabídek a nyní probíhá proces vyhodnocování této veřejné soutěže. Předpokládaný termín podpisu smlouvy na zhotovení díla je v polovině září 2017, to však za předpokladu, že nedojde k podání námitek, či podání podnětu na Úřad pro hospodářskou soutěž. Po podpisu smlouvy bude ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo stavba předána a zahájeny práce ještě v letošním roce.


4.8.2017 10:06:37
Profil
 

Příspěvky: 143
Příspěvek Re: II/468 Třinec - Český Těšín
up
http://www.ihorizont.cz/trinecko/188889-nevzhledna-zed-u-trineckeho-nadrazi-se-konecne-zmeni


19.9.2017 6:03:07
Profil
 

Příspěvky: 143
Příspěvek Re: II/468 Třinec - Český Těšín
16.10.2017 startuje rekonstrukce
http://trinecko.cz/aktuality/index.php?id=aktualita&Id=2713


13.10.2017 9:01:52
Profil
 

Příspěvky: 143
Příspěvek Re: II/468 Třinec - Český Těšín
Po zimě se opět pouštějí do práce:
http://www.trinecko.cz/na-silnici-mezi-trincem-a-nbsp-ceskym-tesinem-bude-pokracovat-rekonstrukce/d-39006


15.3.2018 6:00:52
Profil
 

Příspěvky: 143
Příspěvek Re: II/468 Třinec - Český Těšín
tohle by zasloužilo nobelovku za literaturu :D

Citace:
Místo: Třinec, ulice Těšínská a v k. ú. Konská
Začátek prací: 4.6.2018 07:00
Termín ukončení: 12.8.2018 23:59

