Právě je 14.7.2020 7:15:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 799 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  Další
 [D49] 4901 Hulín – Fryšták 
Autor Zpráva
 

Příspěvky: 80
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Lenny píše:
Toto je jedno ze stavebních povolení nutných pro toto stavbu. Jedná se o objekty silnic II. a III. tříd a polních cest, případně místních a účelových komunikací, které vydává stavební úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Holešov. SÚ Kroměříž vydal SP na objekty na katastru Pravčice a SÚ Zlín vydal SP na objekty ležící v okrese Zlín.
SP na hlavní trasu vydává MD.

Aspoň bude zase co stavět. Aktuálně probíhají práce na nadjezdu u Žabárny a polní cestě Žabárna - Dolní Ves.


Nevíte jestli vše nabylo právní moci a může se začít aspoň toto stavět případně jestli se letos s něčím začne? Nebo se bude stavět až s hlavní trasou?


21.7.2018 18:17:49
Profil
Autor

Příspěvky: 9571
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Tady máme vydané SP od MěÚ Holešov na přeložky silnic nižších tříd. http://www.martinice.cz/images/urednide ... 9-2018.pdf Právní moc nevím, jestli nabylo či ne.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


21.7.2018 21:30:28
Profil
 

Příspěvky: 93
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Asi jedině kontaktovat Holešov nebo krajský úřad (na tyto dva dle dokuemntu může být směřováno odvolání/rozklad?) Ale když to čtu...divím se, že se s nimi (asi jen Mach - Egeria) v tom Holešově ještě někdo bavil... Se nedivím, že při sepisování takových románů na desítky stran tam někde bude sem tam chybka... ale dle nové legislativy by měly vzniknout speciální stavební úřady, kde by snad na to mohli mít časem proškolené lidi a mohlo by to jít rychleji.


22.7.2018 21:04:15
Profil
Autor

Příspěvky: 9571
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Oni se s ním bavit musí, neboť je účastníkem řízení. Takže pokud má jako účastník řízení na něco nárok, jsou povinni mu to splnit.

Dle mě Egeria podalo odvolání, toto si nenechá ujít.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


23.7.2018 18:52:29
Profil
 

Příspěvky: 4868
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Kdy to budeme vědět 100 % ? Jaký je termín ?


23.7.2018 20:50:37
Profil
 

Příspěvky: 176
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Myslíte tohle?
http://www.zeranovice.cz/uredni-deska/

Citace:
...Z výše uvedeného vyplývá, že speciální stavební úřad učinil hrubé procesní chyby, které jsou v odvolacím řízení neodstranitelné. Za tohoto stavu dle odvolatele nemá smysl se napadeným stavebním povolením podrobněji zabývat. Jestliže by však výše uvedené námitky nestačily ke zrušení napadeného stavebního povolení, pak odvolatel žádá nadřízený správní orgán o přezkum všech závazných stanovisek, které byly podkladem rozhodování.

Zrušte to, je to protiprávní. No a když by nebylo, tak teda použijeme aspoň Patrikovu fintu a chceme všechno přezkoumat, ať se to zdrží o rok. ... To miluju.


23.7.2018 21:16:05
Profil
Autor

Příspěvky: 9571
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Podána 4 odvolání a všechna 4 jsou totožná. Při čtení SP jsem se zarazil, jak se MěÚ Holešov vypořádal z "pozastavením platnosti výjimek" a vydáním SP.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


23.7.2018 21:25:20
Profil
 

Příspěvky: 4868
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Lenny, prosím přelož mi to do Afriky. Díky


23.7.2018 21:38:23
Profil
Autor

Příspěvky: 9571
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Tady je celá jejich argumentace, pro pochopení poslední odstavec. Fandím jim, pokud by na toto byl judikát, odblokovalo by to řadu stavebních řízení.
Citace:
Speciální stavební úřad se s námitkami sdružení Egeria, o.s. vypořádal následovně:
Námitka č.1 i námitka č.2 - rozhodnutí je dle ust. § 73 odst. 1 správního řádu v právní moci, bylo-li oznámeno a nelze-li proti němu podat odvolání; dle ust. § 73 odst. 2 správního řádu je pravomocné rozhodnutí závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány, dále je rozhodnutí dle ust. § 74 odst. 1 správního řádu vykonatelné, nabylo-li právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný účinek. Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Dle ust. § 91 odst. 1 správního řádu se nelze proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.
Dále dle ust. § 73 odst 2 soudního řádu správního soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
Dle ust. § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování. Dle ust. § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu správní orgán může řízení usnesením přerušit, probíhá-li řízení o předběžné otázce a dále dle ust. § 57 odst. 1 písm. b) správního řádu mj. uvádí, že jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, správní orgán může vyzvat účastníka, popřípadě jinou osobu, aby podala žádost o zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci ve lhůtě, kterou správní orgán určí. Dále správní řád dle ust. § 57 odst. 3 uvádí, že rozhodnutím příslušného orgánu o předběžné otázce, které je pravomocné, popřípadě předběžně vykonatelné, je správní orgán vázán a dle ust. § 48 odst. 2 správního řádu lze přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost z téhož důvodu téže osobě pouze jednou (pozn. tzv. res iudicata).
Proto speciální stavební úřad z hlediska definice právní moci zrekapituloval následující:
Kruciálním předpokladem pro to, aby rozhodnutí nabylo právní moci, je jeho oznámení (tj. doručení všem osobám, kterým mělo být doručeno) a nemožnost jej napadnout odvoláním (tj. řádným opravným prostředkem). Zde teorie práva nezřídka hovoří o tzv. formální právní moci, přičemž z praktického hlediska se jedná o procesní situaci nezměnitelnosti rozhodnutí. Oproti tomu tzv. materiální právní moc znamená, že o téže věci nemůže být znovu jednáno a rozhodováno, a panuje zde tedy překážka bránící novému projednání a rozhodnutí ve věci (tzv. res iudicata, překážka věci rozhodnuté).
Vykonatelnost pak je taková vlastnost (v zásadě) pravomocného rozhodnutí, že lze (v případě rozhodnutí, ukládajícího nějakou povinnost) i za pomoci státní moci toto rozhodnutí nuceně (i proti vůli povinného) vykonat, event. svémocně realizovat oprávnění stanovená tímto rozhodnutím. Výjimkou jsou pak rozhodnutí, jež jsou tzv. předběžně vykonatelná (tj. dosud bez právní moci), kterých účelem je poskytovat vyšší ochranu určitým právním vztahům (např. předběžná opatření v rámci některých mimořádných situacích), kdy by vyčkávání na právní moci bylo spojeno s rizikem, že by mohlo dojít ke zmaření realizace rozhodnutí.
V dané věci lze tak shrnout, že byl-li správní žalobě přiznán odkladný účinek, dotklo se takové rozhodnutí soudu toliko otázky vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, a tedy nikoliv otázky jeho právní moci. Rozhodnutí, proti němuž byla podána správní žaloba tak nadále zůstává pravomocné, a tedy také tvoří překážku věci již rozhodnuté (se všemi právními důsledky), a to do doby, než je o mimořádném opravném prostředku (správní žalobě) soudem rozhodnuto. Tato situace tedy znamená pouze to, že správní žalobou (jíž byl přiznán odkladný účinek) napadené rozhodnutí nelze vykonat, ani jej nelze jakkoliv jinak konzumovat ve smyslu výkonu oprávnění, k nimž toto rozhodnutí svoluje. Toto rozhodnutí však nadále tvoří tzv. překážku res iudicata, a zůstává (až do rozhodnutí soudu o správní žalobě) tedy jako pravomocné stále závazné pro všechny správní orgány. Jiné účinky přiznání odkladného účinku správní žalobě nemá (srov. k tomu např. ust. § 85 odst. 1 správního řádu a ust. § 73 odst 2 soudního řádu správního).
Za těchto okolností nelze uvažovat ani v intencích přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce (srov. k tomu ust. § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu ve spojení s ust. § 57 odst. 1 písm. b) správního řádu), neboť v případě rozhodování o správní žalobě v rámci správního soudnictví nejede o předběžnou otázku, ale o mimořádný opravný prostředek. Touto předběžnou otázkou mohlo (ale i nemuselo) být právě nanejvýš rozhodování o výjimce ze zákazu dle ust. § 50 a § 56 ZOPK, o níž však bylo pravomocně rozhodnuto; správní orgány tedy musí k tomuto rozhodnutí přistupovat ve smyslu ust. § 57 odst. 3 správního řádu ve spojení s ust. § 73 odst. 2 správního řádu. Jinými slovy je nadále pro všechny správní orgány rozhodnutí o výjimce ze zákazu závazné, jsou povinny jej respektovat, a to bez ohledu na fakt, že podané správní žalobě byl přiznán odkladný účinek. Jakýkoliv jiný procesní postup (např. ve smyslu přerušení řízení) by byl v rozporu se zákonem.
Úplným závěrem lze ještě zmínit, že shora popsanému závěru a právnímu názoru svědčí také výklad ust. § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu, dle něhož se řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci na žádost účastníka obnoví, jestliže bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti má speciální stavební úřad za to, že stavební řízení může pokračovat, a že bez ohledu na fakt, že podaným správním žalobám byl přiznán odkladný účinek, bude rozhodnutí o výjimkách ze zákazu respektovat a v souladu s těmito postupovat, a to jak ve vztahu k řízením, kde jsou ona rozhodnutí o výjimkách ze zákazu tzv. rozhodnutími podkladovými, tak (a to tím spíše) ve vztahu k řízením, jejichž rozhodnutí mají být taktéž toliko podkladovými.
Lapidárně řečeno, tak byly obě námitky Egeria, o.s., jako nedůvodné zamítnuty, neboť námitka č.1 i námitka č.2 jsou nedůvodné, když obě jmenovaná usnesení se sice týkají výjimek na předmětnou stavbu. Přiznání odkladného účinku však znamená, že výjimky jsou nadále pravomocné, do biotopů dotčených stavbou dálnice nelze zasahovat, minimálně do doby, než soud o žalobách rozhodne. Speciální stavební úřad posoudil námitky spolku Egeria, z.s. a považuje je v souvislosti s řízením o povolení stavby za neopodstatněné. Speciální stavební úřad zastává názor, že výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů slouží až k možnosti samotného zásahu do jejich přirozeného vývoje dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V daném případě lze zasáhnout toliko samotnou činností, tj. vnější aktivitou ve sféře životního prostoru zvláště chráněných druhů živočichů. Bez pravomocné výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů nelze do jejich přirozeného vývoje zasáhnout, vykonatelnost výjimky však není podmínkou pro získání rozhodnutí o povolení stavby.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


23.7.2018 22:05:48
Profil
 

Příspěvky: 93
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Hmmm, no, takže zase je to v trapu... Bod 1 bych rekl, ze je spise chyba spolku... byli si jisti odkladnym ucinkem tak se asi moc na uredni desky nedivali??, nebo ja nevim jak tomu mam rozumet (kdyz probehlo v holesove i ustni jednani), bod 2 je uz je vlastne pasé, nicméně ten rozbor ze strany jejich právníka je velmi, velmi zajímavý... bod 3... asi ví ze s 1 a 2 neuspeji, tak klasika...


23.7.2018 22:36:49
Profil
 

Příspěvky: 80
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Lenny píše:
Tady je celá jejich argumentace, pro pochopení poslední odstavec. Fandím jim, pokud by na toto byl judikát, odblokovalo by to řadu stavebních řízení.
Citace:
Speciální stavební úřad se s námitkami sdružení Egeria, o.s. vypořádal následovně:
Námitka č.1 i námitka č.2 - rozhodnutí je dle ust. § 73 odst. 1 správního řádu v právní moci, bylo-li oznámeno a nelze-li proti němu podat odvolání; dle ust. § 73 odst. 2 správního řádu je pravomocné rozhodnutí...........................Takže to znamená, že stavební úřad Holešov jim námitku zamítl a nyní se můžou odvolat ke kraji? Nebo toto je zdůvodnění stavebního úřadu Holešov pro Krajský úřad pro potřeby rozhodnutí o odvolání? Kde jste toto zdůvodnění "našel" ?


2.8.2018 7:01:06
Profil
 

Příspěvky: 2498
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Jestli to chápu dobře, tak se už odvolali.


2.8.2018 7:02:51
Profil
Autor

Příspěvky: 9571
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
V rozhodnutí SÚ Holešov.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


2.8.2018 10:52:35
Profil
 

Příspěvky: 80
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Myslím si, že s takovou nikdy stavět nezačnou. To bude odvolání...

http://m.pravcice.cz/assets/File.ashx?i ... menty=6043


7.8.2018 8:28:14
Profil
 

Příspěvky: 80
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6338755


7.8.2018 8:29:25
Profil
 

Příspěvky: 80
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Dále zřejmě k přeložce polní cesty
http://www.zlin.eu/uredni_deska/9143/2_20z8-090l8l.pdf
http://www.zlin.eu/uredni_deska/9143/1_ ... abarna.pdf


7.8.2018 8:32:18
Profil
 

Příspěvky: 83
Bydliště: pár kroků od MÚK Hulín
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Prosím o vysvětlení laikovi proč se po 10ti letech od zahájení stavby dělá něco s územkem ?

Díky


7.8.2018 11:54:44
Profil
 

Příspěvky: 93
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Ano, je tam nějaká změna... V pár drobnostech, ale bohužel opět možnost pro škodnou to neustále blokovat formalitama...

https://www.holesov.cz/strategicke-doku ... in-frystak


7.8.2018 12:14:38
Profil
 

Příspěvky: 80
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Další přerušení
https://www.frystak.cz/files_uredni_des ... -15111.pdf


20.8.2018 15:19:20
Profil
 

Příspěvky: 6880
Bydliště: II/480
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
nový leták:
https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/84/ ... rystak.pdf

začátek píší 2019 :-(

_________________
Dálnice na papíře už máme, ještě je postavit ...


20.8.2018 15:55:08
Profil
Autor

Příspěvky: 9571
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
To není další přerušení, to bylo jen odvolání proti přerušení stavebního řízení na vodoprávní objekty.

To se dalo čekat (rok 2019). Letos dokončí nadjezd u Žabárny a most na polní cestě u Dolní Vsi spolu s přeložkami polních cest.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


20.8.2018 16:45:32
Profil
 

Příspěvky: 6880
Bydliště: II/480
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
ocenil bych, kdyby bylo do konce prázdnin vydáno stav. povolení na hl. trasu, aby už konečně Egeria mohla podat rozklad a mohla se tím zabývat rozkladová komise, abychom se příští rok konečně dobrali platného SP a začali stavět, před 10ti lety bylo pozdě ...

_________________
Dálnice na papíře už máme, ještě je postavit ...


20.8.2018 16:49:11
Profil
Autor

Příspěvky: 9571
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
To je reálné, ale v roce 2019. Vždyť ještě neproběhlo seznámení účastníků s doplněnými podklady pro vydání rozhodnutí.

Nebylo by rychlejší stávající stavební řízení ukončit a vyhlásit nové? Byly by občanské sdružení účastníky řízení?

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


20.8.2018 16:52:50
Profil
 

Příspěvky: 6880
Bydliště: II/480
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
to jako nové žaloby nové obstrukce? to nemyslíš vážně ... občanská sdružení by byla zcela jistě účastníky řízení! nejde totiž o rekonstrukci! (nový stav. zákon jasně říká, že občanská sdružení nejsou účastníky stav. řízení na novostavby a rekonstrukce staveb, které nepodléhají posouzení EIA, tzn. na malé a střední stavby (rodinné a bytové domy, menší haly, či obchody, kanceláře, ...) u staveb, které podléhají procesu EIA účastníky řízení jsou, ostatně doslovně to vypsal Vondrouš na netu ze Zeleného kruhu či kterého toho matlal spolku ...

dle současné legislativy tedy jsou spolky vyloučeny ze stav. řízení na modernizaci D1, proto tam už Patrik rozklady nepodává, neboť nemůže ... ale u novostaveb může, to by dálnice nesměly být posuzovány dle zákona 39/2015 sb. :(

_________________
Dálnice na papíře už máme, ještě je postavit ...


20.8.2018 17:08:49
Profil
Autor

Příspěvky: 9571
Bydliště: na levém břehu Dunaje
Příspěvek Re: [D49] 4901 Hulín – Fryšták
Aha, to jsem nevěděl, proto jsem se ptal.

_________________
D47 už máme, teď ještě D48
Kam teče beton, tam tečou peníze. (Tonda Blaník)


20.8.2018 17:23:02
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 799 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  Další
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz