Právě je 24.1.2022 12:38:31
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 438 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Další
 Informační letáky ŘSD 
Autor Zpráva
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
Vánoční nadílka nových letáků :)

12/2015 - 4.část

D0 úsek 511 Běchovice–D1
První aktualizace ZÚR nabyla účinnosti v 10/2014. Dne 23. 3. 2015 proběhlo veřejné projednání pro územní řízení o umístění stavby. Byla vznesena řada připomínek a námitek, které v současné době řeší stavební úřad. Jeden z nezbytných podkladů do územního řízení je doložení závazných podmínek ze stanoviska k EIA a Coherence Stamp DUR k dokumentaci EIA. ŘSD v současné době řeší možnost napojení Českobrodské ulice (stáv. I/12) na Štěrboholskou radiálu ve směru do Prahy a z Prahy. Jedná se o dodatečný požadavek starostů dotčených obcí vznesený v rámci územního řízení. V současné době řeší MŽP zda bude vydáno závazné stanovisko k EIA nebo zda bude nutné zadat zpracování nové dokumentace EIA . Po vydání právoplatného územního rozhodnutí bude aktualizován Záměr projektu. ÚR 2016 (pův bez termínu), zahájení 2019, provoz 2022 (obojí +1rok)

I/3 Olbramovice, přeložka
Vypořádáno je cca 84 % vlastníků pozemků (ke konci roku 2013 uvedeno 49%). Dne 15. 9. 2015 byla převzata na základě Dopravní komise KÚSK a PČR dopracovaná aktualizace DSP. Byly objednány podklady pro ověřovací a verifikační stanovisko EIA. SP 2016 (pův. bez termínu), zahájení 2016 (+1rok), provoz 2019 (+3roky). Předpokládaná cena stavby: 393 289 000 Kč (-81mil.)

I/14 Nové Město nad Metují – přeložka
Územní řízení je přerušeno do 31. 12. 2015 k doplnění žádosti o údaje a podklady. Bude podána žádost o prodloužení lhůty k doplnění všech podkladů do 31. 12. 2018 ve vazbě na nařízení soudu ke konání veřejného referenda v roce 2018, kdy se bude rozhodovat o vyprojektované trase. Připravuje se nová studie vedení dopravy.

I/15 Kozly-Libčeves-Granátka +
I/15 Liběšice, obchvat
Beze změny

I/16 Slaný - Velvary
Vykoupeno je 96 % pozemků potřebných pro stavbu (původně údaj neuveden). Aktualizace DSP je již dokončena, připravuje se vypracování zadávací dokumentace stavby (ZDS) a dokončuje se inženýrská činnost k získání stavebního povolení – podáno 18 žádostí na vyvlastnění pozemků. IZ 01/2014 (pův. 05/2000), SP+VZ+zahájení 2016, provoz 2019 (vše od SP pův. bez termínu). Předpokládaná cena stavby: 1 114 116 000 Kč (-225mil.)

I/16 Nová Paka - obchvat
Vykoupeno je cca 54 % pozemků potřebných pro stavbu (původně údaj neuveden). Za předpokladu zdárného majetkoprávního vypořádání je stavbu možno zahájit v roce 2018. Provoz 2020 (obojí +1rok). kategorie: S 11,5/80 (pův. S11,5/70). Předpokládaná cena stavby: 1 140 000 000 Kč (-240mil.)

I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 1. část
Centrální komise Ministerstva dopravy schválila v 09/2015 aktualizovaný Záměr projektu a zatím doporučila realizaci jen 2. části obchvatu od Bohutína po Ornův mlýn – připravuje se soutěž na zhotovitele DÚR a zajištění inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí na 2. část obchvatu Bohutín – Ornův mlýn v délce 5630 metrů. Příprava 1. a 3. části obchvatu je zatím pozastavena. Předpokládaná cena: 839 934 000 Kč (-188mil.)

I/19 Chýnov
Vykoupeno je cca 77 % pozemků potřebných pro stavbu (původně údaj neuveden). Pokračuje inženýrská činnost pro vydání stavebních povolení. V 06/2014 bylo vydáno SP na SO 202 Podchod pro pěší č.2. IZ 08/2013 (pův. 03/2002), SP 2016 (pův. bez termínu),

I/19 Kámen - obchvat
Vykoupeno je cca 93 % potřebných pozemků (původní údaj neuveden). V březnu 2015 bylo zahájeno vyvlastňovací řízení. IZ 04/2014 (pův. 08/2007), SP 2016 (pův. bez termínu)

I/20 Plzeň, Jateční-Na Roudné (severní etapa) +
I/20 Plzeň, Jasmínová-Jateční (jižní etapa)
V současné době probíhá proces EIA a aktualizace Záměru projektu. Termín schválení Záměru projektu se předpokládá v 06/2016 (pův. bez termínu)

I/20 Hněvkov-Sedlice
V 09/2014 byla zpracována aktualizace záměru projektu a HDM 4. V 11/2014 byl zpracován a odevzdán projekt podrobného geotechnického průzkumu. Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování GTP a DSP. SP 2017 (pův. 08/2015). Předpokládaná cena stavby: 837 495 238 Kč (-311mil.)

I/20 Pištín-České Vrbné
Bylo dohodnuto předání opuštěných stávajících silnic a jejich přeřazení do jiné silniční třídy. Probíhá soutěž na vypracování DSP a inženýrskou činnost k získání SP. Je objednán zadávací projekt podrobného geologického průzkumu a zpracování aktualizace ZP – koncept bude předán do 15. 2. 2016. S ohledem na platnost novely zákona č. 39/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 244/1992 Sb. (zákon o posuzování vlivů na ŽP – EIA ), je objednáno vypracování „Analýzy podkladů“. ÚR 2017 (pův. bez termínu), provoz 2021 (+1rok)

I/20 České Budějovice, severní spojka
Souhlasné stanoviska EIA bylo vydáno 17. 3. 2015. Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy byl přepracován Záměr projektu, na který byl zpracován expertní posudek. Záměr projektu byl schválen v 03/2014. V srpnu 2015 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele předběžného GTP – byla vybrána společnost AR CADIS, práce byly zahájeny, dokončení se předpokládá v 01/2016. Následně budou zahájeny projekční práce na DÚR. ÚR 2016, zahájení 2018, provoz 2020 (pův. vše bez termínů). Zpracovatel DÚR: Pragoprojekt a.s. (pův. uveden jak zpracovatel IZ) Předpokládaná cena stavby: 1 632 294 000 Kč (+594mil.)

I/21 Planá-Trstěnice, přeložka
Ekonomická efektivita západní varianty vyšla pouze na zkrácenou západní variantu. Postup další přípravy bude předmětem dalších jednání. Bylo zpracováno oznámení záměru EIA na západní varianty obchvatu. Zahájení 2020, provoz 2022 (obojí +3roky)

I/21 MÚK Střížov-Horní Ves
V přípravě akce se stále nepokračuje, není ve střednědobém výhledu realizace.

I/21 MÚK Horní Lomany-Vojtanov
Beze změny (v přípravě se stále nepokračuje)

I/26 Plzeň, Na pile - panelárna trať ČD
SŽDC pracuje na aktualizacích všech investičních záměrů uzlu.

I/26 Stod - průtah
Ve druhé polovině roku 2015 bylo vypsáno poptávkové řízení na zpracovatele dokumentaci ve stupni PDPS. Zahájení 2017, provoz 2018 (obojí +1rok)

I/26 Babylon - obchvat
Ekonomická efektivita stavby nevyšla ani na jedné ze zvolených variant. Stavba nebude dále připravována. Je zpracovaný bezpečnostní audit na stávající průtah I/26 - k vytipování a návrhu řešení jednotlivých dopravních závad. Dojde k zadání dokumentace DÚR na řešení lokálních dopravních závad. V současné době se projektuje technická studie průtahu a připravují se podklady pro kácení dřevin podél průtahu na intravilánové i exravilánové části. Stromy zde představují pevné překážky, které mají mnohdy za vinu dopravní nehody s fatálními následky.

I/27 Most-Litvínov
Předpokládaná cena stavby: 1 099 558 000 Kč (pův. údaj neuveden)

I/27 Žiželice, obchvat a přemostění
Byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a zahájena inženýrská činnost pro vydání stavebních povolení. Zahájení 2017 (-1rok)

I/27 Kralovice – obchvat +
I/27 Kaznějov – obchvat
Pokud vyjde ekonomika staveb, kde je zahrnuta kromě zkrácení cesty také nehodovost, začne se hned pracovat na projektu k územnímu řízení.

I/27 Plasy – obchvat
V květnu 2014 proběhlo nové zjišťovací řízení, které potvrdilo, že není potřeba nová EIA . Byla dokončena administrace Záměru projektu, který byl Ministerstvem dopravy schválen v 06/2015. V 05/2015 byl zpracován projekt předběžného geotechnického průzkumu. IZ 06/2015, zahájení 2019, provoz 2022 (pův. vše bez termínu). Odhadované stavební náklady: 917 732 000 Kč (-258mil.)