Popis: Městský úřad Třinec, odbor dopravy, vydal povolení k dopravnímu omezení – uzavírce silničního provozu v jednom jízdním pruhu na krajské silnici č. II/468 v k. ú. Konská a Třinec, kdy bude provoz řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením, z důvodu realizace dalších etap stavby „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“, v tomto rozsahu: • III. úsek: v km 4,350 – 5,000 silničního staničení (úsek délky celkem 650 m): tj. od konce zárubní zdi č. 3 (naproti parkovišti u nádražní brány TŽ) po objekt recyklace šrotu (čp. 512). Část úseku se nachází mimo obec Třinec. Termín přechodné úpravy provozu: 04.06.2018 – 08.07.2018. (3 dny rezerva, předpoklad, že se práce ukončí 04.07.2018, kdy budou zahájeny práce v okružní křižovatce silnice č. II/468 a II/476 – u „myší díry“) Přechodná úprava provozu bude označovat pracovní místo, kdy je nutno uzavřít provoz v jednom jízdním pruhu, nejdříve směr jízdy do obce Třinec (předpoklad do 18.06.2018), následně od 19.06.2018 směr jízdy do obce Český Těšín. Objízdná trasa není nařízena, provoz bude v pracovním úseku sveden do volného jízdního pruhu a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením. Autobusová zastávka „Třinec, Konská, výklopník“ (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.) nebude obsluhována. Výjezdy z přilehlých provozoven a místní komunikace z lokality Borek (komunikace naproti parkoviště u nádražní brány) budou uzavřeny. Vjezd do lokality Borek bude ve směru jízdy z Českého Těšína vyznačen pomocí přechodného dopravního značení č. IS 11c přes místní komunikaci směr Kojkovice (naproti hlavního nádraží). Ve směru jízdy od Třince budou řidiči na uzavření místní komunikace směr Borek komunikace naproti parkoviště u nádražní brány) upozorněni pomocí přechodného dopravního značení č. IS 11a s doplněním šipky označující směr objížďky č. IS 11c směr Kojkovice (naproti hlavního nádraží). Připojení na úsek vozovky se světelným signalizačním zařízením (parkoviště u nádražní brány Třineckých železáren) bude mj. označen příkazovou značkou č. C 14a s textem „Řidiči zařaďte se do proudu vozidel“ • I. úsek: v km 5,960 – 6,610 silničního staničení (úsek délky celkem 650 m), tj. od autobusové zastávky „Třinec, Konská, žel.st.“ po konec obce Třinec, část Konská (připojení místní komunikace k zástavbě rodinných domů čp. 2 – 12). Úsek se nachází v obci Třinec, městská část Konská. Termín přechodné úpravy provozu: 09.07.2018 – 12.08.2018 Přechodná úprava provozu bude označovat pracovní místo, kdy je nutno uzavřít provoz v jednom jízdním pruhu, nejdříve směr jízdy do obce Český Těšín (předpoklad do 23.07.2018), následně od 24.07.2018 směr jízdy do obce Třinec. Objízdná trasa je nařízena po silici č. II/468 a II/476 na území obce Třinec, dále po silnici pro motorová vozidla č. I/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince a Nebory a silnici č. I/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince, Nebory a Ropice (přes obec Ropice) a silnici č. I/68 v k. ú. Nebory. Fáze I = uzavřen jízdní pruh ve směru jízdy do Českého Těšína a Průmyslové zóny Baliny, Třinecké železárny: - Autobusová zastávka „Třinec, Konská, žel.st.“ (dopravce ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Havířov, ČSAD Vsetín) bude obsluhována s tím, že dojde k jejímu přemístění mimo uzavřený úsek. - Mimoúrovňové připojení v Konské – rampa směr Průmyslová zóna Baliny a Třinecké železárny bude uzavřena, současně bude uzavřen výjezd z Průmyslové zóny Baliny a Třineckých železáren pro vozidla, která budou chtít vjíždět na uzavřenou rampu ve směru Český Těšín. - Pro vozidla jedoucí směr Průmyslová zóna Baliny a Třinecké železárny bude vyznačena objízdná trasa následovně: po silnici č. II/468 ve směru jízdy do Třince, přes okružní křižovatku (silnice č. II/468 a II/476) u „myší díry“, dále po silnici č. II/476 (po ulici Frýdecká) až po okružní křižovatku (silnice č. II/476 a I/11) u ČS SHELL, dále po přivaděči k silnici pro motorová vozidla č. I/11, s pokračováním po silnici pro motorová vozidla č. I/11 až po výjezd na silnici č. I/68 v městské části Nebory, dále po silnici č. I/68 až po připojení se silnicí č. I/11 (pod Neborovským kopcem), s pokračováním po silnici č. I/11 ve směru jízdy do obce Ropice a Český Těšín, až po mimoúrovňové křížení v Ropici - Český Těšín a zpět na silnici č. II/468 v k. ú. Český Těšín a Konská. - Vjezd do lokality Konská, k zástavbě rodinných domů čp. 2 – 12, a další vjezd k rodinnému domu čp. 16, bude uzavřen. Řidičům bude vyznačena objízdná trasa pomocí přechodného dopravního značení č. IS 11c přes místní komunikaci u rodinného domu čp. 31 a dále kolem haly společnosti UNIVOX (směr Osůvky). Fáze II = uzavřen jízdní pruh ve směru jízdy do Třince a Průmyslové zóny Baliny, Třinecké železárny. - Autobusová zastávka „Třinec, Konská, žel.st.“ (dopravce ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Havířov, ČSAD Vsetín) bude obsluhována s tím, že dojde k jejímu přemístění v obou směrech jízdy mimo uzavřený úsek, tj. na polovinu zpevněné plochy u železniční stanice. - Mimoúrovňové připojení v Konské – rampa směr Průmyslová zóna Baliny a Třinecké železárny bude uzavřena, současně bude uzavřen výjezd z Průmyslové zóny Baliny a Třineckých železáren pro vozidla, která budou chtít vjíždět na uzavřenou rampu ve směru Třinec. - Pro vozidla jedoucí směr Průmyslová zóna Baliny a Třinecké železárny bude vyznačena objízdná trasa opačně následovně: - po silnici č. II/468 v k. ú. Konská a Český Těšín až po mimoúrovňové křížení v Ropici - Český Těšín, s pokračováním po silnici č. I/11 ve směru jízdy do obce Ropice až po připojení se silnicí č. I/68 (pod Neborovským kopcem), dále po silnici č. I/68 až po připojení silnice pro motorová vozidla č. I/11, s pokračováním po silnici pro motorová vozidla č. I/11 až po exit Třinec v městské části Oldřichovice, s pokračováním po přivaděči až k okružní křižovatce (silnice č. II/476 a I/11) u ČS SHELL, dále po silnici č. II/476 (po ulici Frýdecká) až po okružní křižovatku (silnice č. II/468 a II/476) u „myší díry“ a zpět na silnici č. II/468 v k. ú. Třinec a Konská ve směru jízdy do Český Těšín. - Vjezd k provozovnám v městské části Konská bude uzavřen. Vjezd bude uzavřen rovněž pro všechna vozidla, mimo BUS, na polovinu zpevněné plochy u železniční stanice Třinec, Konská. Na zpevněné ploše bude vymezena plocha směrovacími deskami tak, aby bylo umožněno otáčení autobusů. Do prostoru zpevněné plochy bude přemístěna autobusová zastávka „Třinec, Konská, žel.st.“. Přechodná úprava provozu označující uzavírku v jednom jízdním pruhu na krajské silnici č. II/468 v k. ú. Konská a Třinec je povolena z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění pokračování realizace opravy povrchu vozovky ve vymezeném III. a I. úseku stavby.


11.6.2018 6:57:52
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 6 ] 
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz