Právě je 4.7.2022 6:34:11

Fórum je zamknuté Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
 Vláda jednala o R52 (návaznost na zprávu NKÚ) 
Autor Zpráva
VIP

Příspěvky: 3510
Bydliště: Kladno
Příspěvek Vláda jednala o R52 (návaznost na zprávu NKÚ)
7.9.2009 ČRo 1 - Radiožurnál str. 12 18:12 Radiofórum - přepis rozhovoru

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
O jedné z nejkontroverznějších staveb, rychlostní silnici z Brna do Vídně přes Mikulov, měla dnes jednat vláda nebo spíš o správě Nejvyššího kontrolního úřadu, který označil budování úseku z Pohořelic do Mikulova přes unikátní přírodu Pálavy za dopravně neodůvodněnou a nešetrnou k životnímu prostředí. Proti této variantě už vystoupil ombucman, ekologická hnutí a nelíbí se ani Evropské komisi. Jestli i vás toto téma zajímá, můžete nám poslat svůj dotaz, buď mailem na adresu radioforum@rozhlas.cz, nebo smskou ve tvaru rf mezera a váš text na číslo 9077703. Pozvání do diskuse Radiofóra přijali ministr dopravy Gustáv Slamečka, dobrý večer.

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal, dobrý večer i vám.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, projednala dnes vláda zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, která nazývá projekt stavby rychlostní silnice z Brna přes Mikulov do Vídně neefektivním a potenciálně neživotaschopným?

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Vláda tuto zprávu projednala a nekonstatovala, že by ten projekt ze strany vlády byl považovaný za neefektivní a neživotaschopný.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se k ní tedy postavila?

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Tak vláda samozřejmě tak jako k jiným zprávám NKÚ tak jich musí vzít na vědomí a případně ukládá příslušnému ministrovi odstranit nedostatky. Já jsem nedostal žádný úkol, abych odstranil nějaké nedostatky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vláda Jana Fischera zařadila rychlostní silnici R52, o které se bavíme, v červenci mezi strategické stavby. Stále platí tento její postoj?

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Pokud je to dotaz na mě, na ministra dopravy, tak ano.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane prezidente Dohnale, co zejména vyčítá Nejvyšší kontrolní úřad projektu rychlostní silnice R52?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
--------------------
Já bych chtěl v první řadě říci, že celá ta kontrolní akce byla zaměřena na to, zda příprava silničního spojení Brno - Vídeň dává předpoklad k efektivní realizaci investice včetně vyhodnocení rizik profinancování této investice prostřednictvím operačního programu Doprava. Za druhé, že kontrolní akce skončila v březnu letošního roku, to znamená, že údaje uvedené v kontrolním závěru vycházejí z informací, které byly platné tedy na konci února nebo začátku března...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tématu se pro vysvětlenou věnujeme, protože dnes se mu věnovala i vláda. Já se jenom zeptám, co konkrétně vyčítáte tomuto projektu?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
--------------------
Já bych řekl, že tím nejzásadnějším, nejzásadnější výhradou, která je vlastně obsažena v kontrolním závěru a ve shrnutí, je to, že z pohledu našich pracovníků a z pohledu tedy informací konce února a začátku března tohoto roku je ta investice velmi riziková s tím, že hrozí, že nebude moci být financována z evropských peněz tak, jak byla původně předpokládána.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Z jakých důvodů je riziková a Evropská komise od ní může dát, respektive Unie a její peníze ruce pryč?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
--------------------
No, ona se ta situace trošíčku vyvinula zřejmě během posledního roku, nebo během posledního půl roku. Protože my jsme v kontrolním závěru shrnuli nedostatky, které jsme shledali v té koncepční činnosti ministerstva dopravy, že nejsou respektovány všechny požadavky na financování evropských projektů. A to, co se změnilo, vlastně dneska zaznělo na jednání vlády, a bylo to uvedeno i ve zprávě, kterou pro jednání připravilo ministerstvo dopravy, totiž to, že v případě realizace tohoto projektu se už dále neuvažuje o financování z prostředků Evropské unie. Takže z našeho pohledu tedy ať už to bylo uděláno samostatným rozhodnutím ministerstva dopravy, anebo že by zakročila Evropská komise, dopadlo to přesně tak, jak jsme upozorňovali na riziko. Silnice pravděpodobně realizována bude, nakonec nás k tomu zavazují i mezinárodní dohody, ale evropské peníze na to použity nebudou, to znamená, že to bude muset být kryto z českých zdrojů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře Slamečko, z jakých důvodů vláda rezignovala na peníze z Evropské unie v okamžiku, kdy Státní fond dopravní infrastruktury hlásí zoufale málo peněz a možná, že se budou některé projekty rušit úplně?

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Tak to bych rozhodně to vaše tvrzení vyvrátil, protože naopak...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já opakuji, co říká prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Já jako, já odpovídám na vaší otázku a v podstatě pan prezident netvrdil, že by vláda nevyužívala prostě operační program dopravy a prostředky Evropské unie.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
V tomto konkrétním případě.

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Dovolte, abych ještě dokončil tu myšlenku, tak my dneska už dávno máme prostředky z Evropské unie alokované na jiné projekty, máme vlastně, my všechny projekty máme dokonce předzávazkované, to znamená, že pokud teda budou využité všechny prostředky, tak naopak budeme mít ještě problém, že u určitých projektů budeme muset hledat národní finance, abysme je mohli dokončit. Takže v podstatě z časového hlediska už nebylo možné, a i kdybychom chtěli, abychom využili peníze z Evropské unie na stavbu z Pohořelic do Mikulova, protože mi už dávno máme všechny peníze v podstatě alokované.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A není to, pane ministře, spíš tak, že Evropská unie hledá a zavazuje členské země k určitému postupu při vypracovávání projektů, například i to, aby vybíral z několika variant při územním plánování, zatímco tady byla použita pouze jedna. Že právě porušení pravidel Evropské unie...

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
A to máte, promiňte, že vám skáču do řeči, to máte úplnou pravdu a to byla vlastně i podstata naší argumentace, protože my si rozhodně nemyslíme, že bysme vybrali prostě jen jednu variantu, protože my spojíme v jeden s Brnem, to znamená, nebo respektive s Českou republikou. A bavit se o variantách v situaci, kdy na rakouské straně je umožněna tranzitní doprava vlastně jen přes přechod u Mikulova, tak se teda ptám, jaká je druhá alternativa. Ta druhá alternativa samozřejmě je přes Břeclav, tam máme vlastně dneska pokračování na rakouském území komunikaci, kde je zákaz vjezdu autům nad 3 a půl tuny, takže já se zde ptám, jaká ta druhá alternativa je. Rakouská strana už několik roků avizuje, že buduje a bude budovat jen rychlostní spojení přes Mikulov, takže varianta prostě jiného pokračování přes rakouské území není možná. Dneska byl pan velvyslanec na zasedání vlády, kdy jasně prostě deklaroval a požadovali jsme i rakouskou stranu o vyjádření, jestli vůbec uvažují v budoucnosti o nějaké další rychlostní komunikaci a bylo řečeno, že ne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ze zprávy NKÚ, pane prezidente Dohnale, vyplývá, že jedním z těch závažných nedostatků byla právě absence variant řešení. Teď pan ministr Slamečka říká, že vlastně žádné jiné neexistovalo. Souhlasíte s ním?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
--------------------
No, dalo by se určitě s panem ministrem souhlasit částečně, že v téhle té chvíli v podstatě variantní řešení neexistuje nebo je velmi, velmi komplikované. Ale příprava tohoto silničního spojení mezi Brnem a Vídní probíhá od roku 1998 a eventuelní studie, která by mohla porovnat jednotlivé varianty byla zadána ministerstvem dopravy, jestli se nemýlím, až v roce 2008. Ten výsledek je takový, jaký je a myslím si, že mohu souhlasit s panem ministrem, že v téhle té chvíli je řešení spíše v poloze buďto varianta Mikulov, nebo varianta žádná.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, kvůli tomu, že nebylo posouzeno víc variant, vy říkáte žádná jiná neexistuje, ale by měl ještě rozhodovat Nejvyšší správní soud o tom, jestli byl územní plán Břeclavska schválen podle zákona. Pokud by konstatoval, že zákon byl porušený, bude územní plán zrušen?

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
No, já bych ještě vyšel k těm variantám. To není úplně pravda s těmi variantami, protože první varianty už vznikaly od roku 1990 a vlastně od těchto roků se intenzivně rokuje s rakouskou stranou a rakouská strana už od těchto období signalizuje, že chce, a to respektive pro ní je akceptovatelný jen přechod přes Mikulov. Takže jako i když se vrátíme nazpět. To není, že bysme prostě první variantu začali zkoumat jen v roce 2008.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to podle vás výhodná varianta pro Českou republiku? Já souhlasím s tím, a jistě všichni, kdo si k věci něco přečetli, že to prosazuje Rakousko, ale je to výhodná varianta i pro Českou republiku, aby vedla rychlostní silnice právě tímto směrem přes Mikulov?

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
My rozhodně chceme mít spojení mezi Moravou a Vídní, takže z těchto pohledů určitě ta varianta je výhodná a pokud teda bychom my uvažovali nějakou jinou trasu, tak ta trasa, respektive ta dálnice, která přijde z Rakouska, která bude v roce 2013 dobudovaná k Mikulovu, tak má pokračování na komunikaci první třídy na našem území, která je od Mikulova až po Pohořelice, takže z hlediska Rakouska ta investice tak marná nebude, protože ta doprava bude pokračovat po silnici první třídy, kde mohou náklaďáky a od Pohořelic zase najedou na čtyřproudovou komunikaci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, prosím, ještě odpověď na mou otázku, jestli se může stát, že bude zrušený územní plán Břeclavska po tom, co Nejvyšší správní soud v nejbližší době by měl rozhodnout o tom, jestli nebyl porušený zákon při jeho schvalování.

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Tak tam samozřejmě územní plán Břeclavska, tam se hraje o to, jestli obchvat v Břeclavi bude v dvouproudovém nebo čtyřproudovém uspořádání, takže my si počkáme vlastně jejich rozhodnutí a podle toho potom se bude postupovat směrem k vládnímu usnesení, které hovoří, že zároveň teda spolu s kapacitní komunikací směrem Mikulov by se měl budovat i obchvat Břeclavi.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě bych se zeptala pana prezidenta Dohnala, zákon o schvalování územního plánu zpochybnila i Evropská komise, podpořil ji i evropský ombucman. Je možné, že pokud nebude spokojena s výrokem českého Nejvyššího správního soudu, zahájí sama právní kroky proti Česku? Je to ve hře?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
--------------------
Tak tohle to nedokážu posoudit. Kontrolní akce se k tomuto aspektu nějak detailně nevěnovala a předpokládat úplně detailně, jak se zachová Evropská komise, to bych si skutečně netroufl. Já bych chtěl jenom doplnit ještě pana ministra a zase vycházím ze situace, která byla na konci února letošního roku. Podle našich zjištění ta situace není jasná ani na rakouské straně, byť tedy samozřejmě ta smlouva mezi Rakouskem a Českou republikou jasná je i trasování. Nicméně na konci února byla situace taková, že spolkové ministerstvo dopravy nevydalo závěrečné stanovisko na naplánovanou dálnici, která vede k našim hranicím, to znamená, že ten celý proces posuzování vlivu na životní prostředí nebyl dokončen ani v Rakousku. Je to tedy informace z konce února letošního roku a tvrdit, že všechno bude hotovo do roku 2013, je v téhle té chvíli poněkud předčasné.

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Pane ministře, prosím už jen krátkou odpověď, kdy předpokládáte dokončení tohoto úseku rychlostní silnice R52?

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Tak my máme jasný signály z rakouské strany, že v roce 2013 by měli být na naší hranici. Mám to potvrzené z korespondence nedávné s kolegyní, rakouskou ministryní dopravy. Co se týká českého úseku, tak samozřejmě je to i otázka financí. My jsme se vyjádřili k rakouské straně, že vzhledem k současnému rozpočtu, tak prostě bude poměrně obtížné, abychom my měli tu naší část v tom roce 2013 dobudovanou. Takže pokud se vyřeší veškeré administrativní věci, tak skutečně budeme muset nějakým způsobem se podívat na ty finance, abychom byli schopný to v nějakém rozumném čase postavit. Samozřejmě připadá do úvahy i možnost využití projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru, takže zatím prostě ty finance jsou otevřené.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doplňuje ministr financí Gustáv Slamečka a za rozhovor děkuji taky prezidentovi NKÚ Františku Dohnalovi. Na shledanou, pánové.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
--------------------
Na shledanou, hezký večer.

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
--------------------
Na shledanou.

_________________
Via est vita. Nejdražší dálnice je ta, která nestojí!


8.9.2009 14:47:28
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Fórum je zamknuté Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz