České dálnice > Diskusní fórum
http://forum.ceskedalnice.cz/

Nizozemsko
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=47&t=14
Stránka 6 z 6

Autor:  Diaľničiar [ 22.2.2021 17:13:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nizozemsko

Financování silniční sítě

Holandské zdroje pro financování silniční infrastruktury jsou jak národní infrastrukturní fond, do kterého se přesouvají zdroje z regulérních mýtních poplatků a expresních jízdních pruhů. Dále mohou zpoplatnit trasy i provincie, obce a správa vodních kanálů v rámci státních silnic za jistých specifikovaných podmínek. Dále vláda uplatňuje pro ufinancování silniční infrastruktury i výnos ze zdanění vozidel a ze zdanění PHM. Na PHM je uvalená i 21% DPH, ale ta není direktivně přesměrovaná jako pilíř financování silniční infrastruktury. V posledních letech obživla možnost PPP.

Úvod do problematiky

Dle evropských statistik patří zde hustota dálniční sítě opravdu velmi vysoko (78 km na 1000 km2 z roku 2009; Lucembursko tehdy 59 a Belgie 58). Silniční síť je speciálně koncentrovaná v urbanizovaných zónách, ale urbanizace je taky jedna z nejvyšších na světě; již 92%. Charakterizace je proto poměrně snadná i co do nákladů: navzdory rovinatému terénu jsou náklady na udržení údržby a rozvoje silniční sítě vysoké. Vysoce vybudovaná silniční síť kvalitně organizovaná si vyžaduje udržení vysokých výdajů do běžné údržby a neustálé inovace silniční sítě. Vysoké ceny nových projektů souvisí právě s vysokou urbanizací (komplikované a zdlouhavé zákony kolem půdy a obyvatelstva) a s ohledem na vysoký stupeň ochrany ŽP se tady pečlivě mnoho věcí posuzuje. Je zde i vysoký počet křižování, mokradí a tudíž náročných stavitelských podmínek, již hustá dopravná síť a mnoho vodních cest, což komplikuje jakékoliv zásahy do stávajících infrastruktur. Dle studie z roku 2007 trvá v průměru až 20 let, než se od plánů nové výstavby ucelí veškerá příprava, posuzování a lze tendrovat/stavět, což odrazuje instituce a samosprávy k zahajování tohoto procesu a chybí větší motivace řešit přetížené úseky silniční sítě.

Většina hlavních dálnic je součástí nizozemského silničního národního systému Autosnelwegen. Tento systém je administrován generálním ředitelstvím pro veřejné práce a vodní manažment Rijkswaterstaat. Tento úřad spadá pod Ministerstvo infrastruktury a vodohospodářství. Je odpovědný za plánování, výstavbu, řízení a údržbu hlavních infrastrukturních projektů a zařízení v Nizozemsku. Zahrnuje v sobě i hlavní silniční síť, síť vodních kanálů a vodní systémy. Silnice jsou ve správě vícero druhů autorit od státnních přes provinční po obecní nebo přístavní, vodní rady (Waterschappen) respektivě po individuální vlastníky.

V uplynulých letech se využívá i model PPP pro ufinancování silniční výstavby v Nizozemsku.

Financování národní silniční infrastruktury

Ústava. Ústava Nizozemska ve všeobecnosti stanovuje, že pravidla týkající se hospodaření s financiemi státu a vyrubování daní uložených státem mají být stanověné parlamentem. Parlament dalšími zákony stanovuje odhad příjmů a výdajů státu, upravuje daně, které mohou vybírat správní orgány provincií a obcí a upravuje tyto vztahy s centrální vládou.

Silniční poplatky/Mýto. Zákonem (Law on Accessibility and Mobility) je čistý výtěžek z mobility (mobiliteitstarieven) přesunut do Infrastrukturního fondu. Sazby za mobilitu se platí projetím bránou za užití silnice motorovým vozidlem. Jedno jestli místní nebo zahraniční vozidlo. Poplatek za expresní jízdu určuje příslušné ministerstvo a ministerstvo financí má tady dohled ve smyslu dostupnosti celkových dopravních vazeb a počítá míru mobility. Provincie, obce a vodní správa mohou určit také míru mobility v rámci přejezdu státní silnicí. To značí, že infrastrukturní fond financuje nejen národní level silniční infrastruktury, ale i lokální sítě. Infrastrukturní fond byl zřízen k celé paletě činností: financování výstavby, manažmentu, údržby infrastruktury jak státní, tak na projekty, které vláda neřídí.

Zdanění motorových vozidel. Jde o další nástroj, kterým se financuje silniční síť. V roce 2010 prošla legislativní změna, která změnila výši daně dle výšky ceny vozidla na daň ve smyslu emisí CO2 jako základ pro výpočet. Čím nižší spotřeba, tím nižší daň.

Dále se to rozčleňuje na jednotlivé kategorie vozidel, na jejich tonáž, na jejich účel. Dle toho se platí jednorázové daně za novou registraci nebo 3- měsíční poplatky. Tady se to vše řídí ještě zákony z let 1992 respektivě i 1994. Dopravní firmy platí extra daň za těžká nákladní vozidla.

Daň z PHM. Existuje extra daň na PHM a DPH na PHM. Ovšem, není zcela zřejmé jestli Nizozemsko opravdu oba tyto zdroje i přesouvá do financování silničních sítí.

Nové iniciativy na silniční infrastruktuře

Legislativně vláda v roce 2009 chtěla zavést zpoplatnění vozidel za ujeté km a vypuštění zdanění vozidel, ale tento institut se nezavedl prozatím do praxe. Zákon o dostupnosti a mobilitě nebyl sestaven pro zpoplatnění sítí, ale pro zvednutí dostupnosti hospodářských center. Co se PPP týče, tak Nizozemsko tento model zkoumalo jako jedna z prvních evropských zemí, ale neviděla v něm většího přínosu. Tento model dostal šanci po hospodářské krizi v roce 2008. Nizozemsko aplikovalo model, kterým zesilňuje účast penzijních fondů na financování, čímž se dostává maximálního přínosu jak pro veřejný, tak ale i pro soukromý sektor. V roce 2012 se objevila snaha ministerstva ŽP zavést smart dálnice jakožto moderní technologie, což bude vstupní brána pro iteligentní dopravní systémy. Rijkswaterstaat ročně vynakládá 200 mil. € na chod těchto systémů, na dynamické řízení provozu atd. Nizozemsko vynakládá miliardy na veškeré posuzování, expertízy, HW a SW zařízení, tedy na ty části příprav a doplňků infrastruktury, kde se jinde na tomhle spíš šetří jak jen lze.

V budoucnosti se má právě rozšířit o odhadem dalších 170 mil. € na zavedení regionálních inteligentních dopravních systémů a poté ročně 50 mil. € na jejich správu, provoz a údržbu.

Dle vícero hodnocení se ale taky konstatuje, že co se týče nákladů na silniční výstavbu a údržbu, tak bude potřebné snížit výdaje, které se na tento segment vynakládají. Explicitně na hlavní primární silniční síť a to včetně informačních systémů na nich, které poskytují informace pro uživatele silnic. Má proběhnout inovace systémů do podoby individuálních aplikací atp.

zdroje pro další čtení:

ústava ... https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2008-07-15
Law on Accessibility and Mobility ... https://wetten.overheid.nl/BWBR0013854/2013-01-01
Infrastructure Fund Act ... https://wetten.overheid.nl/BWBR0006001/2012-01-01
Vehicle Taxes ... https://wetten.overheid.nl/BWBR0005806/2014-01-01/1
Ministry of Infrastructure and the Environment, ITS-Plan the Netherlands: 2013–2017 ... https://ec.europa.eu/transport/sites/tr ... 3-2017.pdf

Autor:  Diaľničiar [ 30.5.2021 17:30:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nizozemsko

Jedna z hlavních přístupových silnic do Amsterdamu bude uzatvořená pro provoz. Tunel Piet Hein se v nákladech 116 mil. € bude renovovat. Byl otevřen do provozu v roce 1997. Uzavřen bude od 25.6.2021 do 30.9.2022.

Obrázek

Autor:  Diaľničiar [ 13.8.2021 18:54:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nizozemsko

alespoň něco z provozu a výstavby

:arrow: V 06/2021 se dokončilo rozšíření A1 mezi Rijssen a MÚK s A35 u Azelo. Po novém je zde 6- pruh.

https://www.flickr.com/photos/chriszwolle/51230063560/

:arrow: Dne 2.7. se do provozu uvedla nová MÚK A67 x N69. Veldhoven, západ:

https://i.imgur.com/vTWq0py.jpg

:arrow: probíhají poslední terénní úpravy zemních prací po dokončení tunelové sekce A9 v Amsterdamu:

https://i.imgur.com/PbBndFQ.jpg
https://i.imgur.com/gPOrodi.jpg
https://i.imgur.com/L6aCBne.jpg
https://i.imgur.com/v9VqlsH.jpg

:arrow: první beton pro tunelové segmenty pro Blankenburg Tunnel / Maas Delta Tunnel v loděnici Damen; tunel obslouží pod úrovní moře dálniční provoz A24 v přístavu v Rotterdamu:

https://i.imgur.com/Kj3ajTp.jpg

:arrow: Dualizace N7 na severu města Groningen; upgrade z 2x2 na 2x4 JP v části N7 x A28. Projekt se realizuje od roku 2017 a dokončit se v 12/2024. Je v omeškání mnoha let, protože původně se měl letos dokončit.

https://i.imgur.com/4ZF6g57.jpg
https://i.imgur.com/YcSdsE3.jpg
https://i.imgur.com/qTOFdy6.jpg
https://i.imgur.com/48sZktX.jpg
https://i.imgur.com/KHkgSfi.jpg

Autor:  Diaľničiar [ 11.9.2021 8:31:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nizozemsko

Nizozemská vládní agentura vydražila 25 ČSPH na tamních dálnicích. 6 z nich změní vlastnictví. Koncese byla udělená na období 15 let. Největší nabídka byla na provozování ČSPH na odpočívce A1 nedaleko Amsterdamu, Honswijck. Jde o 27,5 mil. €.

ČSPH se zde udělují na koncesi od roku 2002. V roce 2021 má vláda za to v kase 79 mil. €.

Na A1 Honswijck projede za den 100 tisíc motoristů. Nevydělává se ani tak na samotných PHM jako na dalších službách od podávání kávy po menší jídlo.

Autor:  Diaľničiar [ 26.9.2021 20:46:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nizozemsko

Nizozemská vláda plánuje nahradit Eurovignette za mýtní systém pro nákladní dopravu. Se zavedením se počítá v roce 2026 a náklady mají dosáhnout částky 400 mil. €. Sazba má být 0,15€ za kamion, což bude nejnižší sazba ze západní EU. Tento systém nahradí i dosavadní zdanění komerční nákladní dopravy. Ani jeden systém dnes nejde zpátky do silnic a ani nepůjde, protože půjde do podpory rozvoje a udržení rozvoje tohoto druhu dopravy.


Vláda vypracovala nový plán pro rozšíření A15 nedaleko Arnhem / Nijmegen (Ressen - Zevenaar). Klíčová změna se plánuje od roku 2017, kdy se počítalo s rozšířením v délce 5 km a dnes to již bude 25 km.

mapa: https://i.imgur.com/6PiJ1Y5.jpg

Stránka 6 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/