České dálnice > Diskusní fórum
http://forum.ceskedalnice.cz/

Libeňský most (soumostí)
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=57&t=6217
Stránka 1 z 5

Autor:  Sosa [ 22.1.2018 18:18:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

2009-2013 nic se nedělo. Co k tomu dodat.

Autor:  pivko [ 22.1.2018 20:22:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Hmm, osobní odpovědnost odmítá. Tak soudruhu, za tohle byste v každý slušný zemi byl již dávno odeslán na trh práce.

Autor:  hh [ 22.1.2018 21:01:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Ty památkáři jsou taky kokoti!

Autor:  Lynx [ 23.1.2018 1:43:40 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Tahle pražská politická garnitura je tragická. Nejen že absolutně nic nového nepostavili, ale nejsou schopni ani udržovat a rekonstruovat to stávající. Přitom peněz mají přebytky, ale organizační schopnosti a tah na branku v jakémkoliv projektu je roven nule.

Autor:  JirkaS [ 23.1.2018 5:16:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Co taky čekat od koalice, v níž jsou i Zelení...

Autor:  alabastr [ 23.1.2018 9:08:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Dolínek: Pokud bude Libeňský most památkou, doprava se tam vrátí za osm let

https://praha.idnes.cz/libensky-most-oprava-pamatka-doprava-dwd-/praha-zpravy.aspx?c=A180122_180620_praha-zpravy_zuf

Autor:  kasme [ 23.1.2018 9:45:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Citace:
novinky z portálu TSK Praha.
Libeňský most – co bude dál
23.01.2018
Aktuální stav přípravy rekonstrukce Libeňského mostu

• Technická správa komunikací má platné územní rozhodnutí pro rekonstrukci mostu z roku 2006 a stavební povolení na rekonstrukci mostu z roku 2009 (jedná se o sérii čtyř stavebních povolení, dvě jsou platná, dvě jsou pozastavena kvůli probíhajícímu správnímu řízení Ministerstva kultury.)

• Schválené projekční řešení počítá s kompletní demolicí stávajících 6 mostů s výjimkou pilířů hlavního mostu přes Vltavu a s výstavbou 4 nových mostních objektů, které by byly rozšířeny ze stávajících 21 m na 26 m, aby měl most dostatečnou kapacitu pro dalších minimálně 100 let. Součástí je i navazující infrastruktura a přeložky inženýrských sítí.

• Veřejné soutěže na zhotovitele stavby a správce stavby byly pozastaveny v roce 2016 v souvislosti s opětovným zahájením řízení na Ministerstvu kultury, zda je či není most kulturní památkou (viz dokument 10 faktů o Libeňském mostě a jeho aktuálním stavu).

• Technická správa komunikací se musí aktuálně podle správního řádu k Libeňskému soumostí chovat jako ke kulturní památce až do finálního rozhodnutí Ministerstva kultury. Další postup rekonstrukce závisí na rozhodnutí Ministerstva kultury.

Další postup přípravy rekonstrukce

Varianta 1: Libeňský most bude zařazen mezi kulturní památky

Pokud by Ministerstvo kultury rozhodlo o zařazení Libeňského mostu mezi kulturní památky, příprava rekonstrukce se vrací zpět do roku 2005. Kromě úplně nových projektů bude nezbytné požádat znovu o územní rozhodnutí i o všechna stavební povolení, a pak teprve bude možné znovu vypsat veřejné soutěže na zhotovitele a na správce stavby.

Současná příprava rekonstrukce v hodnotě cca 60 mil. Kč bude odepsána a odhadovaný čas na novou přípravu rekonstrukce celého soumostí je minimálně 4 až 5 let.


Varianta 2: Libeňský most nebude zařazen mezi kulturní památky

Pokud by Ministerstvo kultury ve správním řízení rozhodlo, že Libeňský most není kulturní památkou, může Technická správa komunikací pokračovat tam, kde před zahájením správního řízení Ministerstva kultury přestala.

Pokud by Odbor dopravních agend MHMP prodloužil platnost stavebního povolení, dokončí Technická správa komunikací již započaté veřejné zakázky na zhotovitele a na správce stavby dle existujícího projektu, a podle optimistického odhadu by mohla rekonstrukce mostu začít na přelomu let 2018/2019.

Pokud by nebylo možné pokračovat v soutěži, protože se Technická správa komunikací mezi tím transformovala z příspěvkové organizace na akciovou společnost, bylo by nutné připravit nové veřejné soutěže od začátku, což by termín zahájení prací na Libeňském soumostí posunulo spíše k podzimu 2019.

Autor:  P_V [ 23.1.2018 10:20:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Potíž je v tom, že ten projekt na přestavbu (a tedy i SP) není použitelný, neboť se mezitím zjistilo, že i ty pilíře, které se měly zachovat, jsou v mizerném stavu.

Autor:  kasme [ 23.1.2018 20:11:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Citace:
Aktuálně z Libeňského mostu

23.1.

V těchto dnech na Libeňském mostě proběhla úprava dopravního značení. Jednalo se o úpravu betonových svodidel tzv. city block tak, aby byl cyklistům umožněn průjezd i po vozovce a nejen po chodnících. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vyhověla návrhu, který vzešel za strany cyklistů, aby nemuseli složitě vjíždět na chodník přes vysoký obrubník.

Dále se provádějí první přípravné práce před zahájením samotného zajišťování a uzavírají se některá schodiště.

http://www.tsk-praha.cz/tiskova-zprava/ ... 3a0055a6b3

Autor:  Mike [ 23.1.2018 21:59:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

štestí že tu památkáři nebyli před 150 a více lety
místo karlova mostu by byl dřevěný, protože přestavbu na juditin by nepovolili
podskalí by zůstalo podskalím a do podolí by se pořád chodilo kolem skály

tady bude hlavní, že to především p-7 vyhovuje

Autor:  P_V [ 23.1.2018 22:47:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Mike píše:
štestí že tu památkáři nebyli před 150 a více lety

Jaroslav Žák píše:
No, a stavební komise přijede pod vyšehradskou skálu, obzírá si ji se zalíbením a nakonec prohlásí: ‚Toť jest to místo vyvolené!‘ a ihned geometři a políři s koní ssednuvše počali místo vyměřovati. Ale sotvaže nástroje své na zemi složili, stařík jakýs podivný na ně z chrastí hlavu vystrčil, a na skále stoje, takto jme se jim kázati:
‚Klub za Prastarú Pragu, jehož já su predsedie, wám zapowedá a zakazuje a nedovoluje na této skále kakú moderní škatulu ze základu vyzdvihovati. Neb toto chrastié, gež tuť na skále po tisíciletié raste, za vzácnú pamiátku považovati gest a zachováno býtj musí.’
A tak nastala dlouhá tahanice s Památkovým úřadem; ale poněvadž Krok jakožto kníže české měl skoro takovou moc jako dnes ředitel Škodovky, postavil si přes všechny protesty na té skále hrad, jenž na paměť onoho památného chrastí Chrastěn nazván gest.

Autor:  pivko [ 24.1.2018 17:05:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Jestli někomu ten Libeňák fakt přeju, tak je to zmr. Dolínek, ale hlavně maestro Čižinský. Doufám, že obyvatelé Holešovic poté, co se do své čtvrti tak asi příštích nejméně 10 let od východu pořádně nedostanou, alespoň prohlédnou, co si to tam zvolili za dárečka. Já na něj vzpomínám vždy když (naštěstí z protisměru) koukám na kolonu na magistrále kolem Florence, která se nyní objevuje v místech, kde dříve skoro nikdy nebývala a doba jejího vzniku zajímavě koreluje se zprovožněním oné úžasné zastávky na Štvanici, ale to budou jistě jen takové zlé pomluvy autíčkářské lobby. Světlým zeleným zítřkům zdar!

Autor:  Mike [ 24.1.2018 17:53:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

P_V píše:
Jaroslav Žák píše:
]

dobrý
to jsem neznal a alespň víme, že ti ochranáři všeho mají pevně vybudované základy ;)

Autor:  dvs [ 24.1.2018 20:29:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

pivko píše:
Jestli někomu ten Libeňák fakt přeju, tak je to zmr. Dolínek, ale hlavně maestro Čižinský. Doufám, že obyvatelé Holešovic poté, co se do své čtvrti tak asi příštích nejméně 10 let od východu pořádně nedostanou, alespoň prohlédnou, co si to tam zvolili za dárečka. Já na něj vzpomínám vždy když (naštěstí z protisměru) koukám na kolonu na magistrále kolem Florence, která se nyní objevuje v místech, kde dříve skoro nikdy nebývala a doba jejího vzniku zajímavě koreluje se zprovožněním oné úžasné zastávky na Štvanici, ale to budou jistě jen takové zlé pomluvy autíčkářské lobby. Světlým zeleným zítřkům zdar!


Az na to ze Cizinsky je stranicky laden do cerna ... https://zpravy.idnes.cz/za-cernoprdelni ... domaci_kop

Autor:  kasme [ 24.1.2018 20:46:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

to je informací..., najednou... :crazy:

Citace:
novinky z portálu TSK Praha.
Práce na zajištění Libeňského mostu se rozeběhnou do dvou dnů
24.01.2018
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., v těchto dnech vybírá stavební firmu, která provizorně zabezpečí havarijní stav Libeňského mostu. Dodavatel by měl převzít staveniště tento pátek 26. ledna 2018.

„Musíme zajistit, aby byl na mostě co nejdříve zajištěn přinejmenším provoz veřejné dopravy, aby se lidé dostali z Palmovky do Holešovic a zpět. To je teď největší priorita, kterou všichni máme,“ říká náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek. „Na Technické správě komunikací už běží v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění výběr stavební firmy, která zajistí potřebné podepření jednoho z mostů soumostí, kvůli kterému je teď celý Libeňský most uzavřen.“

Stav Libeňského mostu byl v pátek 19. ledna na základě měření Kloknerova ústavu ČVUT přeřazen do kategorie stavebního stavu mostu číslo VII ze sedmi možných stupňů. Právě tento stupeň označuje havarijní stav a indikuje možné nebezpečí pro uživatele mostu. Dodavatel bude garantovat, že po provedené opravě a následné prohlídce splní most podmínky na převod do nižšího stupně číslo VI, aby na něm mohl být přinejmenším v omezeném rozsahu obnoven provoz.

„Oslovili jsme pět firem. Uchazeči nám budou podávat nabídky do 26. 1. 2018 do 10.00 hodin, pak je okamžitě vyhodnotíme, podepíšeme smlouvu, a ještě v pátek budeme chtít předat dodavateli staveniště, aby začal okamžitě pracovat,“ doplnil ředitel TSK Petr Smolka. „Počítáme, že oprava potrvá tři maximálně čtyři týdny.“

Autor:  Lynx [ 24.1.2018 22:49:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Dolínek je teď nejen pražským radním pro dopravu, ale od podzimu zároveň i poslancem v parlamentu. Možná by si mohl, přibrat ještě nějáké další funkce, když mu to jde tak snadno od ruky a je za ním vidět spousta úspěšné práce ;) Jenom těch dopravních projektů co se teď v Praze realizovalo ...... je jich tolik, že mě ani žádný nenapadá. Vlastně už vím, jedna demolice v Troji a druhá polodemolice v Libni. Škoda,že nemůže podat přihlášku ještě taky na prezidenta ....

Autor:  Martin z Ostravy [ 25.1.2018 18:44:00 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

pivko píše:
Jestli někomu ten Libeňák fakt přeju, tak je to zmr. Dolínek, ale hlavně maestro Čižinský. Doufám, že obyvatelé Holešovic poté, co se do své čtvrti tak asi příštích nejméně 10 let od východu pořádně nedostanou, alespoň prohlédnou, co si to tam zvolili za dárečka. Já na něj vzpomínám vždy když (naštěstí z protisměru) koukám na kolonu na magistrále kolem Florence, která se nyní objevuje v místech, kde dříve skoro nikdy nebývala a doba jejího vzniku zajímavě koreluje se zprovožněním oné úžasné zastávky na Štvanici, ale to budou jistě jen takové zlé pomluvy autíčkářské lobby. Světlým zeleným zítřkům zdar!

Ta kolona před "nejvyužívanější" tram zastávkou v Praze je na pěst. Vůbec Holešovice se za poslední 3 roky změnily tak, že se tam nedá existovat. Místní jsou masochisti jinak si to nedovedu vysvětlit, ale když si zase vzpomenu na chodníky plné psích exkrementů, tak mě to zas tak nepřekvapuje. Bohužel na té magistrále trpí i jiní lidé.

Autor:  Mike [ 25.1.2018 20:33:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

měl jsem tu čest v Holešovicích realizovat v poslední době několik zakázek a pravidelně se tam pohybuje četa s uličními vysavači, která ty extrementy a jiné poměrně poctivě likviduje.
ale je možné, že jsem byl v jiné části Holešovic ;)
ovšem to, že cílem bude pustit tramvaje a na IAD se*e pes, o tom nepochybuji

Autor:  Martin z Ostravy [ 25.1.2018 20:35:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Nejde o to, že je někdo ex post likviduje, jde o to, že je neuklízejí sami majitele psů hned po jejich vyprodukování.

Autor:  Lynx [ 25.1.2018 22:46:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Martin z Ostravy píše:
Vůbec Holešovice se za poslední 3 roky změnily tak, že se tam nedá existovat.


Co se tam děje tak strašného ? Prosím konkrétně. Já z Holešovic pocházím, tak by mě zajímalo co se stalo.

Autor:  kesu [ 26.1.2018 9:49:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Lynx píše:
Martin z Ostravy píše:
Vůbec Holešovice se za poslední 3 roky změnily tak, že se tam nedá existovat.


Co se tam děje tak strašného ? Prosím konkrétně. Já z Holešovic pocházím, tak by mě zajímalo co se stalo.


Nestalo se tu konkrétně nic, teda krom zdražení nemovitostí, podstatného zlepšení kvality služeb co se týká restaurací a kaváren a pak teda zmr. Čižínský a jeho banda, kteří se tu krom honění politických bodů fakt nepředřou.

Autor:  kasme [ 26.1.2018 18:22:43 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

Citace:
novinky z portálu TSK Praha.
Zajišťovací práce na Libeňském mostě zajistí SMP CZ
26.01.2018
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., vybrala stavební firmu, která zabezpečí havarijní stav Libeňského mostu. Dodavatel zahájí první práce neprodleně. Pražané se zároveň od pondělí dostanou přes most rychleji.

Uchazeči mohli v rámci poptávkového řízení podávat nabídky do dnešních 10.00 hodin. Poté se uskutečnilo jejich vyhodnocení a výběr vítězné firmy na základě nejnižší ceny a nejkratší doby realizace. S dodavatelem, firmou SMP CZ, a.s. se následně uskutečnila detailní obhlídka místa, tak aby mohl neprodleně začít s přípravnými pracemi.

Úkolem stavební firmy je zajistit potřebné podepření rámového mostu C na libeňské straně a dalších navržených konstrukcí na holešovické straně soumostí. Dodavatel zároveň garantuje, že opravu provede do 30 dnů. Nezávislý statik následně vyhodnotí provedené úpravy a vydá stanovisko ohledně možností obnovy provozu na mostě.

Nová dopravní opatření v okolí Libeňského mostu
Z důvodu zajištění co nejvyššího možného komfortu dopravního spojení prostředky veřejné dopravy byla v minulých dnech provedena opakovaná místní šetření, která od pondělí 29. 1. 2018 zlepší dopravní obslužnost a přestupní vazby v oblasti Libeňského mostu.

Na Palmovce bude obousměrnou přepravu osob z terminálu Palmovka až na spojnici ramp z ulic Štorchova a Libeňského mostu zajišťovat náhradní autobusová linka X25.
Na holešovické straně Libeňského mostu Technická správa komunikací posune zátarasy, což umožní vjezd minibusu linky X156 až do prostoru předpolí Libeňského mostu, kde vznikne obratiště pro minibus. Zároveň se jedná o místo před prvním mostním obloukem, aby zůstala zachována plná bezpečnost.

Autor:  vaclav [ 1.2.2018 12:44:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trojská lávka - stav pražských mostů

https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-v-j ... f6b220ee8/

navrhuji udelat další vlakno pro libenak, at se to nemicha s trojou (viz useky modernizace d1).

Autor:  kasme [ 1.2.2018 16:02:49 ]
Předmět příspěvku:  Libeňský most (soumostí)

snad se časem podaří sem přešoupat příspěvky z ostatních vláken...

Autor:  Lynx [ 2.2.2018 2:04:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: Libeňský most (soumostí)

Tiskovku jsem si poslechnul, ale nezachytil jsem, zda ten eventuální nový most má být replikou toho stávajícího nebo ne ? Předpokládám ale, že asi ano. Mluvím o variantě, že by se bouralo komplet a stavělo zcela znova.

Stránka 1 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/