Návrhy na změnu dopravního značení

Příprava, výstavba, provoz, dálniční poplatky, známky, elektronické mýto, PPP, legislativa, tunely, mosty
Odpovědět
pavel.hrdina
Autor
Příspěvky: 591
Registrován: 25.2.2009 22:39:09
Bydliště: D1 - km 190,45
Kontaktovat uživatele:

Návrhy na změnu dopravního značení

Příspěvek od pavel.hrdina »

Rádi bychom se s našimi diskutujícími podělili o zkušenost s korespondencí s Ministerstvem dopravy ohledně našeho návrhu na změnu dopravního značení. Máme za to, že stanovisko MD ke koncepčním změnám není takové jaké bychom si představovali a veřejnost (které se to týká především) má právo se k tomuto tématu rovněž vyjádřit. Tímto tedy zahajuji veřejnou diskusi a přikládám doslovný opis dosavadní korespondence.

Náš dopis Ministru dopravy ČR ze dne 10. července 2009
pavel.hrdina píše: Vážený pane ministře,

zájmový web ceskedalnice.cz dlouhodobě sleduje a podporuje činnosti Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, týkající se rozvoje a údržby české dálniční sítě. Jednou z námi sledovaných oblastí je i dopravní značení, které i v rámci mezinárodního srovnání vnímáme u dálnic a rychlostních silnic jako nadprůměrné. Podle našeho názoru ovšem existuje několik celoevropsky platných standardů, které u nás zatím chybí.

Proto k tomuto dopisu přikládáme Koncept změn a doplnění dopravního značení který navrhuje doplnění jinak velmi dobře funkčního systému. Věříme, že stejně jako v minulosti přibyvší prvky (symbol výjezdu, zkratky cizích států atd.), jsou zpracovatelné i tyto změny, protože se dopravní značení neustále vyvíjí. Považujeme za nutné zdůraznit, že se jedná o téměř beznákladový krok; jsme si vědomi současných omezených finančních možností státu. Jde o úpravu, která by se mohla projevovat na dopravním značení postupně a to hlavně na značkách, u kterých dochází pravidelně z důvodu stáří či nárazově z důvodu zničení k obnově. Mimo jiné je to i příležitost, jak veřejnosti kladně představit novinky, které v praxi přinesou řidičům vyšší komfort a srozumitelnost.

Prosíme Vás o projednání našeho návrhu a sdělení stanoviska MD a ŘSD k jednotlivým bodům konceptu.

Za tým autorů ceskedalnice.cz
Ing. Pavel Hrdina
Odpověď Ministerstva dopravy ČR ze dne 30. července 2009
MD ČR píše: Věc: Žádost o projednání návrhu a sdělení stanoviska ve věci dopravního značení + Koncept změn a doplnění dopravního značení - verze 06/2009

Vážený pane,
byl jsem pověřen sdělit Vám stanovisko k Vaším návrhům na změny a doplnění některých dopravních značek, uvedených v příloze k Vašemu dopisu Ministru dopravy ze dne 10. července 2009.

Obecně platí, že změny prováděcích předpisů k zákonům, to znamená v našem případě změny vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně grafické přílohy, musí být provedeny novelizací, po projednání ve vnitrorezortním a následně mezirezortním připomínkovém řízení. Nezáleží tedy pouze na Ministerstvu dopravy. Dále je třeba souhlasu Legislativní rady vlády, která konkrétně v případě této vyhlášky není nakloněna dalším novelám, pokud nejsou vyvolány transpozicí evropských předpisů nebo Parlamentem ČR schválenými změnami zákona. Lze předpokládat, jak nám naše zkušenosti napovídají, že názory na Vaše jednotlivé návrhy se mohou různit. Vaše náměty jsme s mými spolupracovníky posoudili s následnými stanovisky.

Zavedení nové dopravní značky č. IS 6a "Návěst před křižovatkou" považujeme za nadbytečné, protože informaci, že vyjíždí z jedné dálnice na druhou, dostane řidič například na dopravní značce č. IS 6c "Návěst před křižovatkou". Zásadně bychom však proti nebyli.

Náš názor na doplnění dopravní značky č. IS 8b "Dálková návěst" je jednoznačně negativní. Dle našeho názoru je taková informace pro řidiče zavádějící a matoucí, doporučujeme důsledně zachovávat již léta vyzkoušený systém ODZ v ČR (dle TP 100 - II. vydání) a to uvádět takové cíle (a čísla silnic) na PK, které na ní skutečně leží. Bylo by asi účinnější důsledně v praxi uplatňovat již osvědčený stávající způsob uvádění čísel silnic a přísl. cílů ODZ na nich ležících.

Změnu barvy dopravní značky č. IP 14a "Dálnice" a č, IP 14b "Konec dálnice" nepovažujeme za důležitou, ale zásadní výhrady by mohly být proti nákladnosti této změny, protože by nebylo přijatelné, vzhledem k její důležitosti, aby byly po dobu životnosti "starých" značek užívány dvě barvy. Dopravní značky č. IP 15a "Silnice pro motorová vozidla" a č. IP 15b "Konec silnice pro motorová vozidla" nemohou být nahrazeny dopravními značkami č. IP 14a "Dálnice" a č, IP 14b "Konec dálnice", protože touto značkou je mj. určen druh pozemní komunikace ve všech souvislostech. Zavedení nové dodatkové tabulky "Vzdálenost k příští ČS" není potřebné vzhledem k tomu, že toto řešeni umožňuje současná právní úprava (viz § 15 odst. 1 písm. 1) vyhlášky č. 30/2001 Sb.). Při hustotě čerpacích stanic na našich dálnicích není ani tato možnost využívána.

Vážím si Vaší práce a děkuji Vám za snahu co nejvíce podpořit činnost Ministerstva dopravy v rozvoji dálniční sítě a zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikací. V zájmu maximální objektivity poskytnu Vaše náměty Odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy, který je gestorem zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb., aby při případné nejbližší novele těchto právních předpisů tyto návrhy zvážil, popřípadě je zpracoval do návrhu legislativních změn, které by byly předmětem připomínkového řízení, včetně posouzení expertní skupiny odborníků zřízené ministrem dopravy.

S pozdravem
Ing. _____ _____
martini
VIP
Příspěvky: 3638
Registrován: 22.3.2009 10:53:57
Bydliště: Kladno

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od martini »

Škoda, že to stanovisko k dálkové návěsti je zcela negativní, přičemž právě ta mi přijde nejlepší. U změny značky dálnice a rychlostní silnice na zelenou je pravda, že by se musela provést najednou, což bohužel není vzhledem k přínosu a finančním nákladům moc reálné. Při vzdálenosti našich čerpaček není cedule o vzdálenosti k té další opravdu moc důležitá, nikde to snad není více než 50 km a to ujedete i na výpary :-).

Holt je to tak, že jakákoliv změna stojí práci. Musel by se toho holt někdo chytit...
Via est vita. Nejdražší dálnice je ta, která nestojí!
nms
Příspěvky: 6
Registrován: 14.3.2009 17:21:26

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od nms »

Trochu je škoda, že se ztratilo i slovní označení dálničních sjezdů - např. Holubice, Hvězdonice, ... byť to tak lidé měli roky zafixováno a zůstala jen čísla - to taky ještě v Německu mají.
Martin z Ostravy
Autor
Příspěvky: 6843
Registrován: 14.3.2009 10:27:45
Bydliště: Ostrava a okolí
Kontaktovat uživatele:

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Martin z Ostravy »

Ta dálková návěst je opravdu dobrý nápad, ale to ostatní to by se dalo řešit, až když by bylo vše hotovo a nebylo by co na práci. :D
R48 -> D48 se podařilo!
Pavel
Příspěvky: 38
Registrován: 7.5.2009 19:12:42

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Pavel »

Ty první dva návrhy jsou podle mého vynikající - takhle bych si ty značky představoval i já, ty druhé dva návrhy bych také řešil později. Připojuji se k nms - dříve byly na značce 2 informace, každý se řídil tím, co mu vyhovuje víc, nyní je jen jedna. A také mi možná víc vyhovoval předchozí systém - na dálkové návěsti za křižovatkou počet kilometrů do nejbližšího sjezdu - ale to zase souvisí s těmi názvy... Ale toto je sporné, jde o zvyk, určitě spoustě lidí vyhovuje víc současný systém. Každopádně nejhorší bylo období obojího značení... :roll:
Sch
Příspěvky: 221
Registrován: 26.3.2009 10:43:17

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Sch »

K dálkové návěsti:
Tato úprava se zdá bude mít podporu i u hejtmanství Paadubického kraje, viz.
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=75&t=730
Pokud vím, žádný ze sjezdů z D11 není označen na Pardubice a hlavně po dostavbě R35 po Opatovice bude tato křižovatka preferovaným příjezdem do města.
Pardubice tedy nejsou přímým cílem na trase D11 a tak nemohou být na stávajících dálkových návěstích uvedeny. Nový návrh dálkových návěstí s nepřími cíli by to umožnil.
JirkaS
Příspěvky: 2805
Registrován: 14.3.2009 19:25:07

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od JirkaS »

Tak jsem ještě zkusil upravit návěsti při opětném zavedení jmen nájezdů:
Obrázek Obrázek
Písmo je trochu jiné, nemám "dálniční" font.
Geo
Příspěvky: 809
Registrován: 11.5.2009 11:06:39

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Geo »

Je to škoda, že se k tomu staví spíš negativně. Prvada je, že informace o další pumpě opravdu není v ČR tak podstaná. Změna barvy začátku dálnici by byla pěkná, ale je to jen kosmetická změna, která stojí peníze. Dálková návěst mi přijde jako dobrý nápad, ale podstatnější mi přijde aby na cedulích u sjezdů byla relevantní místa. Připadá mi totiž trošku na prd, když na té největší těsně před sjezdem je nějaká místní díra, která téměř není ani v autoatlasu. Ještě že je tam pak číslo sjezdu a silnice. Nejpřínosnější mi přijde asi ten německý kreuz. Takhlen už brzy bude muset například 20 km před Prahou řidič luštit cedule na všech sjezdech aby poznal, který je na okruh.

Ale třeba by šlo ušetřit na těch hnědých cedulí informujících o turistických cílech. Zatím jediný přínos, který jsem u nich zpozoroval je ten, že vím že okolo německé A99 leží chmelnice (na to ale není potřeba cedule, protože si toho spolujeydec všimne při koukání y okénka).
Mike
Příspěvky: 5025
Registrován: 15.3.2009 14:09:33

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Mike »

ony ty místní a dálkové cíle jsou sporné.
pamatuji nájezd na dálnici před Drážďany, který byl značen Meisen, ale něco jako Berlin, Leipzig se tam neobjevilo ( ještě když se jezdilo přes Cínovec )
připadalo mi to stejné, jako by na Chodově bylo místo Brno-Ostrava, napsáno Průhonice.
Obecně je někde značení tak zmatené, že se nejlépe orientuje dle čísla silnice.
A dálniční křížení, podle mne zatím nadbytečné, těch křižovatek není tolik, snad jen na budoucí R1 by se využily, stačí TRANZIT a my místní si stejně jedeme kudy chceme.
Česká zákonodárnost – odpovědným budiž ten, koho lze nejsnadněji chytit
Nosorožec
Příspěvky: 301
Registrován: 23.3.2009 10:13:51

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Nosorožec »

ony ty názvy výjezdů stejně zcela nevymizely - např. na uzlu D1xR46 je uváděn "Vyškov-východ" - co to je, když ne název výjezdu, resp. uzlu? :roll:
Pavel
Příspěvky: 38
Registrován: 7.5.2009 19:12:42

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Pavel »

To bude spíš stará značka. Myslel jsem, že výměna už komplet proběhla. Název na značce jsem už dlouho neviděl, je pravda, že na D5 (a jistě i jinde) jsou někde ještě staré dálkové návěsti - bez červené pětky jen s E50. Taktéž při odbočení z Pražského okruhu z jihu na D5 je jen E50.
Standa
Příspěvky: 3795
Registrován: 16.3.2009 7:49:22
Bydliště: Praha

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Standa »

V této souvislosti je zajímavé, jaké věci se v rámci EU řeší v Bruselu (třeba ty litanie o tom, jak se nesmí míchat tranzitní a příměstská doprava) a jaké se nechávají na jednotlivých zemích (třeba právě to dopravní značení a číslování dálnic...). Přitom zrovna sjednocení dopravního značení třeba podle německých standardů by bylo nepochybně přínosem.
rumpeak
Příspěvky: 809
Registrován: 29.5.2009 7:47:12
Bydliště: Ostrava (předtím Bruntál a předtím Havířov) - když se stěhuji, tak jedině někam, kudy vede I/11 :)

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od rumpeak »

Standa píše:V této souvislosti je zajímavé, jaké věci se v rámci EU řeší v Bruselu (třeba ty litanie o tom, jak se nesmí míchat tranzitní a příměstská doprava) a jaké se nechávají na jednotlivých zemích (třeba právě to dopravní značení a číslování dálnic...). Přitom zrovna sjednocení dopravního značení třeba podle německých standardů by bylo nepochybně přínosem.
Německé standardy nejsou samospasitelné ve všem. Třeba jejich zančení exitů je naprosto nesmyslné. Každý exit má své číslo, ale když se dostaví další je v tom zmatek. Náš systém, že exit má číslo podle toho na kterém kilometru se nachází mi přijde mnohem jednodušší a snadnější na orientaci. Ale souhlasím, že piktogram "dálniční křižovatka" běžný v Německu a Rakousku mi přijde hodně srozumitelný a užitečný, proto bych byl pro jeho sjednocení v celé Evropě. A také dálkové návěsti by ho měli obsahovat stejně jako v Německu a Rakousku.
Nosorožec
Příspěvky: 301
Registrován: 23.3.2009 10:13:51

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Nosorožec »

a ještě k argumentaci MD ČR: Pokud zastávají koncepci cílů, které leží na dotyčné komunikaci, tak jak je možné, že na D1 ukazuje cedule do Olomouce?
http://foto.ceskedalnice.cz/nase-foto/p ... d1f64.html
mapman
Autor
Příspěvky: 5773
Registrován: 25.2.2009 22:20:05

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od mapman »

To pravidlo o cílech na dálnici je poměrně nové, Olomouc je prý hisotrická výjimka :-/ Stejně jako třeba Teplice.

Ale co si budeme říkat, ono je to stejně všechno hlavně o názorech jednotlivých lidí. Mnozí z nás chtějí symbol kříže, někteří ne, někteří chtějí jména výjezdů na první návěsti, někteří ne...

V tomto ohledu bych jako bernou minci bral to, co je běžné v Evropě, zejména pak v okolních státech, v dnešní době se cestuje do zahraničí více než kdy dřív, takže by se ty systémy měly sbližovat, to je asi hlavní cíl navrhovaných změn. A ty systémy za hranicemi taky nejsou rigidní, vyvíjejí se postupně, s dobou.
andy
Příspěvky: 1275
Registrován: 6.8.2009 17:30:53
Bydliště: Mezi magistrálou a Jižní spojkou

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od andy »

mapman píše:To pravidlo o cílech na dálnici je poměrně nové, Olomouc je prý hisotrická výjimka :-/ Stejně jako třeba Teplice.
Vypadá to, že je zaděláno na další historickou výjimku ;)
"Celé značení, na němž bude opakovaně uvedeno, že D11 vede také do Pardubic a Pardubického kraje, by podle dnešní dohody mělo být dokončeno během příštího roku," doplnil závěry ze schůzky náměstek hejtmana Línek.
JirkaS
Příspěvky: 2805
Registrován: 14.3.2009 19:25:07

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od JirkaS »

andy píše:Vypadá to, že je zaděláno na další historickou výjimku ;)
"Celé značení, na němž bude opakovaně uvedeno, že D11 vede také do Pardubic a Pardubického kraje, by podle dnešní dohody mělo být dokončeno během příštího roku," doplnil závěry ze schůzky náměstek hejtmana Línek.
Hlavně by mě zajímalo, jak tam bude značen ten Pardubický kraj :-)
Standa
Příspěvky: 3795
Registrován: 16.3.2009 7:49:22
Bydliště: Praha

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od Standa »

rumpeak píše:...
Německé standardy nejsou samospasitelné ve všem. Třeba jejich zančení exitů je naprosto nesmyslné. Každý exit má své číslo, ale když se dostaví další je v tom zmatek. Náš systém, že exit má číslo podle toho na kterém kilometru se nachází mi přijde mnohem jednodušší a snadnější na orientaci. Ale souhlasím, že piktogram "dálniční křižovatka" běžný v Německu a Rakousku mi přijde hodně srozumitelný a užitečný, proto bych byl pro jeho sjednocení v celé Evropě. A také dálkové návěsti by ho měli obsahovat stejně jako v Německu a Rakousku.
To je pravda, tohle máme asi lepší, ale ještě lepší by to bylo s přidáním názvu sjezdu (někdo má paměť na čísla, někdo na jména - nejlepší je vyhovět všem), ten by se tam vešel bez ohledu na číslo.
rumpeak
Příspěvky: 809
Registrován: 29.5.2009 7:47:12
Bydliště: Ostrava (předtím Bruntál a předtím Havířov) - když se stěhuji, tak jedině někam, kudy vede I/11 :)

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od rumpeak »

Tak to určitě s tím naprosto souhlasím, ale to funguje myslím už teď.
petost
Příspěvky: 31
Registrován: 21.5.2009 17:16:20

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od petost »

opravdu nechápu stanovisko MD. přitom by úplně stačilo doplňovat pouze nové značky.
pavel.hrdina
Autor
Příspěvky: 591
Registrován: 25.2.2009 22:39:09
Bydliště: D1 - km 190,45
Kontaktovat uživatele:

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od pavel.hrdina »

Děkuji všem kdož doposud vyjádřili svůj názor a doufám, že korektní diskuse bude i nadále pokračovat.

Abych přispěl taky svou troškou do mlýna, tak toto jsou některé z mých postřehů/pohledů na věc:

1) Vypadá to, že na patřičných místech není ochota dělat změny dlouhodobého koncepčního charakteru. Řeší se jen "partikulární nutnosti" - dané direktivou EU, nebo "zalepující" nějakou díru kterou někdo objevil (např. nedávno zavedená značka pro padací most - asi nějaký existuje, ale kdo ví kde?) a dostatečně hlasitě ji prosazuje. Takové záležitosti jdou nejspíš celkem rychle.

Pokud ovšem něco není vyloženě nutné - což z našich návrhů není nic, všecko to jsou jen vylepšení ke zvýšení přehlednosti/srozumitelnosti/koncepčnosti dopravního značení - tak je to nejspíš vnímáno jako "práce navíc" a do té se nikdo evidentně nehrne.

2) Za naprosto nejhorší rozhodnutí v celé naší historii dálničního dopravního značení považuju zrušení jmen výjezdů a v tomto se mnou evidentně bude většina logicky uvažujícíh jedinců souhlasit. Jak už někdo správně poznamenal, tak jsou lidé pamatující si lépe čísla (které navíc u nás korespondují s kilometráží, takže usnadňují odhad kolik kilometrů ještě zbývá z aktuálních hodnot míjených kilometrovníků) a pak jsou lidé, kteří si naopak pamatují lépe jména. Ideální je samozřejmě pamatovat si obojí ;-)

Zrušení jmen výjezdů přineslo navíc minimálně jeden další doprovodných efekt, který opět vnímám mimořádně negativně, a to značení cílů na dálkových návěstech. Tam bývalo jako poslední v pořadí uváděno dřív jméno následujícího výjezdu a vzdálenost v kilometrech k němu. Dnes je tam naproti tomu uváděno jméno a vzdálenost k nejbližšího významnějšímu cíli dostupnému z následujícího výjezdu, což obzvláště v některých případech opravdu významně kontrastuje se vzdáleností k onomu výjezdu. Jako odstrašující příklad si dovolím uvést obsah dálkové návěsti na D11 za výjezdem 68 (Nové Město), přičemž následující výjezd je 76 (Pravy):

Kód: Vybrat vše

  D 11  E 67
Hradec Králové  28
Nechanice    20
Jistě všichni cítíme, že volba Nechanic, vzdálených od onoho výjezdu 1,5 násobek vzdálenosti k němu samotnému nevěští nic dobrého - a o nějaké koncepčnosti či systematičnosti si tento nový model může nechat tak leda zdát. Pro doplnění absurdnosti uvedu ještě i obsah návěsti za výjezdem 84 (Sedlice) směrem na 76 (Pravy):

Kód: Vybrat vše

  D 11  E 67
Praha      99
Přelouč     23
Toto myslím nepotřebuje dalšího komentáře, snad jen pro srovnání uvedu jak by pravděpodobně vypadaly cíle podle původního systému (který se zase vyznačoval jiným negativním jevem a to absencí národního čísla D11):

Kód: Vybrat vše

    E 67
Hradec Králové  28
Pravy      8

Kód: Vybrat vše

  E 67
Praha   99
Pravy   8
3) Bohužel je tu taky hledisko ekonomické a to naprosto vylučuje v čase téměř dokončené obnovy značení podle nového systému s absencí jmen výjezdů dělat nějaké legislativní změny k jejich znovuzavedení. Na to bude ten pravý čas zase za nějakou dobu (až se bude většina současných značek blížit konci životnosti) a jen doufejme, že do té doby se nám dostatečným působením na patřičná místa podaří prosadit změnu k lepšímu.

Toto hledisko bylo nejspíše rozhodující i pro náš nekoncepční systém barevného podkladu dálničního značení, kdy po přechodu na zelenou stále zůstaly modré značky začátek/konec dálnice, značky upozorňující na odpočívky, na zvýšení/snížení počtu pruhů atp. Jediné místo kde je modrá správně jsou cíle ležící mimo dálnici (na návěstech před výjezdem a v místě výjezdu - kde je zase vidět nekoncepčnost onoho nového značení, poněvadž ty nové cíle na dálkových návěstech by měly z logického hlediska být na modrém podkladu tak jako budou na následující návěsti před výjezdem). Ovšem i tady by se hodila jistá inovace, kdy na začátku odbočovacího pruhu s pouze místími cíli jsou tyto uvedeny na bílém podkladě, který leží na modrém podkladě (je to mimo dálnici) a tento pak konečně na zeleném podkladě (protože stále jsme ještě na dálnici). Tady je modrá evidentně nadbytečná - bíla by ji měla dostatečně suplovat.
JirkaS
Příspěvky: 2805
Registrován: 14.3.2009 19:25:07

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od JirkaS »

pavel.hrdina píše:...
3) Bohužel je tu taky hledisko ekonomické a to naprosto vylučuje v čase téměř dokončené obnovy značení podle nového systému s absencí jmen výjezdů dělat nějaké legislativní změny k jejich znovuzavedení. Na to bude ten pravý čas zase za nějakou dobu (až se bude většina současných značek blížit konci životnosti) a jen doufejme, že do té doby se nám dostatečným působením na patřičná místa podaří prosadit změnu k lepšímu.
Nemyslím si, že ekonomické hledisko musí být rozhodující. Zde se jedná o změny, které je možné zavádět postupně, protože existence 2 způsobů značení zde nevede k nedorozumění. Nový systém jen poskytuje více informací než starý. Pamatuji si, že po zavedení vyhlášky 100/75 také existovalo velmi dlouhé přechodné období na výměnu, které bylo odstupňováno podle důležitosti jednotlivých značek. Stará STOP se měnila asi do 5 let, zatímco původní omezení rychlosti se symbolem km se ponechávala mnohem déle.
adamos
Příspěvky: 1698
Registrován: 15.3.2009 23:32:20
Bydliště: D1, 2,78 km

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od adamos »

V souvisostí s číslováním exitů mě napadá otázka: bude se po zprovoznění Pražského okruhu, stavby 512 Jesenice-D1, měmnit staničení dálnice D1 tak, aby nultý kilometr začínal na okruhu? A měnit všechny "nové" cedule mezi Prahou a Ostravou? Nebo zůstane nultý kilometr "nekoncepčně" na Chodově?
Vždy aktuální mapy na http://www.openstreetmap.org
Našli jste v mapě chybu? Napište mi o ní.
pavel.hrdina
Autor
Příspěvky: 591
Registrován: 25.2.2009 22:39:09
Bydliště: D1 - km 190,45
Kontaktovat uživatele:

Re: Dopis na MD: Návrh na změnu dopravního značení

Příspěvek od pavel.hrdina »

adamos píše:V souvisostí s číslováním exitů mě napadá otázka: bude se po zprovoznění Pražského okruhu, stavby 512 Jesenice-D1, měmnit staničení dálnice D1 tak, aby nultý kilometr začínal na okruhu? A měnit všechny "nové" cedule mezi Prahou a Ostravou? Nebo zůstane nultý kilometr "nekoncepčně" na Chodově?
D1 ma byt jedinou vyjimkou z jinak platneho pravidla, ze nulty kilometr vsech D/R vychazejicich z R1 bude prave v miste jejich krizeni.

Jinak se stanicenim Prazskeho Urobora (Uroboros = had pozirajici si vlastni ocas, tudiz nikde nezacinajici ani nikde nekoncici) to bude taky zajimave, protoze se za jeho zaklad vezme staniceni jeho soucasne zapadni casti (515 - 517) a to dava nulty kilometr nekde do tesne blizkosti planovaneho uzlu s D3, tedy uzel s D1 bude mit staniceni neco pres 70. A tim padem se samozrejme i nutne bude muset upravit staniceni 510, kde je v soucasne dobe km 0.
Odpovědět

Zpět na „Všeobecné“