II/217 Silniční obchvat Hranice – Ebmath

Odpovědět
Diaľničiar
VIP
Příspěvky: 20528
Registrován: 15.3.2009 20:16:13
Bydliště: EU, IL

II/217 Silniční obchvat Hranice – Ebmath

Příspěvek od Diaľničiar »

Stavba silnice II/217 Silniční obchvat Hranice – Ebmath je součástí projektu „Výstavba silničního spojení Adorf – Aš“. Silnice II/217 vede z Aše, kde se napojuje na silnici II/216, do Hranic a dále k hraničnímu přechodu Hranice – Ebmath. Slavnostní zahájení stavby proběhlo počátkem října minulého roku za účasti zástupců všech zúčastněných organizací, jak na straně české, tak i německé. :arrow:

Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel Sdružení: SWIETELSKY – ALGON – BERGER BOHEMIA
Projektant: VALBEK spol. s r. o.
Nabídková cena stavby: 229 143 251 Kč
Termín zahájení: 21. září 2009
Termín dokončení: 30. listopadu 2010
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Diaľničiar
VIP
Příspěvky: 20528
Registrován: 15.3.2009 20:16:13
Bydliště: EU, IL

Re: II/217 Silniční obchvat Hranice – Ebmath

Příspěvek od Diaľničiar »

Přeložka je navržena v kategorii S7, 5/60, tj. se šířkou zpevnění 6,5 m a 2 × 0,5 m nezpevněnými krajnicemi. Délka přeložky je 4,505 km.

BILANCE ROZHODUJÍCÍCH HMOT

Výkop - 86 013 m3
Násyp - 205 135 m3
Sejmutí ornice - 22 863 m3
Pokrytí ornicí - 12 113 m3
Asfaltové vrstvy - 34 302 m2
Kamenná dlažba - 248 m2
Zámková dlažba - 740 m2

KONSTRUKČNÍ VRSTVY

Asfaltový beton střednězrnný – ACO 11 (ABS II) 50/70 - 40 mm
Postřik spojovací emulzí – PSE C 50 B5 - 0,20 kg/m2
Obalované kamenivo střednězrnné – ACL 16 (OKS I) 50/70 - 70 mm
Postřik infiltrační, asfaltový – PI, A C 50 B5 - 0,80 kg/m2
Kamenivo zpevněné cementem – KSC I - 130 mm
Štěrkodrť – ŠD - 200 mm
Celkem - 440 mm

Stavba je financována z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013, který nahrazuje dosavadní program Iniciativy společenství Interreg III A Česká republika – Svobodný stát Sasko 2000 - 2006. V rámci Programu Cíl 3 je možno získat finanční podporu EU pro přeshraniční projekty nejrůznějšího charakteru v oblasti hospodářské i sociální.
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Diaľničiar
VIP
Příspěvky: 20528
Registrován: 15.3.2009 20:16:13
Bydliště: EU, IL

Re: II/217 Silniční obchvat Hranice – Ebmath

Příspěvek od Diaľničiar »

SO 201 – MOST PŘES SILNICI III/2171 V KM 1,084

Charakteristika mostu: Trvalý silniční most o jednom poli s horní mostovkou. NK je tvořena svařovanými ocelovými nosníky profilu I spřaženými se ŽB deskou mostovky. Spodní stavbu tvoří dvě železobetonové opěry plošně založené na štěrkopískových polštářích.

Délka mostu - 36,10 m
Šířka mostu - 9,10 m

SO 202 – MOST PŘES TRAŤ AŠ – HRANICE V KM 1,191

Charakteristika mostu: Trvalý silniční most o jednom poli s vrchní mostovkou a neomezenou průjezdnou výškou. Nosná konstrukce je tvořena prostými ocelovými nosníky spřaženými se železobetonovou deskou mostovky. Spodní stavba je tvořená dvěma železobetonovými opěrami založenými na štěrkopískových polštářích.

Délka mostu - 44,26 m
Šířka mostu - 9,1 m

SO 203 – MOST PŘES VODOTEČ V KM 1,540

Charakteristika mostu: Trvalý silniční most ze spirálově vinutého vlnitého plechu o průměru 3,24 m. Délka ocelové roury je 39 m. Čela mostu jsou šikmo seříznuta a obložena lomovým kamenem do betonového lože. Koryto uvnitř roury je vydlážděné.

Délka přemostění (světlost) - 3,24 m

SO 204 – MOST POD SILNICÍ III/2173 V KM 2,018

Charakteristika mostu: Trvalý kolmý silniční most o jednom poli s horní mostovkou a neomezenou průjezdnou výškou. Nosná konstrukce je tvořena předpjatým monolitickým betonovým trámem s vyloženými konzolami. Spodní stavba je tvořena dvěma plošně založenými železobetonovými opěrami.

Délka mostu - 38,2 m
Šířka mostu - 8,1 m

Zdroj informací ve všech příspěvcích: www.silnice-zeleznice.cz
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Odpovědět

Zpět na „Karlovarský kraj“