I/27 Plzeň, Třemošenský rybník–Orlík
V roce 2014 byla provedena úprava DSP (doplnění telematiky - automatický sčítač dopravy). V současné době probíhá jednání se Statutárním městem Plzní, která vlastní 90 % pozemků pod budoucí stavbou. Rovněž zahájeno jednání s posledním soukromým vlastníkem. SP 2016 (pův. bez termínu). zahájení 2017 (+1rok)

I/27 Šlovice–Přeštice
Na mimoúrovňovou křižovatku Dolní Lukavice x Dnešice (MÚK 2) se nově zpracovává DÚR. Byly zahájeny výkupů pozemků zasažených stavbou – vypořádáno je cca 59 % vlastníků pozemků. Probíhá příprava stavby ke stavebním povolením a byl zpracován nový Záměr projektu. SP 2016 (pův. bez termínu), zahájení 2019, provoz 2022 (obojí +1rok). Kategorie: S 21,5/110 (pův. S 24,5/100)

I/27 Přeštice – obchvat
Mnoho změn v textu odstavce "umístění a popis stavby". Zpracována je aktualizace studie tvaru a počtu křižovatek – křížení s II /230 (směr Žerovice) je řešeno mimoúrovňovou křižovatkou, křížení s II /183 (směr Skočice) je řešeno mimoúrovňovým křížením bez připojení. Železniční trať v km 1,420 je křížena nadjezdem, v km 4,167 podjezdem, což si vyžádá vybudování nového železničního mostu. Délka úpravy je nyní 5253 metrů. V rámci stavby je navrženo celkem osm mostních objektů. Zpracována je projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a oznámení záměru EIA na úsek napojení na stávající sil. I/27 za Přešticemi, které nebylo pokryto původní EIA . Připravujeme podrobnou aktualizaci informačního letáku na základě DÚR. IZ 02/2014 (pův. bez termínu). Délka hlavní trasy: 5253 m (pův. 4670m), počet mostů: 8 (pův. 3), z toho silničních: 7 (pův. 2), celková délka mostů: 139 m (pův. 93 m)

I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba
Jsou zpracovány geometrické plány pro výkupy pozemků a byly zahájeny práce na výkupech pozemků – vypořádáno je šest z 272 vlastníků pozemků. Je zpracována a schválena aktualizace Záměru projektu. Zahájení 2019, provoz 2022 (obojí +1rok)


25.12.2015 15:19:04
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
12/2015 - 4.část - pokračování

I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta
odstraněna věta "Územní rozhodnutí bylo prodlouženo s dobou platnosti do roku 2015." ÚR 03/2015 (pův. 02/2011), zahájení 2017 (+1rok), provoz 2019 (+2roky)

I/32 Jičíněves - přeložka
Příprava stavby byla v roce 2011 pozastavena (pův. neuveden rok)

I/33 Jaroměř, obchvat
Probíhá inženýrská činnost k získání územního rozhodnutí. ÚR 2016 (pův. 03/2011), zahájení 2018, provoz 2020 (obojí +1rok)

I/33 Náchod - obchvat, I/14 Vysokov-Vrchoviny
Po vypořádání námitek byla v 09/2014 znovu podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad vydání v první polovině roku 2016 (pův. termín 2015). Kategorie Silnice I/33 Náchod – obchvat: S 11,5/80 (pův. S 11,5/70), kategorie Silnice I/14 Vysokov–Vrchoviny: S 11,5/70 (pův. S 11,5/80).

I/34 Lišov-Vranín
Dne 8. 10. 2015 byla podána žádost o vydání souhrnného závazného stanoviska a verifikačního stanoviska k EIA. IZ 10/2014 (pův. 06/2003), ÚR 2016 (+2roky), SP 2017 (pův. bez termínu), provoz 2021 (+1rok)

I/34 Stráž nad Nežárkou-Lásenice
Vypořádáno je cca 92 % vlastníků pozemků (původně údaj neuveden). S ohledem na platnost novely zákona č. 39/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 244/1992 Sb. (zákon o posuzování vlivů na ŽP - EIA ), je objednána „Analýza podkladů“. V současnosti je zpracováván přehled vydaných vyjádření, stanovisek a vyjádření o existenci inženýrských sítí a postupně bude ověřována jejich platnost a žádáno o jejich aktualizaci. Zahájení 2017, provoz 2018 (pův. obojí bez termínu). Předpokládaná cena stavby: 347 473 000 Kč (-78mil.)

I/34 Rouštany - Pohled
Probíhá inženýrská činnost pro vydání stavebních povolení – vypořádáno je cca 94 % vlastníků pozemků. Stavební povolení na hlavní trasu nabylo právní moci 19. 6. 2015. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele (na VVZ ani egordionu však o tom není zmínka, pouze na VVZ předběžné oznámení z 11.6.2015). Stavba bude zahájena v roce 2016. IZ 10/2014 (pův. 03/2005), SP 05/2015 (pův. 03/2009), VZ 09/2015 (pův. bez termínu), zahájení 04/2016 (pův. 2017), provoz 06/2018 (pův. 2019). Předpokládaná cena stavby: 307 749 000 Kč (+25mil.)

I/35 Lešná-Palačov
V rámci výběrového řízení byl vybrán zpracovatel pro DSP a inženýrskou činnost. Výkupy pozemků budou zahájeny v roce 2016. Aktualizovaný Záměr projektu byl schválen v 04/2015 (pův. 01/2006). SP 2017 (pův. 06/2017), VZ 2018 (pův. 01/2018)

I/35 Střítež, křižovatka se silnicí III/4868
Probíhající inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí byla přerušena z důvodu vyvolané změny technického řešení křižovatky. Pokračuje inženýrská činnost (Asi si můžete vybrat, jestli IČ pokračuje nebo ne). V rámci aktualizace DÚR bude provedena aktualizace Záměru projektu. ÚR 2016 (pův. bez termínu). Předpokládaná cena stavby: 66 828 000 Kč (-14mil.)

I/37 Sklené nad Oslavou - obchvat
Vykoupeno je cca 90 % potřebných pozemků (původně údaj neuveden). V březnu 2015 bylo zahájeno vyvlastňovací řízení. IZ 08/2014 (pův. 12/2005)

I/37 Osová Bítýška - obchvat
Rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci 11. 8. 2015. Připravuje se výběrové řízení na DSP a inženýrskou činnost. IZ 05/2014 (pův. 10/2012), ÚR 06/2015 (pův. bez termínu)

I/38 Luštěnice-Újezd
Obec Luštěnice podala dne 22. 5. 2015 žádost na GŘ ŘSD k oddálení trasy. KÚSK dne 18. 5. 2015 potvrdil platnost územního rozhodnutí. Probíhá zpracování technické studie na oddálení obchvatu od obce Luštěnice. zahájení 2018, provoz 2020 (obojí +2roky)

I/38 Malín-Kuchyňka
zahájení 2018, provoz 2019 (obojí +2roky)

I/38 Církvice, obchvat
Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu a inženýrská činnost pro vydání stavebních povolení. Předmětná stavba musí být koordinována se související investiční akcí I/38 Malín – Kuchyňka, přeložka. IC 05/2015 (pův. 02/2008). SP 2017 (pův. bez termínu), zahájení 2018, provoz 2020 (obojí + 2roky)

I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat
Aktualizaci Záměru projektu schválilo Ministerstvo dopravy dne 7. 1. 2014. Na základě zpracovaného geometrického plánu bude nutné majetkové vypořádání s 87 vlastníky pozemků potřebných pro stavbu. Pokračuje majetkoprávní příprava. IZ 01/2014 (pův. 10/2005), ÚR 10/2013 (pův. 02/2001), SP 2017, VZ 2017, zahájení 2018, provoz 2020 (vše od SP +1rok)

I/38 Želetava – obchvat
beze změny (stále se nepokračuje přípravě kvůli ekonomické neefektnosti)

I/39 Horní Planá
Aktualizace Záměru projektu byla Ministerstvem dopravy schválena v 04/2015. Byla podepsána smlouva na zpracování podrobného GTP. Připravují se podklady pro vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace DSP a zajištění inženýrské činnosti včetně majetkoprávního vypořádání. IZ 04/2015 (pův. 02/2003), Předpokládaná cena stavby: 273 038 000 Kč (+72mil.)

I/39 Přísečná
Příprava akce byla zatím zastavena. Starostka obce Přísečná poslala ministrovi dopravy, generálnímu řediteli ŘSD a ředitelce správy České Budějovice výzvu k pokračování přípravy stavby I/39 Přísečná. Bude nutné jednat se starostkou a obyvateli Přísečné o záměru a prověřit situaci v trase stavby. Se starostkou obce Přísečná se uskutečnila 13. 10. 2015 schůzka k přeložce a postupu prací na přípravě stavby. Bude objednána aktualizace Záměru projektu včetně ekonomické efektivnosti.

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
Je dokončena dokumentace pro stavební povolení na I. etapu stavby a vybrán zhotovitel DSP pro II . etapu. Jakmile bude zpracována PDPS na I. etapu a bude zajištěno kompletní majetkové vypořádání, bude se vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podle stavu přípravy bude rozhodnuto, zda ŘSD vybere zhotovitele zvlášť na 1. a zvlášť na 2. etapu stavby. Vypořádáno je cca 97,5 % vlastníků pozemků potřebných pro stavbu (v listopadu 2014 uvedeno 81%). V rámci přípravy stavby již byla vypsána a následně zrealizována zakázka na stavební práce – demolice objektů bývalého učiliště. Je dokončen geologický průzkum v lokalitě bývalého učiliště na konci ulice Bráfova a je dokončena pasportizace objektů podél ulice Bráfova. SP 2016 (+1rok)

I/42 Brno, VMO - Tomkovo náměstí
Probíhají jednání s GŘ ŘSD ČR za účastí projektanta s doplněním nových technických řešení pro zpracovávanou aktualizaci projektu DSP. V 04/2015 byl vydán aktuální záborový elaborát. V roce 2016 bude provedena aktualizace Záměru projektu a budou zahájeny výkupy pozemků pro stavbu. SP+VZ+zahájení 2017, provoz 2021 (pův. vše bez termínu). Předpokládaná cena stavby: 1 274 526 907 Kč (-145mil.)

I/42 Brno, VMO - Rokytova
Aktualizaci DSP a inženýrskou činnost pro vydání stavebních povolení zajišťuje město Brno. V roce 2016 bude nutné aktualizovat Záměr projektu – po stanovení přesných intenzit dopravy na celém území Brna. SP+VZ+zahájení 2017, provoz 2021 (pův. vše bez termínu). Předpokládaná cena stavby: 925 424 347 Kč (-645mil.)

I/43 Letovice-Rozhraní
Byla zpracována úsporná varianta Záměru projektu, která byla v polovině roku 2014 zaslána znovu ke schválení. Aktualizovaný Záměr projektu byl 20. 3. 2015 schválen a příprava stavby pokračuje. Bude zadána technická studie, která vyjasní změny v DSP. Dále bude zadán bezpečnostní audit, který je požadavkem Ministerstva dopravy, jako podmínka schváleného Záměru projektu. IZ 03/2015 (pův. 02/2005)

I/44 Bludov - obchvat
Územní rozhodnutí bylo vydáno 30. 6. 2015 a právní moci nabylo 31. 8. 2015. Zpracovávány jsou biologické posudky a podklad pro objekty protipovodňových opatření. Probíhá příprava zadání dokumentace pro stavební povolení.

I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa
Centrální komise Ministerstva dopravy schvalovací doložkou schválila dne 12. 5. 2015 aktualizaci Záměru projektu, kde došlo k podstatným změnám – změna kategorie z S 11,5 na S 9,5, úprava technického řešení křižovatek a redukce stavebních objektů, zejména mostů. V roce 2016 bude nutné zajistit novou dokumentaci pro územní rozhodnutí, kde budou zohledněny změny vyplývající ze schváleného Záměru projektu, a následně požádat o vydání nového územního rozhodnutí. IZ 05/2015 (pův. 06/2006), zahájení 2020, provoz 2023 (obojí +3roky). Kategorie: S 9,5/80 (pův. S 11,5/80). Úrovňové křižovatky: 3 (pův. 3 mimoúrovňové křižovatky). Předpokládaná cena stavby: 740 600 000 Kč (-273mil.)

I/46 Šternberk - obchvat
Beze změny

I/51 Hodonín - obchvat
Posouzení ekonomické proveditelnosti stavby (HDM-4) z roku 2011 má výrazně nevyhovující výsledek. Podklady pro jednání Centrální komise Ministerstva dopravy k ukončení přípravy stavby byly odeslány v 07/2015. Předpokládá se, že příprava stavby bude ukončena vzhledem k ekonomické neefektivnosti. V případě dalšího postupu přípravy bude zadána nová technická studie, která zapracuje navrhovaná opatření z projednání úspor a úpravy projektů vzhledem k rozsahu záplavového území. Předpokládaná cena stavby: 1 167 000 000 Kč (-321mil.)

I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí
V roce 2016 se předpokládá dokončení inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení. Majetkově je vypořádáno cca 45 % vlastníků pozemků (původně údaj neuveden).

I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa
Připravuje se zadání na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení a související inženýrská činnost spojená s majetkoprávním vypořádáním a získáním stavebních povolení.

I/55 Břeclav, obchvat
Aktualizace Záměru projektu byla dokončena a na jednání Centrální komise Ministerstva dopravy byla 7. 9. 2015 schválena bez připomínek. Majetkově je vypořádáno cca 13 % vlastníků pozemků (původně údaj neuveden). IZ 09/2015 (pův. 03/2002)

I/57 Semetín-Bystřička, 2. stavba
Byla zahájena inženýrská činnost pro majetkoprávní vypořádání a získání stavebních povolení. VZ 2017 (+1rok), zahájení 2017 (pův. 04/2017), provoz 2019 (pův. 12/2019)

I/58 Příbor-Skotnice
Je vypracována aktualizace záměru projektu a HDM-4 a dne 16. 7. 2015 byl Záměr projektu schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Je vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele DSP+VD-ZDS. IZ 07/2015 (pův. 08/2007). Zahájení 12/2016 (+2měs.), provoz 01/2020 (pův. 2019). Předpokládaná cena stavby: 988 808 000 Kč (-261mil.)

I/64 Antonínova Výšina-Hazlov
Beze změny (v přípravě se stále nepokračuje)

I/67 Karviná - obchvat
Aktualizovaný Záměr projektu byl schválen 23. 10. 2014. Byla zahájena aktualizace DSP a inženýrská činnost pro získání stavebních povolení. Vykoupeno je cca 41 % potřebných pozemků (původně údaj neuveden). Bylo požádáno o prodloužení platnosti SP. Žádost bude přerušena do doby vydání stanoviska EIA zpracovaného dle zákona č. 39/2015 Sb. V současné době je již vypracovaná verifikace, která byla zaslaná na MŽP k posouzení a vydání potřebného stanoviska. IZ 10/2014 (pův. 08/2007), SP 2017 (+1rok)


25.12.2015 15:21:34
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
tak ještě letáky z 22.12.

12/2015 - 5.část

D3 0309/II Ševětín - Borek
Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení nabídky na modernizaci dálnice D3 v úseku Ševětín–Borek. Hodnotící komise, kterou jmenuje vláda ČR , nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Práce na zmíněném úseku budou zahájeny v příštím roce na jaře. Předpokládaná cena stavby: 1 404 271 205 Kč (+75mil.)

I/38 Znojmo - obchvat, II. stavba
Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení celkem sedmnáct nabídek na výstavbu silnice I/38 Znojmo – obchvat, II . stavba. Hodnotící komise, která je jmenována vládou ČR , nyní nabídky zhodnotí a následně vydá doporučující stanovisko. První zasedání komise by mělo proběhnout v průběhu ledna. Práce na zmíněném úseku by mohly být zahájeny v příštím roce na jaře. Předpokládaná cena stavby: 355 280 000 Kč (-78mil.)


25.12.2015 19:28:48
Profil
 

Příspěvky: 345
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
Jirka L píše:
I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba
Jsou zpracovány geometrické plány pro výkupy pozemků a byly zahájeny práce na výkupech pozemků – vypořádáno je šest z 272 vlastníků pozemků. Je zpracována a schválena aktualizace Záměru projektu. Zahájení 2019, provoz 2022 (obojí +1rok)

Neví někdo proč změna z MUK na kruháče? kolik se tím ušetří? není to škoda?

Zcivilizováním trasy I/27, včetně obchvatu Klatov bude trasa atraktivnější s nárustem intenzit... pak by kruháky mohly být na škodu...


29.12.2015 11:48:31
Profil
 

Příspěvky: 329
Bydliště: u Zubatých žab
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
No tak všechny letáky jsou přejmenované z R na D, ale jen v odkazech. V letácích samotných ani ťuk :ko:. Když už si s tím někdo tu práci dal, tak to mohl aspoň opravit na titulní stránce, když už ne v textu samotném. práce kvapná, málo platná :ko:


10.1.2016 21:05:54
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
12/2015 - 6.část

D3 0309/III Borek – Úsilné
Malé změny v textu v odstavcích dopravního významu stavby, umístění a popisu i stavu přípravy stavby. Délka mostů: 693 m (pův. 726 m), plocha mostů: 15 388 m2 (pův. 13 724,5 m2)

D35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády
Estakáda byla dokončena k 31. 12. 2015.


01/2016 - 1.část

I/57 Krnov - SV obchvat
Předpokládané zahájení stavby je v posledním čtvrtletí 2016. Kategorie: S 11,5/80 (pův. S 9,5/80), plocha vozovek: 89 240 m2 (pův. 73 720 m2)


dále pouze změny odkazů beze změn obsahu (všechny ostatní letáky fungují i po změně odkazu):

D3 0309/I Bošilec - Ševětín (09/2015)
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové (04/2015)
I/11 Nebory - Oldřichovice (11/2014)
I/11 Oldřichovice - Bystřice (04/2015)
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa (04/2015)
I/38 Znojmo - obchvat, I. stavba (12/2014)
I/49 Vizovice - Lhotsko (03/2015)
I/53 Lechovice, obchvat (03/2015)


10.1.2016 21:30:45
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
01/2016 - 2.část

D0 úsek 511 Běchovice–D1
beze změny obsahu (leták k 12/2015), pouze změna odkazu

D3, oba následující letáky: Na první stránce nahrazen snímek staré dopravní značky dálnice snímkem s novou značkou. Změněn text v dopravním významu stavby i umístění a popisu stavby.

D3 0309/I Bošilec - Ševětín
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje): počet stavebních objektů: 92 (99), délka mostů: 378 m (270 m), plocha mostů: 10 579 m2 (pův. neuvedeno), Protihlukové stěny: počet: 4, délka 3116 m (pův. neuvedeno), přeložky ostatních komunikací: silnice II . tříd: 2; 5822 m (1; 5730m), silnice III . tříd: 3; 1129 m (3; 959m), místní komunikace: 2; 797 m, polní cesty: 4; 2958 m, sjezdy: 5; 334 m, příjezdy k ORL : 7; 324 m (poslední 4 údaje pův. neuvedeny), výkopy: 728 121 m3 (415 090 m3), násypy: 729 394 m3 (966 586 m3). Projektant PDPS: PRA GOPROJEKT, a.s. (pův. uveden jako projektant DSP)

D3 0309/II Ševětín - Borek
Práce na zmíněném úseku by mohly být zahájeny na jaře tohoto toku. DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje): počet mostních objektů: 5 (9), z toho na dálnici D3: 3 (4), na ostatních komunikacích: neuvedeno (pův. 4), délka mostů: 135 m (379 m), plocha mostů: 4756 m2 (pův. neuvedeno), protihlukové stěny: počet 3, délka 1771 m (počet 4, délka 1860m), přeložky ostatních komunikací: polní cesty: neuvedeno (pův. počet 5; délka 2340m), přístupové cesty: 1; 150 m (1; 75m), lesní cesty: 3; 403 m (1; 95m), místní komunikace: 1; 151 m (1; 135m). Demolice (pův. neuvedeno) : počet objektů: 3 demolice chaty a garáže: 1 demolice mostu na silnici I/3: 2

D4 Skalka - křiž. II/118
"V letáku opraveno R na D, do mapy doplněno více podrobností. Fotografie ze zahájení přesunuty do samostatné fotogalerie. DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje): Plocha chodníků: 521 m2 (pův. neuvedeno), počet stavebních objektů: 64 (66), mostní objekty: 5 (4), délka mostů: 185 m (pův. neuvedeno), plocha mostů: 2523 m2 (2041 m2), plocha vozovek: 4904 m2 (5141 m2), okružní křižovatka Skalka
vnější průměr: 50 m, plocha stěn: 2047 m2 (obojí pův. neuvedeno) výkopy: 339 993 m3 (150 836 m3), násypy: 418 372 m3 (193 455 m3)

D7 Postoloprty-MÚK Bitozeves (1. aktualizace - odkaz již nefunkční)
Jako první leták opraven z R na D (téměř všude). DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje): Délka hlavní trasy: 3880 m (3770m), plocha vozovek: 98 940 m2 (83 010 m2), počet stavebních objektů: 47 (52), délka/plocha mostů: 78 m/1095 m2 (pův. neuvedeno), délka větví MÚK: 742m (719m), délka protihlukové stěny: 100m (400m), přeložky objektů elektro a sdělovacích: 11 (12), výkopy: 143 384 m3 (114 306 m3), násypy: 103 393 m3 (136 213 m3)
D7 Postoloprty-MÚK Bitozeves (2. aktualizace)
na první stránce nahrazen snímek staré dopravní značky dálnice snímkem s novou značkou, opraven popis v záhlaví mapy

D48 Rybí - MÚK Rychaltice
V letáku opraveno R na D. VZ 04/2016 (+3měs.). DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje): počet stavebních objektů: 147 (145), plocha mostů: 27 447 m2 (20 544 m2), délka mostů: 1043 m (1042 m), délka větví MÚK: 1168 m (1289 m), počet PHS: 13 (12), délka PHS: 5205 m (5026 m), Opěrné / zárubní zdi: počet objektů: 3 / 10 délka zdí: 409 m / 2865 m (pův. neuvedeno), přeložky objektů elektro: 51 (17), přeložky plynovodu: 8 (4), Projektant DSP + ZDS : Sdružení silnice R48 Rybí – MÚK Rychaltice (DOPRAVOPROJEKT Ostrava; SHB, a.s.) (pův. jen projektant DSP Dopravoprojekt Ostrava)

D48 Frýdek-Místek, obchvat
V letáku opraveno R na D. Majetkoprávní příprava stavby je dokončena. DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje): počet stavebních objektů: 269 (249), počet mostů celkem: 20 (22), z toho nadjezdy: 5 (7), délka mostů: 2456 m (2614 m), plocha mostů: 59 343 m2 (pův. neuvedeno), počet protihlukových stěn: 29 (1), úpravy ostatních komunikací (pův. nerozepsáno), přeložky vodohospodářských objektů: 39 (34), přeložky objektů elektro: 67 (65), výkopy: 778 645 m3 (696 300 m3), násypy: 1 204 434 m3 (1 320 700 m3). Projektant PDPS : Sdružení R48 (Morava DOPRAVOPROJEKT Ostrava; STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŘI; SHB, a.s.; VIAPONT; G-Consult) (pův. uveden projektant DSP - Transconsult s.r.o.)

I/68 Třanovice - Nebory
V 01/2016 bylo vykoupeno 91 % potřebných pozemků (vypořádáno 51 z 56 vlastníků nemovitostí) (v letáku ze září 2015 také uvedeno 91%). Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele se předpokládá v březnu roku 2016. SP 02/2016 (+2měs.), VZ 03/2016, zahájení 08/2016 (obojí +3měs.)


21.1.2016 21:47:15
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
01/2016 - 3.část

I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava
V 10/2015, zároveň se zprovozněním navazující stavby I/11 Mokré Lazce, bylo zprovozněno provizorní napojení části stavby na stávající silnici I/11 v prostoru za nákupním centrem Globus ve směru na Opavu. Stavební povolení: Nedořešená zůstávají 3 SP na celkem 6 stavebních objektů) (pův. nedořešeny 4 SP na 8 objektů). Jedná se o cca 400 m dlouhý úsek v katastrálním území Poruba, který je zatížený věcným břemenem práva chůze a jízdy. To komplikuje plynulý režim výstavby. Váží se k němu další nerealizovatelné stavební objekty. Na tento poslední úsek hlavní trasy byla podána žádost o stavební povolení. Stavební úřad v první polovině roku 2016 vydá oznámení o zahájení stavebního řízení s ohledem na nový zákon EIA 39/2015. ŘSD podalo žalobu na osoby, které se váží k VB. ŘSD také opětovně rozeslalo smlouvy na zrušení VB k podpisu, po 90-i denní lhůtě zahájí vyvlastnění věcného břemene. Je zpracovávána a projednávána dokumentace objízdné trasy vedená za Globusem, která je variantou za úplnou uzavírku sil. I/11 po zprovoznění hlavní trasy sil. Prodloužené Rudné. Zkrátí se tím celková doba realizace v řádu několika měsíců a vyhneme se úplné uzavírce stávající sil. I/11.
UP 11/2017 (+3měs.)


02/2016 - 1.část

I/11 Opava severní obchvat, východní část
Změny textu v odstavcích "dopravní význam stavby" a "umístění a popis stavby". V červnu 2014 byla schválená aktualizace záměru projektu. Vykoupeno je 99,96 % pozemků potřebných pro stavbu (pův. uvedeno 99,4%). V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
ZP 07/2014 (pův. 09/2002), zahájení 07/2016 (+1měs.).
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
počet stavebních objektů: 91 (85), celková délka mostů: 264 m (169 m), délka protihlukových stěn: 1005 m (1216 m),
přeložky vodohospodářských objektů: 15 (14), přeložky objektů elektro: 19 (18),
výkopy: 92 000 m³ (43 000 m³), násypy: 297 100 m³ (295 000 m³)
Projektant PDPS: Sdružení NOSA Novák & Partner s r.o.; SATRA spol. s r.o. (pův. uveden Projektant DSP: Dopravoprojekt Ostrava).
Předpokládaná cena stavby: 605 143 802 Kč (-4mil.)

I/11 Opava severní obchvat, západní část
V únoru 2016 budou zahájeny práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Zahájení 05/2019 (pův. 2018), provoz 04/2022 (pův. 2021).
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
počet mostních objektů: 8 (14), z toho na silnici I/11: 6 (9), na ostatních kom.: 2 (5), celková délka mostů: 946m (1148 m), celková plocha mostů: 9089 m2 (pův. neuvedeno),
počet opěrných a zárubních zdí: 3 (6), délka zdí: 497 m (288 m)

I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou
Stavba je připravena k realizaci. Slavnostní zahájení stavby se uskuteční dne 2. 3. 2016, předpokládané uvedení stavby do provozu je v prosinci roku 2018.

I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa
V rámci další přípravy stavby byla dne 12. 5. 2015 schválena aktualizace Záměru projektu s podmínkou, že investor nechá zpracovat „Studii křižovatky ÚR Oborná vč. bezpečnostního posouzení“. Tato studie byla zpracována ve 12/2015 a bude předložena na Centrální komisi při Ministerstvu dopravy. Dle předpokladu bude v roce 2016 vyhlášeno výběrové řízení na změnu dokumentace pro územní řízení.
Zahájení 03/2020 (pův. 2020), provoz 07/2022 (pův. 2023)

I/57 Krnov - SV obchvat
změny textu v umístění a popisu stavby. Mírně upravena podoba stavby v mapě (zkrácení hlavní trasy na obou koncích, změněna křižovatka se silnicí I/45), upřesněn průběh a popis sousední stavby i/45 Krnov - západní obchvat, do mapy doplněno více podrobností. SP 06/2011 (pův. 12/2009), VZ 06/2016 (+2měs.), zahájení 12/2016 (+2měs.), provoz 10/2020 (+10měs.).
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje): délka hlavní trasy: 7742 m (7760 m), kategorie: S 11,5/80, S 9,5/80 (pův. jen S 11,5/80),
plocha vozovek: 112 254 m2 (89 240 m2), počet stavebních objektů: 139 (143), délka mostů: 701 m (pův. 827 m),
délka protihlukových stěn: 3040–4154 m (4000 m), počet opěrných zdí: 2 (3), délka opěrných zdí: 90 m (plocha 635 m²),
počet přeložek a úprav ost. komunikací: 21 (26), délka: 4946 m (6210 m),
přeložky vodohospodářských objektů: 28 (14), přeložky objektů ekektro: 46 (36), přeložky plynovodů: 8 (7),
Zpracovatel VD-DZS: Společnost Krnov – SV obchvat Dopravoprojekt Ostrava a.s.; Dopravoprojekt Brno a.s.;
G-Consult, spol. s r.o. (pův. uveden Zpracovatel DSP: Dopravoprojekt Ostrava a.s. a Dopravoprojekt Brno a.s.).
Předpokládaná cena stavby: 1 209 399 469 Kč (-12mil.)


6.2.2016 23:50:40
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
02/2016 - 2.část

D8 0805 Lovosice - Řehlovice
Z letáku ostraněny fotografie a přesunuty do samostatné fotogalerie. Stavbaři odtěžili asi 90 000 m3 zeminy (pův. uvedeno 75 000m3). Druhá etapa, která se týká samotné sanace svahu začala na podzim roku 2015. V polovině tohoto roku by měly začít odklízecí práce hlavní trasy dálnice.
Provoz 12/2016 (pův. 2016)

D11 1108 Jaroměř – Trutnov +
D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/Polsko

V obou letácích opraveno R na D (až na popis trasy v mapce). V rámci přípravy obou staveb je dokončeno geodetické zaměření trasy a byly zahájeny projekční práce.

D11 1108 Jaroměř – Trutnov
Smlouva o dílo se zhotovitelem DÚR a inženýrské činnosti (SUDOP GROUP, Dopravoprojekt Brno a DOPRAVOPROJEKT) je podepsána a byla zaslána výzva k zahájení plnění. V listopadu bylo vypracováno zezávaznění stanoviska EIA.
Délka úpravy silnic I. třídy: 1340m (pův. 1660m). Předpokládaná cena stavby: 11 621 942 975 Kč (pův. 8 800 000 000 Kč)

D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/Polsko
Délka úprav silnic I. třídy: 1470m (pův. 1590m), délka úprav polních a lesních cest: 3840m (pův. 3750m).
Předpokládaná cena stavby: 14 420 571 074 Kč (pův. 12 600 000 000 Kč)

I/3 Čtyřkoly MÚK
Výběrové řízení na zhotovitele bude vypsáno během února 2016 (pův. předpoklad 11/2015).
Zahájení 07/2016 (+4měs.), provoz 10/2016 (+1měs.)

I/12 D0 - Úvaly
Pouze změna odkazu na leták z 12/2015

I/53 Lechovice, obchvat
Probíhá nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. ŘSD ČR obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení čtrnáct nabídek na výstavbu silnice I/53 Lechovice, obchvat. ŘSD nyní nabídky posoudí z hlediska věcné správnosti a následně zašle zpracované podklady hodnotící komisi.
IZ 12/2014 (pův. neuvedeno), zahájení 04/2016 (pův. 08/2007), provoz 09/2019 (+10měs.). Předpokládaná cena: 493 570 471 Kč (pův. 252 786 961 Kč)


13.2.2016 19:02:43
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
02/2016 - 3.část

D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice +
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice +
D3 0310/II Hodějovice-Třebonín

Na první stránce nahrazen snímek staré dopravní značky dálnice snímkem s novou značkou.

D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice
Nejnižší nabídku podala společnost MTS + SWIETELSKY D1 úsek 06, Psáře–Soutice, která se stala zhotovitelem stavby. Předpokládané zahájení stavby je v březnu 2016.
Data o stavbě: doplněn zhotovitel; cena stavby dle smlouvy: 929 351 212 Kč (pův. předpokládaná cena: 995 000 000 Kč)

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice +
D3 0310/II Hodějovice-Třebonín
Zahájení 2017 (pův. 11/2016), provoz 2021 (pův. 12/2020)

D3 0309/II Ševětín - Borek
Nejnižší nabídku podala společnost Eurovia – 933 223 300 Kč bez DPH. Práce na zmíněném úseku by mohly být zahájeny v červnu tohoto toku.
Zahájení 06/2016, provoz 06/2020 (obojí +3měs.)

I/22 Strakonice
Předpokládané zahájení stavby je po letních prázdninách (pův. 03/2016), provoz 09/2018 (obojí +6měs.)

I/38 Církvice, obchvat
Změněna trasa v části mezi rybníkem Utopenec a Kalabouskem (cca jižní polovina trasy), do mapy doplněno více podrobností. Do malé mapy doplněn zprovozněný obchvat Kolína.
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
délka hlavní trasy: 4268m (4391m),
mostní objekty: 3 (5), z toho na silnici I/38: 2 (3), na silnici III /33720: žádný (1), celková délka mostů: 282m (452m),
počet protihlukových stěn: 2 (1), celková délka protihlukových stěn: 235m (140m),
počet úprav ostatních komunikací: 6 (10), celková délka: 3393m (2040m),
přeložky vodohospodářských objektů: 7 (9), přeložky objektů elektro 10 (9); přeložky plynovodu: 5 (4) přeložky ropovodu: 5 (1), drážní objekty: 7 (5),
objem výkopů: 88 503 m3 (103 570 m3), objem násypů: 103 374 m3 (142 900m3)


25.2.2016 20:28:40
Profil
 

Příspěvky: 849
Bydliště: Kly
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
Nevím, kam to zařadit, tak alespoň tady. Na webu www.silnice.info zveřejnilo 1.3. ŘSD nový leták s plánovanou výstavbou 2016. Přímý odkaz zde:
https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/7508 ... OD=AJPERES


5.3.2016 8:38:15
Profil
 

Příspěvky: 256
Bydliště: Jablunkovsko
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
Tady jsou i stavby "v realizaci", na které ještě nebylo ani vyhlášeno výběrové řízení ... viz stavba T55 Třanovice-Nebory, neboli přeložka I68. Běžně u nás trvá min. 9 měsíců mezi vyhlášením soutěže na zhotovitele a podpisem smlouvy. Máme březen ...


5.3.2016 14:50:32
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
03/2016 - 1.část

D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec +
D3 0309/III Borek – Úsilné

Na první stránce nahrazen snímek staré dopravní značky dálnice snímkem s novou značkou. Změny v odstavci "umístění a popis stavby". V datech o stavbě nově rozlišen vedoucí a člen sdružení zhotovitelů. Doplněna poslední stránka s logem ŘSD.

D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec
+ TPS
U stavu přípravy doplněna informace, kdo se účastnil zahájení.
DATA O STAVBĚ: délka mostů: 463 m (pův. 464 m), plocha mostů: 6749 m2 (pův. 6720 m2).

D3 0309/III Borek – Úsilné
+ TPS
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
počet stavebních objektů: 58 (73),
délka mostů: 774m (693m), plocha mostů: 16 553 m2 (15 388 m2),
MÚK Úsilné - přestavba (dostavba),
délka opěrných/zárubních zdí: 147 m (76 m), plocha zdí: 435 m2 (80 m2),
přel. a úpravy dalších kom.: úprava silnice I/34 (pův. I/34 neuvedena),
přeložky a úpravy inž. sítí: objekty elektro: neuvedeno (2), sdělovací vedení: neuvedeno (2), systém tísňového volání: neuvedeno (12),
výkopy: 576 242 m3 (502 187 m3), násypy: 588 319 m3 (494 619 m3)

I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou
Stavba byla zahájena dne 2. března 2016. Slavnostního aktu se zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok, generální ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa, ředitel SFDI Zbyněk Hořelica, hejtman Libereckého kraje Martin Půta nebo starosta Jablonce nad Nisou Petr Beitl.

I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat
ZMĚNY V MAPĚ:
Změněn tvar MÚK Skalka, zvětšeno měřítko, do mapy doplněno více podrobností, u MÚK Termesivy doplněna přeložka silnice III/03813, u okružní křižovatky u Novotného Dvora doplněna přeložka místní komunikace, doplněna výhledová trasa jihozápadního obchvatu Havl. Brodu.
STAV PŘÍPRAVY:
Na základě zpracovaného geometrického plánu bude nutné majetkové vypořádání s 82 vlastníky pozemků potřebných pro stavbu (pův. uvedeno 87 vlastníků). 24. 10. 2014 nabylo právní moci stavební povolení na SO 101.6 Portály. 7. 7. 2015 nabylo právní moci prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
počet stavebních objektů: 105 (4),
celková délka mostů: 1004 m (999 m),
počet přložek ostatních komunikací: 15 (8), délka: 4338 m (2808 m),
přeložky vodohospodářských objektů: 13 (6), přeložky objektů elektro: 39 (37),
výkopy: 469 020 m3 (476 075 m3), násypy: 194 459 m3 (211 669 m3)


5.3.2016 21:33:21
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
03/2016 - 2.část

D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 169 Devět Křížů (odkaz již neplatí)
Na první stránce nahrazen snímek staré dopravní značky dálnice snímkem s novou značkou.
27. 10. 2015 – zahájeno výběrového řízení na zhotovitele stavby.
26. 2. 2016 – proběhlo otevření obálek s nabídkami. Hodnotící komise Ministerstva dopravy doporučí nejlepší nabídku na zhotovení stavby.
VZ 04/2014 (pův. 03/2015), zahájení 04/2016 (+1měs.)
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 169 Devět Křížů
ŘSD ČR obdrželo sedm nabídek. Hodnotící komise, kterou jmenuje vláda ČR , nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Práce na modernizaci zmíněného úseku budou zahájeny na jaře. Konkrétní termín je však závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů.
Předpokládaná cena stavby: 715 000 000 Kč (-77mil.)

v níže uvedených letácích k D4, D46, D48, D49 a D56 opraveno R na D (vč. snímku dopravní značky na první stránce), až na popis trasy v mapce.

D4 Milín–Lety
Vykoupeno je cca 56% pozemků potřebných pro stavbu (v prosinci uvedeno 54%). Zpracovávají se podklady pro opětovné vydání závazného stanoviska životního prostředí.

D4 Lety - Čimelice
Řeší se zadání formou PPP projektu.
VZ bez termínu (pův. 12/2015), zahájení 09/2016, provoz 06/2018 (obojí +6měs.)

D4 Čimelice - Mirotice
Vykoupeno je cca 57% pozemků potřebných pro stavbu (v prosinci uvedeno 41%). Bude zadáno zpracování aktualizace záborů z důvodu dokončení pozemkových úprav v katastru Mirotice. SP+VZ 2017 (obojí +1rok).

D46 MÚK Žešov
VZ 03/2016 (+2měs.), zahájení 05/2016, provoz 12/2016 (obojí +1měs.)

D48 MÚK Bělotín - Rybí
Vykoupeno je cca 85 % potřebných pozemků (v září 2015 uvedeno 84%). Ministerstvem dopravy bylo přerušeno stavební řízení na hlavní trasu a ostatní stavební objekty s požadavkem na doplnění příslušných stanovisek dle novely EIA.
SP 2017 (+1rok), zahájení 10/2017 (+4měs.)

D48 Rybí - MÚK Rychaltice
V nadpisu mapy opraveno na R48 na D48. V současné době probíhá zpracování PDPS a příprava na výběrové řízení na zhotovitele stavby.

D48 Frýdek-Místek, obchvat
K zahájení stavby je nutné zajistit příslušná stanoviska MŽP dle novely EIA.
VZ 04/2016 (+3měs.),

D49 4901 Hulín - Fryšták
Výjimku je nutné získat i na křečka polního. Znovuzahájení stavby se pravděpodobně uskuteční až v roce 2017 (pův uvedeno na začátku roku 2016). Je nutné získat ověřovací stanovisko EIA.

D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 (odkaz již neplatí)
Termín dokončení PDPS: 04/2016. VZ 04/2016 (+3měs.).
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
počet stavebních objektů: 88 (90),
celková délka mostů: 649m (656m),
délka větví MÚK: 1022m (1015m),
počet protihlukových stěn: 4 (1), délka: 1350m (1619m),
délka opěrné zdi: 194m (pův. uvedena plocha 941 m2),
počet přeložek ostatních komunikací: 12 (10), délka: 2829m (2680m),
přeložky vodohospodářských objektů: 17 (18), přeložky objektů elektro: 31 (32)

D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
Změněn text v odstavci "umístění a popis stavby".
V datech o stavbě změněna celková délka mostů na 956m (pův. 649m) a doplněn název MÚK Sviadnov.

I/2 Kutná Hora, most ev. č. 2-013
Dne 8. 12. 2015 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem (JHP spol. s.r.o.). Po prodloužení platnosti Stavebního povolení a předání staveniště by měly následovat nejprve přeložky inž. sítí a práce nutně předcházející samotné uzavírce mostu a jeho demolici, která by v případě příznivého průběhu předchozích kroků mohla dle hrubého odhadu probíhat na přelomu zimy a jara 2016, tak aby následná výstavba nové mostní konstrukce mohla být realizována v samotném počátku stavební sezóny 2016.
Zahájení 04/2016 (+1měs.), provoz 09/2018 (-3měs.).

I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1
Krajský úřad Středočeského kraje vydal stavební povolení 7. 1. 2016 (pův. bez termínu). Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vyhlášeno 22. 2. 2016. (pův. předpoklad 12/2015). Předpokládaná cena stavby: 77 936 806 Kč (-2mil.)

I/19 Kámen - obchvat
Beze změny

I/20 Pištín-České Vrbné
Soutěž na vypracování DSP a inženýrskou činnost k získání SP je ukončena. Zadávací projekt podrobného geologického průzkumu a zpracování aktualizace ZP – koncept byl předán 15. 2. 2016. S ohledem na platnost novely zákona č. 39/2015 Sb. (...), je další postup přípravy zatím nejasný. Hrozí opakování celého procesu EIA, které zmrazí přípravu akce dlouhodoběji.

I/20 České Budějovice, severní spojka
Předběžný GTP byl předán 11. 1. 2016. Na začátku února 2016 byly zahájeny projekční práce na DÚR.
ÚR 06/2016 (pův. 2016), SP 2017/18 (pův. bez termínu)

I/22 Strakonice
Předpokládané zahájení stavby je o letních prázdninách (konkrétně 07/2016, pův. 09/2016), provoz 01/2018 (pův. 09/2018)

I/27 Přeštice – obchvat
Je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí.
ÚR 2017 (pův. bez termínu), zahájení 2019, provoz 2021 (obojí +1rok)

I/35 Střítež, křižovatka se silnicí III/4868
SP 2017 (pův. bez termínu)

I/37 Sklené nad Oslavou - obchvat
VZ 06/2016, zahájení 11/2016 (obojí pův. 2016), provoz 04/2019 (pův. 2018)

I/38 Znojmo - obchvat, II. stavba
Práce na zmíněném úseku by mohly být zahájeny v dubnu 2016 (+1měs.).

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
Probíhá vyvlastňovací řízení s vlastníkem deseti pozemků. Byla podána žádost o ověřovací stanovisko EIA - čeká se na vydání ověřovacího stanoviska pro celou stavbu a verifikačního stanoviska pro I. etapu stavby.
Zahájení 10/2016 (pův. 2016), provoz 12/2021 (pův. 2020)

I/62 Děčín – Vilsnice
V listopadu 2015 byly zahájeny práce na přeložkách ČEZ. Současně byla vyzvána i společnost Archeo zajišťující záchranný archeologický výzkum a společnost SUDOP zajišťující výkon TDI. Zahájení vlastní stavby se předpokládá během dubna nebo května 2016 (pův. uveden březen 2016).


12.3.2016 19:21:00
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
03/2016 - 3.část

D3 0309/II Ševětín - Borek
Opravena chyba ve stavu přípravy: "ŘSD obdrželo nabídky na výstavbu dálnice" (pův. "ŘSD obdrželo nabídky na modernizaci dálnice")

D4 Lety - Čimelice
Opraven překlep v datech o stavbě

D46 MÚK Drysice + D46 MÚK Vyškov
V letáku opraveno R na D (vč. snímku dopravní značky na první stránce), až na popis trasy v mapce

D46 MÚK Drysice
Na základě zpracované DÚR probíhá inženýrská činnost.
ÚR 06/2016 (+2měs.), provoz 2020 (+1rok)

D46 MÚK Vyškov
Probíhá inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí.
ÚR 06/2016 (pův. 2016), provoz 2020 (+1rok)

D48 MÚK Bělotín - Rybí
V odstavci dopravní význam stavby opraveno "Silnice D48" na "Dálnice D48"

D48 Rybí - MÚK Rychaltice + D48 Frýdek-Místek, obchvat
Na první stránce nahrazen snímek staré dopravní značky dálnice snímkem s novou značkou.

D48 Rybí - MÚK Rychaltice
V odstavci stav přípravy opraveno "probíhá příprava na vyhlášení výběrového řízení" na "probíhá příprava na výběrové řízení".

D48 Frýdek-Místek, obchvat
Opraven nadpis mapky (z R48 na D48) a překlep ve stavu přípravy.

I/2 Kutná Hora, most ev. č. 2-013
Demolice by (...) mohla dle hrubého odhadu probíhat na jaře 2016 (pův. uveden přelom zimy a jara), tak aby následná výstavba nové mostní konstrukce mohla být realizována co nejdříve (pův. v samotném počátku stavební sezóny 2016).

I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1
Opravena gramatická chyba v odstavci umístění a popis stavby

I/20 Plzeň, Jasmínová-Jateční (jižní etapa) + I/20 Plzeň, Jateční-Na Roudné (severní etapa)
Souhlasné stanovisko vlivu stavby na životní prostředí bylo vydáno 30. 7. 2015.

I/20 Pištín-České Vrbné
V odstavci stav přípravy opraveno
"zpracování aktualizace ZP – koncept byl předán do 15. 2. 2016"
na
"zpracování aktualizace ZP – koncept bylo předáno"
a
"další postup přípravy je za tím nejasný"
opraveno na
"další postup přípravy je zatím nejasný"

I/21 Trstěnice-Drmoul
Bylo zahájeno zpracování VD-ZDS/AD.
VZ 06/2016 (pův. bez termínu), zahájení 11/2016 (pův. 2017), provoz 10/2019 (pův. 2020)

I/27 Žiželice, obchvat a přemostění
Byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a zahájena inženýrská činnost pro vydání stavebních povolení na první část stavby.
EIA neuvedeno (pův. 04/2005), SP 06/2016 (pův. 2016), VZ 2017 (pův. bez termínu)

I/34 Rouštany - Pohled
Stavba má vydané stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 sb., které není v souladu se směrnicemi Evropské unie. To může znamenat opakování procesu EIA , což by výrazně oddálilo zahájení stavby. Česká se na výsledky jednání s evropskou komisí.
VZ bez termínu (pův. 09/2015), zahájení 2016 (pův. 04/2016), provoz 2018 (pův. 06/2018)

I/35 Střítež, křižovatka se silnicí III/4868
Po vyřešení změny pokračuje inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí.

I/38 Luštěnice-Újezd
Na základě požadavku obce byla dokončena technická studie na oddálení obchvatu od obce Luštěnice. Pokud ji obec schválí, začne se pravděpodobně připravovat vedení trasy dál od zástavby.
Zahájení + provoz bez termínu (pův. zahájení 2018, provoz 2020)

I/38 Znojmo - obchvat, II. stavba
Opraven překlep ve stavu přípravy.

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
Opraveny překlepy ve stavu přípravy a datech o stavbě

I/43 Letovice-Rozhraní
Bude zadána technická studie, která vyjasní schválené úspory před zahájením přípravy DSP. Data o stavbě: Zpracovatel DSP : PK OSSENDORF s.r.o. (pův. uveden jako zpracovatel DÚR)

I/46 Šternberk - obchvat
Do první věty stavu přípravy doplněno vynechané slovo "je"

I/51 Hodonín - obchvat
Opraven překlep ve stavu přípravy.

I/67 Karviná - obchvat
Vykoupeno je cca 51 % potřebných pozemků (v prosinci uvedeno 41%). Bylo požádáno o prodloužení platnosti SP na SO 201 (pův. SP nekonkretizováno)


20.3.2016 19:37:37
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
04/2016

nová technická průvodka:
I/12 Běchovice - Úvalyaktualizované letáky:

D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 169 Devět Křížů
Hodnotící komise, kterou jmenovala vláda ČR, nabídky zhodnotilo a vydalo doporučující stanovisko. Zhotovitelem stavby se stala Společnost pro modernizace D1, úsek 22 (předseda sdružení Alpine Bau CZ a. s, OHL ŽS, a. s., EUROVIA CS, a. s.). Práce na modernizaci zmíněného úseku byly zahájeny 14. dubna 2016.
Provoz 11/2017 (+6měs.).
Cena stavby dle smlouvy: 685 096 502 Kč (bez DPH) (předpokládaná cena 715 000 000 Kč zůstala)

D3 0309/II Ševětín - Borek
Zhotovitelem desetikilometrového úseku dálnice bude Eurovia CS. Ve výběrovém řízení uspěla tato firma mezi deseti uchazeči, když nabídla nejnižší cenu 933 miliónů korun (pův. předpokládaná cena stavby: 1 404 271 205 Kč). Pokud se nikdo neodvolá proti přezkumu stavebního povolení, mohl by se úsek začít stavět ve třetím čtvrtletí tohoto roku.
Zahájení 07/2016 (+1měs.).

D7 Postoloprty-MÚK Bitozeves
Zahájení: 06/2016 (+2měs.)

I/2 Kutná Hora, most ev. č. 2-013
Demolice by v případě příznivého průběhu předchozích kroků mohla dle hrubého odhadu probíhat na přelomu jara a léta 2016. Tak aby následná výstavba nové mostní konstrukce mohla být zahájena v průběhu stavební sezóny 2016.
Zahájení 05/2016 (+1měs.)

I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1
Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vyhlášeno 3. 2. 2016 a stále ještě probíhá. Předpokládané zahájení stavby je v květnu tohoto roku (+1měs.). Provoz: 12/2016 (+2měs.).
Smluvní cena stavby: 82 854 009 Kč (pův. předpokládaná cena: 190 595 000 Kč)

I/4 Korkusova Huť
beze změny obsahu

I/4 Horní Vltavice
Souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA na silnici I/4 v úseku Nová Houžná–Vimperk bylo vydáno 11. 1. 1995 (původně neuveden úsek, kterého se EIA týká). Odstraněna věta "Na stavbu je zpracována zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na DÚR"

I/9 Dubá, obchvat
Fotografie z průběhu stavby přesunuty do samostatné fotogalerie, která byla doplněna. Realizace stavby pokračuje podle harmonogramu. Stavba obchvatu se nyní dotýká i křižujících komunikací, které jsou uzavřené kvůli jejich přemostění.

I/10 a I/14 Jablonec nad Nisou-Smržovka
Na stavbu je zpracována technická studie s ekologickým pověřením a investiční záměr ze dne 19. ledna 2001 (pův. neuvedeno datum)

I/12 Běchovice - Úvaly
Změna názvu stavby (pův. I/12 R1-Úvaly) změny textu v odstavcích "dopravní význam stavby" i "umístění a popis stavby", v mapce aktualizován mapový podklad a změněna čísla silnic podle nového pojetí. Do přehledky doplněn tunelový komplex Blanka a na I/9 obchvat Líbeznice.
V prosinci 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nenabylo právní moci. Probíhá územní řízení.
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
kategorie: S 24,5/100 (S 24,5/80),
plocha vozovek: 251 518 m2 (267 500 m2),
počet stavebních objektů: 221 (216),
celková délka NK mostů: 2136m (celková délka mostů: 2281m), plocha mostů: 32 421 m2 (pův. neuvedeno),
délky větví MÚK: 4994m (4625m),
okružní křižovatky: 4 (pův. neuvedeno),
protihlukové stěny: počet: 3; délka stěn: 349m (pův. neuvedeno),
zemní valy: počet: 5; délka valů: 2597m (pův. neuvedeno),
úpravy ostatních komunikací - pův. nerozepsáno
přeložky a úpravy inž. sítí: vodohospodářské objekty: 59 (31), objekty elektro: 43 (36), přeložka plynovodu: 4 (3),
výkopy: 1 651 732 m3 (1 849 900 m3), násypy: 841 976 m3 (430 600 m3)

I/20 Losiná – obchvat
Na titulní stránce doplněn kód stavby P79.
Změny v odstavcích "dopravní význam stavby" a "umístění a popis stavby".
Mnoho změn v mapě: změna tvaru MÚK Losiná z trubkovité (s jednou OK) na tvar diamant (se dvěma OK). MÚK Chválenice nově celá v rámci stavby (původně jen provizorní I. etapa - část MÚK ve tvaru diamant se dvěma OK, nově má MÚK Chválenice tvar osmičky s jednou OK). Odstranění výhledové trasy přeložky silnice I/19 a východní varianty stavby I/20 Chválenice-Seč, přeložka. Byla prodloužena hlavní trasa a do mapy bylo doplněno více podrobností.
V březnu 2014 byla zpracována aktualizace technické studie, která byla podkladem pro zpracování záměru projektu, který byl schválen v listopadu 2014. Předběžný geotechnický průzkum je proveden a probíhá zpracování DÚR.
IZ 11/2014 (pův. neuvedeno).
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
délka hlavní trasy: 5420 m (4000 m),
kategorie: S 20,75/100 (S 11,5/80),
plocha vozovek: 112 465 m2 (46 000 m2),
počet mostů: 4 (6), z toho nad silnicí I/20: 1 (2), na ostatních komun.: 0 (1), celková délka mostů: 30 m (271m),
předpokládaná cena stavby: 1 186 404 000 Kč (pův. neuvedeno)

I/20 Chválenice-Seč, přeložka
V rámci přípravy celého úseku se zatím řeší pouze stavba I/20 Losiná – obchvat, která má již schválený Záměr projektu. Zpracování ZP na ostatní části úseku I/20 Chválenice–Seč zatím není aktuální.

I/20 Seč - Nepomuk - Životice +
I/20 Kasejovice-Hněvkov
beze změny obsahu

I/22 Vodňany-hranice Plzeňského kraje
Projekt je dále rozdělen z pohledu posuzování EIA na úsek Vodňany–Strakonice a Strakonice–Katovice.

I/23 Nová Olešná
Zastupitelstvo obce Nová Olešná na svém zasedání konaném dne 27. 9. 2013 usnesením č. 5 rozhodlo o pořízení nového územního plánu Nová Olešná, který bude plně korespondovat s novými právními předpisy. Územní plán respektuje průtah silnice I/23 včetně návrhu přeložky – jižní obchvat Nové Olešné vycházející ze ZÚR JčK.

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky
Fotografie z průběhu stavby přesunuty do samostatné fotogalerie, která byla doplněna. Plánované zprovoznění obchvatu je letos na podzim, místo na jaře. Za zdržení mohou geologické podmínky, na které se přišlo až při zahájení stavby. V tuto chvíli na okraji Velemyšlevsi vyrůstají mostní pilíře, při příjezdu do obce jsou připravené přípojné komunikace, po kterých se bude na přemostění jezdit.
Provoz 11/2016 (+7měs.)

I/27 Přeštice – obchvat
Změny v textu odstavce "umístění a popis stavby".
Změny v mapě: doplněno provizorní připojení na severním konci stavby (původně jen součástí sousední stavby I/27 Šlovice-Přeštice), doplněna MÚK silnic I/27 a II/230 (původně jen přemostění). MÚK Přeštice byla původně ve výhledu u křížení se silnicí II/183 - nahrazena jen přemostěním, okružní křižovatka u připojení na stáv. I/27 nahrazena úrovňovým připojením ve tvaru "T". V okolí této křižovatky slabě upraveno směrové vedení a stavba prodloužena ve směru na Klatovy cca o 200m. Odstraněn zákres výhledového pokračování na Klatovy.
V prosinci 2014 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (pův. neuvedeno datum).
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
délka hlavní trasy: 5264m (5253m),
počet stavebních objektů: 78 (pův. neuvedeno),
celková délka mostů: 205m (139m),
úpravy ost. kom.: silnice I/27: 221 m (neuvedeno), silnice II/183: 369m (740m), silnice II/230: 895m (100m), polní cesty (7x): 3194 m (neuvedeno),
objekty drah, přeložky inž. sítí a bilance zemních prací: pův. neuvedeny.
předpokládaná cena stavby: 1 146 552 000 Kč (+224mil.)

I/29 Písek-Kbelnice +
I/29 Písek-Tábor
Důležitým faktorem další přípravy je efektivita staveb a stabilizovaná podoba územních plánů dotčených obcí.

I/34 Rouštany - Pohled
Stavba má vydané stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 sb., které není v souladu se směrnicemi Evropské unie. To může znamenat opakování procesu EIA, což by výrazně oddálilo zahájení stavby. Česká se na výsledky jednání s evropskou komisí.
VZ 01/2016 (pův. bez termínu), zahájení 2016 (pův. 07/2016), provoz 2018 (pův. 11/2018)

I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877
Nyní se realizuje SO 381 - přeložka Rožnovské Bečvy. Proběhlo převedení vody na nově zbudovanou stranu toku (LS). Na pravé straně probíhají práce.
Provoz 06/2017 (-4měs.)

I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka
Hlavní trasa komunikace je dokončena v levém pásu (2 jízdní pruhy) a v prostoru světelné křižovatky a to bez obrusné vrstvy. Probíhají práce na opěrné zdi SO 241. Jsou realizovány základy a dokončují se poslední dva dilatační celky dříků. Realizace pravé části komunikace SO 101. Probíhají zemní práce - rozšíření jízdních pruhů.

I/39 Horní Planá-Záhvozdí
Důležitým faktorem další přípravy je efektivita staveb a stabilizovaná podoba územních plánů dotčených obcí.

I/44 Červenohorské sedlo - jih
Fotografie ze zahájení přesunuty do samostatné fotogalerie, která byla doplněna o fotky z průběhu stavby. V polovině dubna 2016 začne oprava poslední části osmikilometrového úseku důležité silnice přes Jeseníky. Otevřená zůstane do listopadu 2016 jen cesta na sedlo přes Ramzovou.

I/53 Lechovice, obchvat
ŘSD posoudilo nabídky z hlediska věcné správnosti a následně zaslalo zpracované podklady hodnotící komisi při Ministerstvu dopravy.
VZ 10/2015 (+6měs.), zahájení 07/2016 (+3měs.).

I/56 Opava-Dolní Benešov
Opravena původně zaměněná mapka.

I/56 Opava-Dolní Benešov +
I/56 Dolní Benešov-Ostrava
(zákres zprovozněné stavby I/11 Mokré Lazce-hranice okresu Opava, Ostrava bude opraven záhy). Projekt je nutné posoudit z hlediska životního prostředí. Potom bude zpracován záměr projektu.

I/57 Krnov - SV obchvat
Do konce dubna bude dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR zveřejnilo předběžné oznámení o výběrovém řízení a předpoklad je, že letos začne zakázku soutěžit.

I/62 Děčín – Vilsnice
Vypořádány jsou všechny pozemky potřebné pro stavbu. Zahájení vlastní stavby se předpokládá během května 2016 (pův. uveden duben).
Provoz 11/2017 (+4měs.)

I/65 Rádelský Mlýn-Jablonec n/N., zkapacitnění
Na stavbu je zpracována technická studie z roku 2011 (pův. rok neuveden). Předmětem této studie je prověření možnosti zkapacitnění stávající silnice I/65 na vystřídaný třípruh v úseku od MÚK Rádelský Mlýn na silnici R35 do Jablonce nad Nisou. Zpracovatel technické studie: Valbek spol. s r.o. (pův. uveden jako zpracovatel vyhledávací studie)

I/68 Třanovice - Nebory
V současné době probíhá majetkoprávní příprava stavby - vyvlastnění a převodní smlouvy na trvalý zábor a smlouvy o věcných břemenech. Dne 7. 4. 2016 bylo Ministerstvem ŽP vydáno NESOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO dle Novely EIA ke Stavebnímu řízení vedeného KÚ MSK pro část hlavní trasy. Důvodem nesouhlasného stanoviska byla změna v návrhu konstrukce vozovky, a tím nedodržení podmínky Stanoviska EIA, které požadovalo upřednostnění typů povrchů s nejnižším možným koeficientem v úsecích podél blízké obytné zástavby.
VZ 2016 (pův. 03/2016), zahájení 2016 (pův. 08/2016), provoz 2020 (pův. 11/2019). Předpokládaná cena stavby: 2 321 761 110 Kč (+22 mil.)


26.5.2016 22:03:32
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
05/2016

aktualizovaná technická průvodka:
D8 0805 Lovosice - Řehlovice
aktualizovány fotografie na str. 2 a str. 31-35, aktualizován text na konci str. 8aktualizované letáky:

D1 0136 Říkovice - Přerov + D1 0137 Přerov - Lipník
Na první stránce nahrazen snímek staré dopravní značky dálnice snímkem s novou značkou.

D1 0136 Říkovice - Přerov
Přepsán celý odstavec stav přípravy.
ÚR 08/2006 (pův. 03/2006), SP 05/2017 (+7měs.), VZ 03/2017 (pův. bez termínu), zahájení 09/2017 (pův. 2018), provoz 09/2020 (pův. 2022).
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
délka: 10 100 m: km 75,300–85,400 (pův. 7970 m: SO 101.1 + 1800 m: SO 101.2),
počet stavebních objektů: 226 (247),
mosty na ostatních komunikacích: 2 (5),
délka všech mostů: 2145m (2052m),
délka větví MÚK: 5570m (7648m),
počet protihlukových stěn 5; délka: 3975 m (počet 6, délka 3110m),
počet opěrných zdí: 3; délka: 419m (počet 1, délka 150m),
délka přeložek ostatních komunikací: 3955 m (3591m),
přeložky vodohospodářských objektů: 48 (20), přeložky objektů elektro: 60 (51),
objem násypů: 3 016 125 m3 (3 363 000 m3).
projektant: Sdružení Sudop Group (pův. Projektant DSP: Dopravoprojekt Brno, a.s.), předpokládaná cena stavby: 6 572 994 214 Kč (7 576 628 000 Kč)

D1 0137 Přerov - Lipník
Ve stavu přípravy/realizace doplněno, kdo se zúčastnil slavnostního zahájení stavby.

D55 5501 Olomouc - Kokory + D55 5502 Kokory-Přerov
V letáku opraveno R na D (vč. snímku dopravní značky na první stránce), zatím bez popisu trasy v mapce.
V dubnu 2016 byla dokončena aktualizace Záměru projektu, která bude v nejbližší době předložena na CKMD (Centrální komise Ministerstva dopravy) ke schválení. Probíhá výběrové řízení na zpracovatele DSP a inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení.

D55 5501 Olomouc - Kokory
V rámci přípravy stavby bylo vydáno územní rozhodnutí, které dne 23. 1. 2016 nabylo právní moci. Probíhá podrobný geotechnický průzkum.
UR 1/2016 (pův. 2015), SP 2018 (pův. bez termínu).
Předpokládaná cena stavby: 2 315 297 520 Kč (pův. 776 543 801 Kč)

D55 5502 Kokory-Přerov
V rámci přípravy stavby aktuálně probíhá územní řízení. Probíhá výběrové řízení na podrobný geotechnický průzkum.
UR 2016, SP 2018 (pův. obojí bez termínu).
Předpokládaná cena stavby: 2 463 634 710 Kč (pův. 738 238 000 Kč)


26.5.2016 22:17:15
Profil
Moderátor

Příspěvky: 1567
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
06/2016

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Nový leták. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. ŘSD obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení osm nabídek na realizaci. Nejnižší nabídka činí 589 976 462 Kč bez DPH. Hodnotící komise, kterou jmenuje vláda ČR, nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Práce na modernizaci zmíněného úseku by mohly být zahájeny letos v srpnu. Konkrétní termín je však závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Provoz 11/2017

D1 0136 Říkovice - Přerov
V roce 2015 byla zadána aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení, která nově řeší technické požadavky vyplývající z úsporných opatření.
Zpracovatel DSP: Dopravoprojekt Brno (pův.: projektant: Sdružení Sudop Group)

D3 0309/I Bošilec - Ševětín
Stavební práce na předmětném úseku naplno začaly v únoru 2016 (pův. v tabulce zahájení 09/2015), provoz 02/2019 (+5měs.)

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu
V letáku opraveno R na D (vč. snímku dopravní značky na první stránce), zatím bez popisu trasy v mapce.
VZ 04/2017, zahájení 10/2017 (pův. obojí 2016), provoz 12/2018 (pův. 2018)

D7 Postoloprty-MÚK Bitozeves
Zahájení 07/2016, provoz 11/2017 (obojí +1měs.)

D8 0805 Lovosice - Řehlovice
Na první stránce nahrazen snímek staré dopravní značky dálnice snímkem s novou značkou. V polovině tohoto roku začaly odklízecí práce hlavní trasy dálnice. Na stavbě dálnice D8 se v úsecích před a za sesuvem stále pracuje. V průběhu celé rozestavěné hlavní trasy stavby D8 -0805 se dělají konstrukční vrstvy, dosypávky krajnic středního dělícího pásu a osazování svodidel. V úseku mezi tunely a křižovatkou Řehlovice současně probíhá výstavba dálničních mostů a zemní práce na hlavní trase. V zářezu Řehlovice byla odtěžena zemina a zakotveny pilotové stěny. V oblasti sesuvu v km 56,3-56,5 dálnice D8 byly provedeny statické prvky, provádí se jejich kotvení a bylo zahájeno odtěžování sesuvu z tělesa dálnice. Výstavba probíhá dle harmonogramu, zprovoznění se předpokládá v prosinci 2016.

D46 MÚK Olšany
"V letáku opraveno R na D (vč. snímku dopravní značky na první stránce), zatím bez popisu trasy v mapce. Stavební povolení vydalo Ministerstvo dopravy 14. 1. 2016. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby.
SP 01/2016 (pův. 2016), VZ 07/2016 (pův. neuvedeno), zahájení 10/2016 (+3měs.), celková délka mostů: 85 m (pův. 50m).

D48 Rybí - MÚK Rychaltice
V současné době probíhá zpracování PDPS. VZ 07/2016, zahájení 10/2016, provoz 07/2020 (vše +3měs.)

D55 5501 Olomouc - Kokory + D55 5502 Kokory-Přerov
V mapě opravena čísla bývalých R na červená a doplněn popis silnic III. třídy

D55 5502 Kokory-Přerov
Opraven tvar MÚK Přerov-sever na D1. Opraven překlep ve stavu přípravy.

I/26 Staňkov, přeložka
Z mapy odstraněn most na polní cestě přes silnici I/26.
DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní údaje):
počet mostů celkem: 2 (3), z toho na silnici I/26: 1 (2), celková délka mostů: 222m (290m),
počet přeložek ostatních komunikací: 6 (3), z toho místní komunikace: 1 (0), polní cesty: 3 (0), celková délka přeložek: 1330m (508m),
plocha vozovek: 3 568 m2 (pův. neuvedeno),
přeložky objektů elektro: 3 (2),
objem výkopů: 106 613 m3 (77 241 m3), objem násypů: 87 600 m3 (76 595 m3)

I/58 Příbor-Skotnice
Zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby (DSP+VD-ZDS).
VZ 10/2016 (+4měs.), zahájení 03/2017, provoz 04/2020 (obojí +3měs.)

I/58 Mošnov – obchvat
Dle rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy byla zpracována technická studie úsporného řešení stavby. Byl zpracován nový Záměr projektu včetně HDM-4 s úsporným řešením, který byl schválen Centrální komisí dne 16. 7. 2015. Současně platné územní rozhodnutí propadne bez prodloužení jeho platnosti. Zpracovává se nová dokumentace pro územní rozhodnutí s úsporným řešením. Na jejím základě bude kompletně zaktualizován celý informační leták o této stavbě. Dojde například ke snížení počtu mostů, přeložek sítí a nebudou žádné MÚK, jak je již patrné z dat o stavbě. IZ 03/2015 (pův. 07/2008), ÚR 02/2018 (pův. 02/2011), VZ 2021 (+3roky), zahájení 2022, provoz 2025 (obojí +3roky). DATA O STAVBĚ (v závorkách uvedeny původní udaje): počet mostů: 1 (4), celková délka mostů: 70m (231m), počet MÚK: 0 (2), Předpokládaná cena stavby: 308 140 000 Kč (pův. 952 666 000 Kč)

I/62 Děčín – Vilsnice
Zahájení vlastní stavby se předpokládá během léta 2016. (pův. předpoklad během května 2016), provoz 04/2018 (+5měs.)

I/68 Třanovice - Nebory
V současné době se dokončuje majetkoprávní příprava stavby. V 06/2016 bylo vykoupeno 93 % potřebných pozemků (vypořádáno 52 z 56 vlastníků nemovitostí). (pův. uvedeno 51 z 56). Bez souhlasného stanoviska EIA není možné vydat stavební povolení na hlavní trasu.
IZ 08/2013 (pův. 11/2006), SP 2016 (pův. 02/2016), zahájení 2016/17 (pův. 2016),
vedoucí sdružení zhotovitelů: Silnice Group (pův. uvedeno EDS Holding)


D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 169 Devět Křížů +
I/12 Běchovice - Úvaly +
I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky +
I/27 Přeštice – obchvat +
I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka
opraveny překlepy ve stavu přípravy a realizace stavby nebo v datech o stavbě


30.6.2016 20:42:04
Profil
 

Příspěvky: 20
Bydliště: Fv 714 Lakseveien (Norsko) + I/56 (ČR)
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
Máte prosím někdo uložené staré infoletáky? Potřebuji zejména D48, D56 a I/68 za poslední tři roky...


16.9.2016 22:45:15
Profil
 

Příspěvky: 8
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
tak se koukám na informační leták I/36 Časy - Holice a trochu zírám:
https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553e ... 539629.pdf

nedělala se přípojka z Ředic na obchvat holic náhodou při jeho stavbě? to je tak 8 let zpátky, jestli mě pamět nešálí. a Teď se bude dělat nová???


30.11.2016 10:25:21
Profil
 

Příspěvky: 1176
Bydliště: D11 - exit 62
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
Já myslím že se tehdy (otevření 2008) dělal opravdu jen její konec, tedy nikoliv v celé délce od Ředic. V delším úseku se možná položil jen nový obrus, ale to si nejsem jistý.


30.11.2016 11:45:51
Profil
Autor

Příspěvky: 5322
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
Dělal se jen konec, tady je vidět rozhraní staré silnice a přeložky stavěné s obchvatem.
https://mapy.cz/zakladni?x=15.9701234&y ... tch=-0.016


30.11.2016 15:55:26
Profil
 

Příspěvky: 8
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
díky!


1.12.2016 15:19:49
Profil
Administrátor

Příspěvky: 2464
Bydliště: SV Čechy
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
Web s letáky ŘSD nezohledňuje, že ve výstavbě jsou už stavby:

I/3 Čtyřkoly MÚK (Během pár dnů/týdnů snad i zprovoznění)
I/14 Nová Ves

_________________
wazer.cz
Pište česky, prosím!


8.12.2016 9:32:32
Profil
 

Příspěvky: 99
Bydliště: Plzeň-jih
Příspěvek Re: Informační letáky ŘSD
nevíte, v minulosti existovala od ŘSD "Studie dlouhých tahů", je to někde? jak je to aktuální? a pracuje se s tím nějak?
díky


10.3.2017 9:11:06
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 438 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Další
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz