Právě je 26.4.2019 14:00:33
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě 
Autor Zpráva
Autor

Příspěvky: 536
Příspěvek Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Dne 26. 11. bylo v informačním systému EIA zveřejněno oznámení záměru II/128 Salačova Lhota - obchvat.

Oznámení záměru píše:
Přeložka silnice II/128 je vedena v extravilánu v nové trase v délce 2 420 m. Staničení probíhá ve směru od obce Lukavec do Pacova. Návrhová kategorie silnice je S 7,5/80 s šířkou zpevnění 6,5 m. V místech křížení se silnicemi III/1288 a III/12419 jsou navrženy odbočovací pruhy pro levé odbočení s celkovou šířkou zpevnění 9,5 m.

Navržené směrové a výškové vedení trasy přeložky silnice II/128 vychází z projektové dokumentace i zadávacích podmínek oznamovatele a je vedeno v nové trase mimo intravilán obce Salačova Lhota. Silnice probíhá v extravilánu a kategorie silnice byla zvolena S7,5/80. Návrh svými parametry beze zbytku splňuje požadavky normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracovala společnost RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o. Hlavním účelem stavby je odvést dopravní provoz na sil. II/128 mimo střed obce Salačova Lhota. Parametry stávající silnice II. třídy nejsou dostatečné pro moderní dopravu. Stávající silnice II/128 má nevyhovující parametry a vůbec není možné ji rekonstruovat na takové parametry, které přinese nový obchvat. Realizací stavby získá sil. II. třídy šířku a další návrhové parametry, hlavně plynulou trasu. Po dokončení stavby se střed Salačovy Lhoty zklidní a zbaví hluku a prašnosti.

K dispozici jsou modelové výpočty intenzity dopravy pro rok 2030, které udávají provoz mezi Salačovou Lhotou a Pacovem 1790 vozidel celkem. Z toho 1395 lehkých a 365 těžkých. V úseku mezi Salačovou Lhotou a Lukavcem je uváděno celkem 1508 vozidel. Z toho 1170 lehkých a 338 těžkých.

Záměr byl navrhován v několika variantách. Ve zprávě je hodnocena pouze jedna vybraná, která je v souladu s platným uzemním plánem a je považována za nejvhodnější jak z hlediska technického řešení, tak i z hlediska vlivu na přírodní prostředí a lidské zdraví. Přeložka je vedena severozápadně od obce Salačova Lhota. Silnice bude v místech, kde hluk z dopravy podle výpočtů nepřekročí povolené limity. Tam, kde by se mohla nová výstavba přiblížit ke komunikaci, je doporučena výstavba protihlukových opatření. Nová výstavba by se neměla přiblížit více jak 70 m ke komunikaci.

Přeložka silnice II/128 začíná cca 0,5 km za odbočkou na Bratčice. Silnice bude mít návrhovou kategorii S 7,5/80 a celá je vedena v nové trase. Délka obchvatu je 2,420 km. Napojení stávající silnice na přeložku silnice II/128 v km 2,030 v délce 172 m stykovou křižovatkou s návrhovou kategorií S 7,5/50.

Směrové řešení odpovídá návrhové rychlosti 90 km/h – směrové oblouky mají poloměr větší než 500 m a délka přechodnic je vždy větší než 100 m. Obchvat je tedy velmi komfortní a trasa přesně odpovídá územnímu plánu.


28.11.2010 9:23:38
Profil Zobrazit autorovy stránky
Autor

Příspěvky: 536
Příspěvek Re: II/128 Salačova Lhota obchvat
Dnes byly v informačním systému EIA zveřejněny závěry zjišťovacího řízení výše uvedeného záměru.

Závěry zjišťovacího řízení píše:
... záměr II/128 Salačova Lhota – obchvat nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.


22.12.2010 0:32:47
Profil Zobrazit autorovy stránky
Autor

Příspěvky: 536
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Od 9. 5. do 31. 10. je rekonstruován průtah silnice II/345 ve Ždírci nad Doubravou, cena dle smlouvy činí cca 7,7 mil. Kč bez DPH. Od 25. 7. probíhá první etapa rekonstrukce průtahu Chotěboří na téže silnici. Cena dle smlouvy činí přibližně 10,7 mil. Kč bez DPH. Od začátku srpna probíhá na silnici II/345 výstavba nového mostu ev. č. 345-008 v Bílku. Most má být zprovozněn do konce října a cena dle smlouvy činí cca 9 mil. Kč bez DPH. Byl také vybrán dodavatel projektové dokumentace na stavbu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř.


2.9.2011 13:12:01
Profil Zobrazit autorovy stránky
Autor

Příspěvky: 536
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Dne 30. 8. bylo v informačním systému EIA zveřejněno oznámení záměru Silnice II/405, Jihlava (Pančava) - most č. 405-001.

Oznámení záměru píše:
Předmětem záměru je rekonstrukce směrově nedělené dvoupruhové komunikace II.třídy v ulici Brtnická v jihovýchodní části města Jihlava v délce cca 670 m, včetně přemostění řeky Jihlávky. Kategorie silnice/návrhová rychlost v intravilánu MS2 8/50, v extravilánu plynule přejde na kat. S9,5/70.


2.9.2011 13:28:03
Profil Zobrazit autorovy stránky
Autor

Příspěvky: 536
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Dnes bylo v informačním systému EIA zveřejněno oznámení záměru Silnice II/128 Lukavec - obchvat.

Oznámení záměru píše:
Předmětem posouzení je přeložka silnice II/128 vedená východním obchvatem městyse Lukavec, která je součástí připravované homogenizace tahu silnice II/128 na území kraje Vysočina, mezi silnicí II/150 u obce Čáslavsko (následné napojení na dálnici D1) a silnicí I/19 u města Pacov (následné napojení na připravovanou dálnici D3).

Posuzovaná přeložka je navržena v kategorii S 7,5/60, tedy jako dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy a je v celé délce, tj. 2,5 km, vedena v nové trase. Trasa přeložky začíná napojením stávající silnici II/128 na severním okraji Lukavce, je vedena při východním okraji obce, překonává údolí Lukaveckého potoka, kříží silnici III/1281 na Košetice a na jižním okraji obce se při areálu Dřevozpracujícího družstva Lukavec napojuje na stávající silnici II/128 a silnici III/1287 na Týmovu Ves.

Přeložka silnice II/128 je předložena v jediné variantě. Jiné varianty byly vyloučeny již v předchozích stupních projekční přípravy.


23.1.2012 15:53:26
Profil Zobrazit autorovy stránky
Autor

Příspěvky: 536
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Dnes bylo v informačním systému EIA zveřejněno oznámení záměru Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat.


31.5.2012 9:53:17
Profil Zobrazit autorovy stránky
Autor

Příspěvky: 536
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Dne 28. 6. byly v informačním systému EIA zveřejněny závěry zjišťovacího řízení záměru Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat. Záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.č. 100/2001 Sb.


18.7.2012 22:40:05
Profil Zobrazit autorovy stránky
 

Příspěvky: 50
Bydliště: u Humpolce
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
V půlce března předal Kraj Vysočina zhotoviteli satveniště obchvatu Dolního Chlístova na silnici II/150 mezi Okrouhlicí a Horním Clísovem. http://www.stavbavysociny.cz/stavebni-z ... brzy-zmizi. Už je vykáceno.


2.4.2013 18:39:06
Profil
 

Příspěvky: 7
Bydliště: kraj Vysočina
Příspěvek Jihlava - Třebíč
Mezi Jihlavou a Třebíčí je v provozu kompletně přestavěný úsek Zašovice - Okříšky (http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region ... 31117.html)


17.11.2013 21:07:50
Profil
 

Příspěvky: 50
Bydliště: u Humpolce
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Přestavěná silnice II/150 mezi Okrouhlicí a Horní Pohledí je v provozu. Je to nové ale VDZ je v kontextu s navazujícími úseky opravdu nesmyslné.
http://jihlava.idnes.cz/zakaz-predjizde ... -zpravy_mv


2.12.2014 10:08:47
Profil
 

Příspěvky: 699
Bydliště: D1
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Zrušte kostky i kino a bude nová širší silnice, navrhl kraj Brtnicí
http://jihlava.idnes.cz/vytrhani-kostek ... -zpravy_mv
Průjezd Brtnicí je nejhorším úsekem na silnici spojující Jihlavu a Třebíč. Kraj nyní městu navrhuje, že mu rozšíří silnici směrem na Třebíč o stoupací pruh. Jenže za to po radnici chce, aby nechala vytrhat kostky na náměstí a zbourala staré kino, které se v centru objíždí. Ta to odmítá.


21.1.2015 20:02:08
Profil
 

Příspěvky: 699
Bydliště: D1
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Kvůli narovnání silnice padnou tři stovky stromů. Místní jsou v šoku
http://jihlava.idnes.cz/kraj-vysocina-p ... zpravy_evs
Kraj Vysočina se rozhodl rozšířit a mírně narovnat silnici ze Světlé nad Sázavou k humpoleckému nájezdu na dálnici. Daň na přírodě je vysoká, místní jsou v šoku. Za oběť plánované stavbě padne celkem tři sta stromů.


5.3.2015 20:18:29
Profil
 

Příspěvky: 699
Bydliště: D1
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Zprovoznění nově modernizovaných komunikací v severozápadní části Kraje Vysočina

II/523 Jihlava – Větrný Jeníkov
Přesně podle časového plánu probíhají práce na modernizaci silnice II/523 mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem v délce 9,2 km. Úplná uzavírka v tomto úseku skončí 31. srpna 2015 a už 1. září ráno budou moci po nové silnici jezdit všechna vozidla. Na projekt s názvem II/523 Jihlava – Větný Jeníkov s celkovým rozpočtem ve výši 62 miliónů korun má Kraj Vysočina přislíbenu dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Ze stejných zdrojů bude také podpořen navazující úsek silnice II/523 Větrný Jeníkov – Humpolec s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 70 miliónů korun. Práce zde pokračují a hotovo by mohlo být v polovině září. O zprůjezdnění bude Kraj Vysočina informovat na svých webových stránkách.

II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1
Další modernizovanou komunikací je silnice II/347 v úseku mezi Světlou nad Sázavou a Dolním Městem v rámci projektu II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1. Úplná uzavírka na tomto úseku skončí 31. srpna 2015 a od 1. září bude spuštěn provoz. Projekt s celkovými výdaji přibližně za 86 miliónů korun bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Stavba v celkové délce 3,7 km přímo navazuje na již realizovaný projekt II/347 Světlá n. S. – D1, 1. stavba v úseku Kejžlice – Čejov a je součástí postupně modernizované komunikace II/347 mezi městem Světlá nad Sázavou a dálnicí D1.
http://www.kr-vysocina.cz/zprovozneni-n ... 7/p1=76943


7.9.2015 8:36:26
Profil
 

Příspěvky: 699
Bydliště: D1
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Dokončená modernizace další části Severojižního propojení Kraje Vysočina

V pondělí 14. září 2015 bude v pozdějších odpoledních hodinách zprovozněn další modernizovaný úsek komunikace mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím. Jde o stavbu II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov o délce 1,88 km, na jejímž financování se podílí Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Celkové výdaje včetně výkupů pozemků dosáhly téměř 130 miliónů korun, očekávaná výše dotace je 90 miliónů korun.
„Stavba bude v pondělí předána do předčasného užívání. To znamená, že v některých místech budou nárazově probíhat dokončovací práce. Řidiči proto musí počítat s krátkodobými omezeními,“ upozorňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.
Tato stavba je dalším dílkem mozaiky při realizaci Severojižního propojení kraje Vysočina, jehož úlohou je zlepšení dostupnosti okresu Třebíč na dálnici D1 a ve směru na Dolní Rakousko. Další problémovou oblastí je Bystřicko, které potřebuje zlepšit napojení na Pardubický kraj a zároveň na dálnici D1. Význam Severojižního propojení je podtržen i zařazením této trasy mezi strategické záměry Evropského regionu Dunaj – Vltava.
http://www.kr-vysocina.cz/dokoncena-mod ... 7/p1=58888


Obchvat Příseky zrychlí cestu z Jihlavy do Třebíče

Už v pondělí 14. září 2015 ráno projedou řidiči na silnici II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí po novém obchvatu Příseky. „Stavba za 167 milionů korun výrazně zrychlí a zkomfortní cestování mezi dvěma největšími městy regionu. Na tříkilometrovém úseku byly v údolí Příseckého potoka postaveny dva nové mosty. Řidiči budou moci novou komunikaci využívat v režimu předčasného užívání bez zásadnějších dopravních omezení. Kompletně bude stavba předána do konce září,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.
Obchvat vedoucí jihozápadně od Příseky mimo zastavěné území se začal budovat v listopadu loňského roku. Zakázku získalo ve veřejné soutěži sdružení Příseka CE tvořené firmami Colas CZ a Eurovia CS. Obchvat, který má odvést dopravu z místní části Brtnice, se napojil necelý kilometr před Přísekou ve směru od Jihlavy a na původní silnici pokračuje před odbočkou na Uhřínovice. Propojí tak modernizované úseky, které Kraj Vysočina na této páteřní komunikaci rozšířil a zkapacitnil v minulých letech. Součástí nové trasy jsou i dva mosty – přes Přísecký potok a přes polní cestu. Oba mosty jsou tvořeny tzv. tubosidery – přesypanou konstrukcí, kterou tvoří uzavřený pružný rám z ocelových dílců. Niveleta vozovky je v místě mostů vedena ve vyztuženém násypu ve výšce až 12,5 metru nad okolním terénem. Vzhledem k velmi členitému reliéfu krajiny musela být část komunikace „zaříznuta“ do terénu. Po odtěžení skalního zářezu bylo z důvodu nesoudržnosti a rozpukání skalního masivu provedeno zpevnění svahů ocelovými závrtnými tyčemi a sítěmi.
Projekt II/405 Příseka - obchvat byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Na komunikaci II/405 mezi dvěma největšími sídly regionu zrealizoval Kraj Vysočina v minulých devíti letech dalších pět investičních akcí s celkovými náklady ve výši 720 milionů korun. Na všechny kraj úspěšně čerpal finanční prostředky z fondů EU.
http://www.kr-vysocina.cz/obchvat-prise ... 9/p1=58888


14.9.2015 17:24:40
Profil
 

Příspěvky: 6
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
"Nová silnice do průmyslové zóny Nová Ves - Přibyslavice na Třebíčsku je ohrožena. Ekologická organizace Děti Země navrhuje jinou trasu. Jedna z nejdůležitějších dopravních staveb v Kraji Vysočina nemusí včas začít a evropské peníze na její vybudování se mohou přesunout jinam. Hrozí tak, že velké firmy odstěhují část výroby a region přijde o pracovní místa."

http://jihlava.idnes.cz/deti-zeme-a-sil ... domaci_kvi


3.1.2016 13:12:44
Profil
 

Příspěvky: 1944
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Severozápadní „obchvat“ Brodu narazil, proti jsou obyvatelé Perknova

http://jihlava.idnes.cz/perknov-proti-s ... -zpravy_mv


15.6.2017 9:30:55
Profil
 

Příspěvky: 238
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Lynx píše:
Severozápadní „obchvat“ Brodu narazil, proti jsou obyvatelé Perknova

http://jihlava.idnes.cz/perknov-proti-s ... -zpravy_mv

Pro zasmání:
V posledních dnech se ale proti takovému kroku hlasitě ozvali obyvatelé městské části Perknov. Silnice by totiž měla vést prakticky hned za zahradami domů, jež majitelé teprve nedávno dostavěli.
Ačkoliv o trase silnice při koupi pozemků zájemci věděli, dnes jsou překvapeni. „V mapách i v územním plánu to bylo. Jen jsme to nečekali tak rychle,“ přiznal anonymně jeden z majitelů pozemku, jehož by se měla stavba dotknout.

_________________
"Při plánování dálnic se nedívám na mapu Čech, ale na mapu Evropy."


15.6.2017 14:54:09
Profil
 

Příspěvky: 2357
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
A vo tom to je.


16.6.2017 9:01:50
Profil
 

Příspěvky: 50
Bydliště: u Humpolce
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Je a není. Jednoznačně jsem zastánce potřeby vybudovat celý okruh kolem H. Brodu. Bydlím v tomto regionu a týká se mne to. Ale je to potřeba udělat pořádně. Iniciativa krajského radního s vazbou na H. B. je vítaná, ale vznikne další paskvil. Kraj totiž nestaví silnice v parametrech "jedniček". Vidíme to na severovýchodním (jediném existujícím) segmentu obchvatu. Je úzký, klikatý s nejméně 4-mi úrovňovými křižovatkami. Jaký to nepoměr s připravovanou jihovýchodní částí výhradně s MÚK. Vždyť je to silnice I/38 v severovýchodní části nyní v peáži s I/34 a I/19. Doprava od Humpolce směrem na H.B. a dál na Svitavy/Žďár n/S je silná. Kolony denně stojí na příjezdu od Humpolce do H.B. a to ve špičkách často už od letiště. Po připravovaném JV obchvatu by Brodu nejvíce pomohla výstavba JZ části obchvatu. Tedy od Šmolov na jižní konec připravovaného JV obchvatu.
Využít pro spojení silnice 150 a I/38 trasu bývalé železniční vlečky, která zásobovala uhlím tehdejší Zemský ústav pro choromyslné je právě v této problematické části trasy myslím velmi dobré řešení. Kolem jsou spíše podnikatelské objekty, kterým by nová komunikace nemusela tolik vadit. Otázkou je pokračování z areálu nemocnice dále na sever.
Druhým systémovým problémem je, proč vlastně trasa byla plánovaná trasa
okruhu v územním plánu "ponížena" jen na stavební uzávěru.


16.6.2017 10:40:58
Profil
 

Příspěvky: 699
Bydliště: D1
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu je zatím I/34 a řešilo ho ŘSD, nikoliv kraj. Kategorie by měla být 11,5. Souhlasím ale, že je nevhodně řešený.
Pokud by se stavěl severozápadní obchvat tak je pravděpodobné, že by byl v kategorii 9,5, jelikož navazující II/150 je v páteřní síti a výhledově je uvažována právě v šířce 9,5. I kdyby to ale byla 7,5 tak si myslím, že by to stačilo, jelikož novostavby v této kategorii vypadají samozřejmě jinak než srovnatelně široké "staré" silnice.
Každopádně jihozápadní segment by byl potřebný, logický a technicky realizovatelný a divím se, že se nijak neřeší...


16.6.2017 16:25:10
Profil
 

Příspěvky: 50
Bydliště: u Humpolce
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Když se Vám to nelíbí, peníze dáme jinam.
To je reakce kraje na odpor místních.
http://jihlava.idnes.cz/havlickuv-brod- ... zpravy_aku


22.6.2017 16:04:01
Profil
 

Příspěvky: 2
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Další přeložka silnice II/150 mezi Ledčí nad Sázavou a Světlou nad Sázavou finišuje.
https://www.kr-vysocina.cz/kraj-dokoncuje-dalsi-dopravni-stavby-podporene-z-evropskych-fondu/d-4091468

Jedná se o toto místo.

W.


7.11.2018 9:10:57
Profil
 

Příspěvky: 32
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Dík za info.. taky zajímavá stavba na té II/150, ale budiž:) Neví někdo něco o plánech obchvátku Nového Veselí? (u Žďáru.. ano to Veselí kde Zeman plouval na nafuk.člunu)


7.11.2018 13:50:33
Profil
 

Příspěvky: 32
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
sry.. je to akce kraje, proto to nebylo na mapach RSD:)
https://jihlava.idnes.cz/doprava-obchva ... -zpravy_mv

https://jihlava.idnes.cz/obchvat-nove-v ... -zpravy_mv


7.11.2018 13:54:41
Profil
 

Příspěvky: 1197
Bydliště: SV Čechy
Příspěvek Re: Ostatní silnice II. a III. třídy v rámci páteřní sítě
Vyhlášeny zakázky na zhotovitele staveb:

II/353 Nové Veselí - obchvat Předpokládaná hodnota: 260 295 000 Kč bez DPH

II/353 Velký Beranov - obchvat Předpokládaná hodnota: 650 000 000 Kč bez DPH (!!!)

_________________
wazer.cz
Pište česky, prosím!


20.11.2018 22:10:34
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz