České dálnice > Diskusní fórum
http://forum.ceskedalnice.cz/

Jižní tangenta České Budějovice
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=171&t=4925
Stránka 2 z 3

Autor:  AUTOsro [ 16.3.2016 15:07:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Soft VRT by měla vést podél D3, ale nevyšla na ní ekonomická studie.
Koridor v ZÚR: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/ ... ig_zur.xml
Nekvalitní mapa variant: http://www.castle.ckrumlov.cz/img/2005031001.jpg
Leták: http://www.ikpce.com/download/reference ... S_Linz.pdf

Autor:  MickeyMouse [ 16.3.2016 17:09:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Tj. Kaplická varianta (Krumlovskou odmítl sám Krumlov a teď toho prý lituje), která spočívá v přestavbě stávající trati asi tak, jako se teď staví IV. koridor - sem tam přestavba a zdvoukolejnění, sem tam větší přeložka, tunely, atd. A je asi pravda, že tady bude přeložka a povede to kolem Vidova, takže by se to jižní tangenty týkalo jen v případě úseku na východ od D3.

Autor:  AUTOsro [ 16.3.2016 23:20:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Ta Krumlovská byla o 10 mld dražší (31,8 ku 21,6 mld), za tu cenu by se dala postavit Kaplická varianta, modernizovat stávající trať do Krumlova (s přeložkami, pro rychlost tak 80 - 120 km/h) a ještě postavit železnici z ČB do Třeboně. Jinak novostavba sice není efektivní ekonomicky, ale jinak je ve všem lepší. Doba výstavby se počítala od 2007 do 2012 a provoz do 2052 (40 let).

Citace:
7. VÝSLEDKY


Evropská komise pověřila členské státy Českou republiku a Rakouskou republiku, aby v

těsné spolupráci prověřili technické a ekonomické možnosti výstavby rychlostního a vyso-
ce kapacitního mezinárodního železničního spojení České Budějovice – Horní Dvořiš-

tě / Summerau – Linec.

Cíl studie byl splněn a následující body popisují nejdůležitější výsledky společné práce

českého a rakouského odborného týmu. Závěr se týká jak analýzy nákladů a výnosů, tak i

technických otázek – uspokojení poptávky po dopravě dostatečnou propustností infrastruk-
tury – každého ze tří navržených projektových případů.


Projektový případ "Bez projektu"


Srovnávací případ, kde se nepředpokládají žádné investice (česká varianta „Bez projektu“

a rakouský referenční případ). Nízká propustnost stávající jednokolejné trati nenabízí žád-
nou volnou kapacitu pro další vlaky.

Projektový případ "Minimum"

Tento případ předpokládá přestavbu stávající trati především pro navýšení její kapacity

(rakouská varianta “Planfall” a česká varianta Rozšířená optimalizace ).

Výsledky finanční analýzy jsou pod hranicí ekonomické efektivity jak v případě rakouské,

tak i české části projektu, což bylo s ohledem na druh projektu – investice do dopravní

infrastruktury – očekáváno.

Z celospolečenského hlediska – ekonomické analýzy – vykazují obě varianty dobré

ekonomické výsledky s poměrem nákladů a výnosů (BCR) 1,49 u rakouského řešení a

1,20 u českého řešení.

Z technického hlediska nabídne celá trať – i přes navrhované zlepšení stavu - nedosta-
tečnou kapacitu pro uspokojení poptávky po dopravě po roce 2025 (tedy 10 let po do-
končení rakouské a již 3 roky po dokončení české části projektu). Proto vylepšená jedno-
kolejná trať podle projektového případu Minimum nemůže být konečnou fází tohoto vý-

znamného železničního spojení.


Projektový případ "Maximum"


Tento případ předpokládá vybudování zcela nové dvoukolejné trati za účelem navýšení

rychlosti a propustnosti. Posuzována byla pouze česká varianta Modernizace, rakouský

odborný tým nemohl posoudit návrh nové trati, protože není zařazen do rakouského fi-
nančního plánu investic do železniční infrastruktury na období do roku 2015.

Za uvažovaných podmínek jsou výsledky Modernizace jak z hlediska finanční, tak i eko-
nomické analýzy pod hranicí ekonomické efektivity s poměrem nákladů a výnosů pouze

0,49. Důvodem jsou vysoké investiční náklady, které nejsou kryty výnosy v průběhu posu-
zovaného období.

Z technického hlediska nabízí nová trať dostatečnou kapacitu k pokrytí budoucí poptávky

a podstatně snižuje doby jízdy mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Jedině nová trať

má obdobné parametry jako navazující železniční tratě a jako jediná odstraňuje úzké místo

celoevropské železniční sítě.

Autor:  vondr [ 30.3.2016 19:11:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Potíže u Budějovic. Lidem vadí kruhová křižovatka v kráteru u Včelné
Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/lidem-vadi-k ... zpravy_mrl

Autor:  Sudr [ 31.3.2016 16:10:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Upřímně moc nechápu důvody obce Včelná a celkem by mě zajímalo, zda negativní postoj ke křižovatce je (alespoň mezi těmi, co se vůbec o nějakou křižovatku ve Včelné zajímají) spontánně většinový nebo zda jde pouze a akci úzké skupiny osob, ke které se vždy (vyděšení proklamací o jakémsi kráteru u Včelná) vždycky někdo přidá.....

Autor:  MickeyMouse [ 31.3.2016 22:44:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Ocekaval bych, ze to bude stejne jako spojka Vltava-Maj. Vetsina chce spojku a vita bezpecnou krizovatku a zruseni prejezdu, protestuje minimensina a navic z iracionalnich duvodu.

Autor:  Sudr [ 25.4.2016 15:28:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Dokumentace EIA ke II. etapě jižní tangenty (je to podrobnější než co bylo v textu oznámení).

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/ ... entace.zip

Autor:  Sudr [ 5.5.2016 16:13:14 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Tak koukám, že Obec Včelná se z nějakých vnitřních důvodů neodvolala proti územní rozhodnut, jsou tam ale dle očekávání jiná odvolání....

http://www.vcelna.cz/images/documents/z ... _zo_24.pdf

Autor:  MickeyMouse [ 9.5.2016 17:26:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Východní větev jižní tangenty vadí zjevně kde komu, včetně lidí, kterým by zcela jistě usnadnila cestu do práce i kamkoliv jinam: (http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy ... 60508.html)

Autor:  Sudr [ 10.5.2016 9:13:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

No, asi to jako tak zásadní problém nevnímají.... ačkoliv s odpůrci stavby ani v tomto případě nesouhlasím, musím říct že jim nelze upřít určitý racionální základ a dokud je sledovaný záměr uplatňován standardními prostředky ve férovém řízení (tím myslím v protikladu prosti petičně-nátlakově-emocionálně-bulvární kampani okolo jižní spojky či řadě obstrukcí a procesní faulů v případě spojky strakonická-m.horákové), tak já ze sebe neříkám ani fň.......

Autor:  Sudr [ 16.5.2016 10:56:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Odvolání do územka:

http://www.c-budejovice.cz/Lists/edn%20 ... 5_Tm_3.pdf

případně takto: http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat ... tail=16305

Tak nevím, připadá mi, že si s tím odvolatelé moc práce nedali, ostatně to že celkově nejde o věcné argumenty, ale spíš o snahu vyvolat rozruch a trochu to medialoizovat naznačuje i seznam adresátů kterým to posílali na vědomí (na konci dokumentu).

Autor:  JAnD [ 15.9.2016 6:51:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Jedním z problémů je, že tato silnice bude mít pro dotčené obce velice malý význam (s výjimkou spojky Včelná - D3) a pouze k nim natáhne tranzit.
Jelikož bydlím v jedné obci podél trasy, také mi docela vadí, že budeme mít z jedné strany D3 a výhledově i VRT a z druhé, kde je dnes cyklostezka a zemědělské zázemí obce nám chtějí nacpat silnici, která by měla spojovat letiště s oblastí Trhovosvinenska - což je opravdu velice lidnatá oblast !

Dokonce varianta, se kterou byla naše obec seznámena vůbec nerespektovala historické cesty do okolních vesnic a bez náhrady je přetínala...

Autor:  JAnD [ 15.9.2016 7:09:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Dalším problémem je, že nebyla zpracována srovnávací studie variant, nebo s nimi alespoň nebyly seznámeny obce na trase a byla předložena rovnou jedna jediná trasa - lesem nelesem, polem nepolem.
Správnější by bylo najít třeba tři varianty v jednotlivých úsecích a udělat alespoň ekonomické posouzení a posouzení dopadu na ŽP

Autor:  Sudr [ 23.9.2016 8:32:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Ohledně východní větve jižní tangenty:

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy ... 60922.html

Autor:  JAnD [ 25.10.2016 21:41:40 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Dle informací od zdroje se starostové dotčených obcí chystají napadnout trasu tangenty u soudu

Autor:  AUTOsro [ 26.10.2016 19:03:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Mně připadá jižní tangeta natrasovaná dobře. Nová Ves dostane obchvat, ten bude veden přesně uprostřed mezi Novou Vsí a Borovnicí asi 300 m od zástavby (což není vůbec špatná hodnota), nenapadá mně kudy to procpat lépe. U Heřmaně to také vzhledem k terénu jinak procpat nejde, kromě těch pár domů u zastávky "Heřmaň, u lomu" je silnice trasována asi 250 m od nejbližší zástavby. Pak už je tu akorát lokalita u zastávky "Roudné, u cihelny", nicméně nikde, tedy ani tady, nedošlo k překročení hlukových limitů, hluková studie vyšla s rezervou.

Pro lidi dojíždějící do Budějovic bude tangenta přínosem, výrtazně zkrátí cestu těm, kdo jezdí do okolí Lidické a Litvínovické + všem, pro koho bude výhodné využít dálnici (která by měla být bez poplatku). Na jižní tangnetu bude možné najet i u Nové Vsi a Heřmaně, takže místním by měla také zkrátit dojezdové časy.

Co se týká vlivu na povodně, tak most délky 250 - 300 m + ještě pár dalších mi přijdou jako dostatečně propustné řešení.

Jinak nevíte někdo, co navrhují odpůrci stávající varianty, pomineme-li nestavět nic?

Autor:  JAnD [ 27.10.2016 0:03:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Hlavní, co dotčeným obcím vadí, je, že je předkládána hotová trasa bez diskuse s obcemi a bez studie variantního řešení. Trasa prochází územím s náhradními vodními zdroji pro Jižní Čechy, bez náhrady přetíná násypem stávající komunikace.
Navíc údajně s komentářem, že je to pro zajištění lepšího spojení letiště s oblastí Trhovosvinenska

Autor:  Cajkowski [ 27.10.2016 15:16:42 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Bydlim v obci Plav a dojizdim do CB do prace a cca 2 roky jsem jezdil denne do Novych Hradu.

TO: AUTOsro - obcim vadi hlavne nesmyslnost teto stavby - neni potreba. Nevim zda vubec nekdo pocital intenzitu dopravy, ale ve smeru, ktery ma udajnou dopravu stahnout jezdim pomerne casto a marne premyslim, kde se ta doprava v nasledujicich letech veme. Proste tam zadna neni. Vsechny obce si mysli, ze stavajici silnice bohate dostacuji. Osobne si myslim, ze maji pravdu.

Co se tyka trasovani tam vice mene souhlasim. Jine vedeni by ASI nebylo mozne. Co ale v trasovani napr. vadi hlavne Vidovu je, ze Vidov touto silnici se dostane do sevreni tri dopravnich staveb a zustane v podstate ostrovem. Lide z obce nebudou mit absolutne zadnou volbu volnocasoveho pohybu, aniz by na nejake strane nenarazili bud na dalnici, nebo tranzitni zeleznicni koridor, nebo prave tuto silnici. A to v relativne blizke vzdalenosti.

Dale vadi okolnim obcim a to hlavne Plavu, ze silnice prehradi reku Malsi a jeji rozliv do okolnich poli a vytvori prehradu - asi dle EIA nutno vest ne na naspu, ale na estakade. Cim se tedy vyresi dalsi z problemu coz bylo prehrazeni cyklostezky, ktera se slavnostne buduje z dotaci, aby pak nekdo na ni tak trochu zapomnel a pretnul ji silnici bez moznosti se dostat na druhou stranu. ;o)
Kdyz tak koukam na misto kde ma silnice vest a ze to nyni nebude nasep ale most, tak to bude pro takovou komunikaci docela luxus. Od krizovatky s D3 se vlastne hned bude muset zvedat po par metrech nahoru pres cele udoli az do kopce pred Hermani. To bude skoro jako premosteni pred Lochkovskym tunelem. ;o)

Dalsi veci jsou ty studny. viz JAnD. Ono dle nejakych pruzkumu na 99% zmizi voda ze studni okolnich obci a jako nahradu maji dostat jiny zdroj. Mysleno tim, pripojka na verejny vodovod. Napadlo nekoho, ze to lidi nechteji nehlede ze je to bude stat penize, ktery doposud neplati? Proste nechteji platit za neco, co maji dnes zdarma.

Jen dovetek. Z me strany se staci vyporadat s tim prutokem Malse - premosteni a ne nasep a pak je mi to jedno, ale opravdu, ale opravdu si pak na den sednu k teto silnici a budu pocitat kolik tam projede aut. Na mape nevidim, kdo by tuto trasu mel jako vyuzivat.
Ledenice, Borovany? Ty budou mit po obchvatu Srubce primo napojeni na dalnici hned tam. Proc by nekdo jezdil Strazkovice a Novou ves?
Trhove Sviny, Nove Hrady? Obavam se ze fakt ne. A co je tam za dalsi obce, ktere maji takovou intenzitu dopravy aby to musela stahnout tato silnice?

Autor:  JAnD [ 31.10.2016 21:53:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Nehledě na to, že v tomtéž úseku mezi Roudným a II/157 má vést i D3

Autor:  AUTOsro [ 31.10.2016 23:59:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

http://budejovice.idnes.cz/jizni-tangen ... zpravy_jkr

Kde konkrétně jsou ty problematické vrty? Mají obce nějakoý návrh na alternativu, jak se jim vyhnout?

Jinak argument s obklíčením obce úplně nechápu, má to vést 700 m od domů (kromě těch pár u lomu), když si někdo bude chtít jít zaběhat nebo se projet na kole, tak silnici prostě podjede pod mostem. Kromě toho se jedná o silnici II. třídy, takže žádný druhý Spořilov nebude. Jinak doufám, že zůstane kategorie S 9,5, ty 2 metry navíc jsou znát při vyhýbacím záměru nebo předjíždění cyklistů.

Nechci se zastávat státní správy, ta v ohledu přípravy komunikací a dialogu funguje dost blbě, ale přišlo mi, že zrovna tady by v podstatě lepší trasování nalézt nešlo, akorát nevím jak u těch vrtů.

Autor:  Cajkowski [ 2.11.2016 1:22:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

TO AUTOsro: Nechal bych šířku šířkou (jsem taky pro širší, protože je bezpečnější a zde už je to takt jedno, pokud se bude stavět nová silnice). Neresme vrty ani sevření Vidova (sevreni bylo D3-zeletnicni tranzitni trat-tangenta). Když nebude nasep, tak podjedu,podejdu. OK.
Vracím se ale zpět k mě řečnické otazce. Proboha pro koho silnice bude? Je někde v EIA intenzita dopravy této silnice? Fakt nevím kdo tam bude jezdit. Prosím o pomoc z jakých směru to má stáhnout tu neunusnou a přetíženou dopravu. Ve směru plánované trasy jezdím často a žádné kolony, ... nevidim. Když na cele trase Plav - Nové Hrady dojedu, predjedu 20 aut, tak už si myslím, ze vyrazilo na výlet široké okolí. Běžně potkám jeden nakladak a 5 aut.

Autor:  Nystrom [ 3.11.2016 19:36:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Silnice II/156 na Trhové Sviny a Nové Hrady s pokračováním na Rakousko je jednou s nejzatíženějších silnic II. třídy v kraji. Dneska je na hranici města cca 7 tisíc vozidel za den. Vzhledem k rozhodnutí ŘSD (na nátlak města), že nebude napojena na D-3 v rámci MÚK Nové Hodějovice (což považuji za velkou chybu), je nutné tu dvojku napojit někam jinam. Takže do MÚK Roudné a s pokračováním k Boršovu na levý břeh řeky Vltavy a po Litvínovické směrem do města. Odhadované zatížení JT je směrem na T.Sviny cca 4.0 až 4.7 tis. vozidel, směrem k Včelné cca 8.3 tisíc aut za den (intenzity r. 2020) dle aktualizace IPOD.

Autor:  vondr [ 4.1.2017 12:56:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

krajský úřad zmítl odvolání proti územnímu rozhodnutí
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=393&par[lang]=CS&par[id_tema]=17&par[id_urdeska]=10316

Autor:  vondr [ 4.10.2017 8:11:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

Krajský kraj soutěží dodavatele projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na úsek 0,000 km - 2,706 km
otevírání obálek je 6.10.2017
viz https://www.tenderarena.cz/profil/zakaz ... f?id=98549

Autor:  Sudr [ 4.10.2017 8:33:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jižní tangenta České Budějovice

No už jsem si říkal, že, že o téhle stavbě nebylo dlouho slyšet. Takže to když to letos vysoutěží, tak během 2018 se to vyprojektuje, zároveň to kraj stihne vykoupit (během 1 roku, když to půjde dobře by to šlo, ale vzhledem k tomu, že tam byl problémy už v uzemní řízení tak to hladce jít nemusí, navíc zatím nemají ani 1 m2 :-/), první polovině 2019 sfouknou stavební povolení + VŘ na zhotovitele a v koncem léta 2019 se může stavět - 2 roky na na zprovoznění a v roce 2021 jezdíme...což pěkně navazuje na nyní předpokládaný termín zprovoznění D3 okolo ČB - je to paráda! Jsem optimista a tomu, co tady píšu, věřím :-)

Stránka 2 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/