Právě je 26.9.2022 3:25:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 138 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Nizozemsko 
Autor Zpráva
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
Financování silniční sítě

Holandské zdroje pro financování silniční infrastruktury jsou jak národní infrastrukturní fond, do kterého se přesouvají zdroje z regulérních mýtních poplatků a expresních jízdních pruhů. Dále mohou zpoplatnit trasy i provincie, obce a správa vodních kanálů v rámci státních silnic za jistých specifikovaných podmínek. Dále vláda uplatňuje pro ufinancování silniční infrastruktury i výnos ze zdanění vozidel a ze zdanění PHM. Na PHM je uvalená i 21% DPH, ale ta není direktivně přesměrovaná jako pilíř financování silniční infrastruktury. V posledních letech obživla možnost PPP.

Úvod do problematiky

Dle evropských statistik patří zde hustota dálniční sítě opravdu velmi vysoko (78 km na 1000 km2 z roku 2009; Lucembursko tehdy 59 a Belgie 58). Silniční síť je speciálně koncentrovaná v urbanizovaných zónách, ale urbanizace je taky jedna z nejvyšších na světě; již 92%. Charakterizace je proto poměrně snadná i co do nákladů: navzdory rovinatému terénu jsou náklady na udržení údržby a rozvoje silniční sítě vysoké. Vysoce vybudovaná silniční síť kvalitně organizovaná si vyžaduje udržení vysokých výdajů do běžné údržby a neustálé inovace silniční sítě. Vysoké ceny nových projektů souvisí právě s vysokou urbanizací (komplikované a zdlouhavé zákony kolem půdy a obyvatelstva) a s ohledem na vysoký stupeň ochrany ŽP se tady pečlivě mnoho věcí posuzuje. Je zde i vysoký počet křižování, mokradí a tudíž náročných stavitelských podmínek, již hustá dopravná síť a mnoho vodních cest, což komplikuje jakékoliv zásahy do stávajících infrastruktur. Dle studie z roku 2007 trvá v průměru až 20 let, než se od plánů nové výstavby ucelí veškerá příprava, posuzování a lze tendrovat/stavět, což odrazuje instituce a samosprávy k zahajování tohoto procesu a chybí větší motivace řešit přetížené úseky silniční sítě.

Většina hlavních dálnic je součástí nizozemského silničního národního systému Autosnelwegen. Tento systém je administrován generálním ředitelstvím pro veřejné práce a vodní manažment Rijkswaterstaat. Tento úřad spadá pod Ministerstvo infrastruktury a vodohospodářství. Je odpovědný za plánování, výstavbu, řízení a údržbu hlavních infrastrukturních projektů a zařízení v Nizozemsku. Zahrnuje v sobě i hlavní silniční síť, síť vodních kanálů a vodní systémy. Silnice jsou ve správě vícero druhů autorit od státnních přes provinční po obecní nebo přístavní, vodní rady (Waterschappen) respektivě po individuální vlastníky.

V uplynulých letech se využívá i model PPP pro ufinancování silniční výstavby v Nizozemsku.

Financování národní silniční infrastruktury

Ústava. Ústava Nizozemska ve všeobecnosti stanovuje, že pravidla týkající se hospodaření s financiemi státu a vyrubování daní uložených státem mají být stanověné parlamentem. Parlament dalšími zákony stanovuje odhad příjmů a výdajů státu, upravuje daně, které mohou vybírat správní orgány provincií a obcí a upravuje tyto vztahy s centrální vládou.

Silniční poplatky/Mýto. Zákonem (Law on Accessibility and Mobility) je čistý výtěžek z mobility (mobiliteitstarieven) přesunut do Infrastrukturního fondu. Sazby za mobilitu se platí projetím bránou za užití silnice motorovým vozidlem. Jedno jestli místní nebo zahraniční vozidlo. Poplatek za expresní jízdu určuje příslušné ministerstvo a ministerstvo financí má tady dohled ve smyslu dostupnosti celkových dopravních vazeb a počítá míru mobility. Provincie, obce a vodní správa mohou určit také míru mobility v rámci přejezdu státní silnicí. To značí, že infrastrukturní fond financuje nejen národní level silniční infrastruktury, ale i lokální sítě. Infrastrukturní fond byl zřízen k celé paletě činností: financování výstavby, manažmentu, údržby infrastruktury jak státní, tak na projekty, které vláda neřídí.

Zdanění motorových vozidel. Jde o další nástroj, kterým se financuje silniční síť. V roce 2010 prošla legislativní změna, která změnila výši daně dle výšky ceny vozidla na daň ve smyslu emisí CO2 jako základ pro výpočet. Čím nižší spotřeba, tím nižší daň.

Dále se to rozčleňuje na jednotlivé kategorie vozidel, na jejich tonáž, na jejich účel. Dle toho se platí jednorázové daně za novou registraci nebo 3- měsíční poplatky. Tady se to vše řídí ještě zákony z let 1992 respektivě i 1994. Dopravní firmy platí extra daň za těžká nákladní vozidla.

Daň z PHM. Existuje extra daň na PHM a DPH na PHM. Ovšem, není zcela zřejmé jestli Nizozemsko opravdu oba tyto zdroje i přesouvá do financování silničních sítí.

Nové iniciativy na silniční infrastruktuře

Legislativně vláda v roce 2009 chtěla zavést zpoplatnění vozidel za ujeté km a vypuštění zdanění vozidel, ale tento institut se nezavedl prozatím do praxe. Zákon o dostupnosti a mobilitě nebyl sestaven pro zpoplatnění sítí, ale pro zvednutí dostupnosti hospodářských center. Co se PPP týče, tak Nizozemsko tento model zkoumalo jako jedna z prvních evropských zemí, ale neviděla v něm většího přínosu. Tento model dostal šanci po hospodářské krizi v roce 2008. Nizozemsko aplikovalo model, kterým zesilňuje účast penzijních fondů na financování, čímž se dostává maximálního přínosu jak pro veřejný, tak ale i pro soukromý sektor. V roce 2012 se objevila snaha ministerstva ŽP zavést smart dálnice jakožto moderní technologie, což bude vstupní brána pro iteligentní dopravní systémy. Rijkswaterstaat ročně vynakládá 200 mil. € na chod těchto systémů, na dynamické řízení provozu atd. Nizozemsko vynakládá miliardy na veškeré posuzování, expertízy, HW a SW zařízení, tedy na ty části příprav a doplňků infrastruktury, kde se jinde na tomhle spíš šetří jak jen lze.

V budoucnosti se má právě rozšířit o odhadem dalších 170 mil. € na zavedení regionálních inteligentních dopravních systémů a poté ročně 50 mil. € na jejich správu, provoz a údržbu.

Dle vícero hodnocení se ale taky konstatuje, že co se týče nákladů na silniční výstavbu a údržbu, tak bude potřebné snížit výdaje, které se na tento segment vynakládají. Explicitně na hlavní primární silniční síť a to včetně informačních systémů na nich, které poskytují informace pro uživatele silnic. Má proběhnout inovace systémů do podoby individuálních aplikací atp.

zdroje pro další čtení:

ústava ... https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2008-07-15
Law on Accessibility and Mobility ... https://wetten.overheid.nl/BWBR0013854/2013-01-01
Infrastructure Fund Act ... https://wetten.overheid.nl/BWBR0006001/2012-01-01
Vehicle Taxes ... https://wetten.overheid.nl/BWBR0005806/2014-01-01/1
Ministry of Infrastructure and the Environment, ITS-Plan the Netherlands: 2013–2017 ... https://ec.europa.eu/transport/sites/tr ... 3-2017.pdf

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


22.2.2021 17:13:54
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
Jedna z hlavních přístupových silnic do Amsterdamu bude uzatvořená pro provoz. Tunel Piet Hein se v nákladech 116 mil. € bude renovovat. Byl otevřen do provozu v roce 1997. Uzavřen bude od 25.6.2021 do 30.9.2022.

Obrázek

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


30.5.2021 17:30:28
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
alespoň něco z provozu a výstavby

:arrow: V 06/2021 se dokončilo rozšíření A1 mezi Rijssen a MÚK s A35 u Azelo. Po novém je zde 6- pruh.

https://www.flickr.com/photos/chriszwolle/51230063560/

:arrow: Dne 2.7. se do provozu uvedla nová MÚK A67 x N69. Veldhoven, západ:

https://i.imgur.com/vTWq0py.jpg

:arrow: probíhají poslední terénní úpravy zemních prací po dokončení tunelové sekce A9 v Amsterdamu:

https://i.imgur.com/PbBndFQ.jpg
https://i.imgur.com/gPOrodi.jpg
https://i.imgur.com/L6aCBne.jpg
https://i.imgur.com/v9VqlsH.jpg

:arrow: první beton pro tunelové segmenty pro Blankenburg Tunnel / Maas Delta Tunnel v loděnici Damen; tunel obslouží pod úrovní moře dálniční provoz A24 v přístavu v Rotterdamu:

https://i.imgur.com/Kj3ajTp.jpg

:arrow: Dualizace N7 na severu města Groningen; upgrade z 2x2 na 2x4 JP v části N7 x A28. Projekt se realizuje od roku 2017 a dokončit se v 12/2024. Je v omeškání mnoha let, protože původně se měl letos dokončit.

https://i.imgur.com/4ZF6g57.jpg
https://i.imgur.com/YcSdsE3.jpg
https://i.imgur.com/qTOFdy6.jpg
https://i.imgur.com/48sZktX.jpg
https://i.imgur.com/KHkgSfi.jpg

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


13.8.2021 18:54:08
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
Nizozemská vládní agentura vydražila 25 ČSPH na tamních dálnicích. 6 z nich změní vlastnictví. Koncese byla udělená na období 15 let. Největší nabídka byla na provozování ČSPH na odpočívce A1 nedaleko Amsterdamu, Honswijck. Jde o 27,5 mil. €.

ČSPH se zde udělují na koncesi od roku 2002. V roce 2021 má vláda za to v kase 79 mil. €.

Na A1 Honswijck projede za den 100 tisíc motoristů. Nevydělává se ani tak na samotných PHM jako na dalších službách od podávání kávy po menší jídlo.

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


11.9.2021 8:31:08
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
Nizozemská vláda plánuje nahradit Eurovignette za mýtní systém pro nákladní dopravu. Se zavedením se počítá v roce 2026 a náklady mají dosáhnout částky 400 mil. €. Sazba má být 0,15€ za kamion, což bude nejnižší sazba ze západní EU. Tento systém nahradí i dosavadní zdanění komerční nákladní dopravy. Ani jeden systém dnes nejde zpátky do silnic a ani nepůjde, protože půjde do podpory rozvoje a udržení rozvoje tohoto druhu dopravy.


Vláda vypracovala nový plán pro rozšíření A15 nedaleko Arnhem / Nijmegen (Ressen - Zevenaar). Klíčová změna se plánuje od roku 2017, kdy se počítalo s rozšířením v délce 5 km a dnes to již bude 25 km.

mapa: https://i.imgur.com/6PiJ1Y5.jpg

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


26.9.2021 20:46:50
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
4 koaliční strany představují koaliční smlouvu, která má mj. přinést:

*strukturální zvednutí financování infrastruktury +1,25 mld. €, vyhrazeno pro obnovu silnic, železnic a vodních cest
*A27 ve městě Utrecht dostane další studii, jestli je dosavadní projekt opravdu potřebný (nepůjde o 1. snahu prozkoumat projekty)
*má se nahradit silniční daň za poplatek za ujetý km, ale tohle se plánuje již 30 let a pro nepopulárnost nezavedlo
- instalace sledování pohybu vozidel již ne na vyhrazených trasách dálnic atd., ale na celé národní síti silnic
- nahradilo by se zpoplatnění mnoha tunelů, dálnic
- implementace do roku 2030

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


16.12.2021 17:13:51
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
Na SZ od Amsterdamu leží město Beverwijk s asi 41 tis. obyv. Do problémů se dostává pro technický stav most, který byl postavěn nad železniční tratí společně s tunelem Velsen v roce 1957. Takže dnes má most již 65 let. Pruh mezi N197 a A22 byl uzavřen pro trhliny v betonu. Inspekce v 06/2021 odhalila další trhliny na severním viaduktu nad železnicí, takže i tato část je v omezení. Další obhlídka mostu v 12/2021 poukázala na trhliny na jižním viaduktě. Most nemá odstavní pruhy, takže se musel znovu omezit jízdní pruh.

Všeobecně se očekávají obrovské dopravní kongesce, protože tento most spojuje město Beverwijk a průmyslovou zónou s dálnicí A22 a Amsterdamem. Budou se realizovat dopravní opatření, která usnadní provoz mezi A22 a A9 tak, že se bude dát použít A9 pro jízdu do Amsterdamu tunelem Wijker.

https://live.staticflickr.com/65535/517 ... 9f21_b.jpg

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


29.1.2022 19:56:44
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
Je nepochybně dobré vědět, že nejrušnější křižovatka v severní části státu projde rekonstrukcí a dopravně to nebude proto žádný zázrak po tuto dobu. Jde o křižovatku Julianaplein A28/N7 v Groningen. Práce potrvají do konce jara a stane se z ní vylepšená MÚK.

https://i.imgur.com/u4WiZwx.jpeg

Dopravní intenzity:

N7 západním směrem: 77,900
N7 východním směrem: 78,500
A28 jižním směrem: 63,000
Emma Viaduct severním směrem: odhad kolem 30,000 - 40,000

Na to, aby doprava neskolabovala, tak se má snížit dopravní provoz o alespoň 80 tis. vozidel. Část bude vedená obcházkovou trasou po okruhu v dosahu.

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


11.2.2022 15:55:22
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
tady je opravdu hezké, zrychlené, video s popiskama co je kde z jízdy po A15 Deil - Rotterdam:


_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


24.2.2022 23:13:01
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
psáno v 08/2019:
Diaľničiar píše:
  A9 Badhoevedorp - Holendrecht

  The final contract of the SAA megaproject has been provisionally awarded to a consortium known as VEENIX.

  The contract will widen A9 to 2x4 lanes between the Holendrecht (A2) and Badhoevedorp (A4) interchanges, south of Amsterdam. This is the last leg of the Schiphol-Amsterdam-Almere megaproject, which has a total value of over € 5 billion.

  VEENIX is a consortium that consists of
  * Macquarie Capital
  * Siemens
  * Count & Cooper
  * FCC

  FCC will be the main constructor, it is a Spanish construction giant. It is their first major contract in the Netherlands. It is also the first time that such a large PPP road concession has been awarded to a consortium with no Dutch construction company. There were only 2 bids.

  Construction is planned between 2020 and 2026. The concession has runs for 14 years and is a DBFM contract: Design, Build, Finance, Maintain.

Obrázek

text je od uživatele ChrisZwolle z mezinárodního fóra SSC


Schiphol - Amsterdam - Almere anebo SAA zahrnuje v sobě upgrade 64 km dálnic A1, A6, A9 a 10 mezi uvedenými městy, co tvoří důležitý koridor, po kterém jezdí stále více vozidel. Náklady na projekt 5,4 mld. € a většina se zrealizovala v letech 2012 až 2019. Expanze A9 přes Amstelveen je v poslední fázi. Plánovaný tunel A10 v Amsterdami není součástí tohoto projektu.

co to obnášelo:

A1 rozšířeno na 2x4 pruhy (A10 - A9) a 2x5 + 2 pruhy (A9 - A6)
A6 rozšířeno na 2x4 pruhy / 4x2 přes území Almere (A1 - N702 východně od města)
A9 rozšířeno s dalšími pruhy, ve 3 km tunelu v Amsterdamu-JV (A1 - A2)
A9 bude rozšířeno na 2x4 pruhy přes Amstelveen (A2 - A4)
A10 rozšířeno na 2x4 pruhy Amsterdamu (A1 - A2)

co není součástí projektu, ale se realizuje ve stejné době:

A5 Westrandweg (Amsterdam western bypass)
A9 vnějšek Badhoevedorp (včetně zkapacitnění)
A10 druhý Coen Tunnel
N702 6- pruh v Almere (ve výstavbě)

Obrázek

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


14.3.2022 18:42:21
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
V přístavu Rotterdam vybudovali 17 km vyhrazenou autonomní trasu pro kamiony, nazvanou "Container Exchange Route". 5 kontejnerových terminálů je propojeno vyhrazenými komunikacemi.

Mají problém: nefunguje to. Nedokážou přimět IT stranu autonomních vozidel, aby spolupracovala s kontejnerovými terminály. Projekt stál 175 milionů EUR, ale nevyužívá se. Nyní zvažují provoz běžných kamionů s řidiči.

https://i.imgur.com/hhKY58q.jpg
https://i.imgur.com/ImWUbua.jpg

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


16.8.2022 14:43:08
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
Tunel Alexia byl otevřen do provozu v Hilversum dne 6. srpna 2022.

Jedná se o poměrně neobvyklý tunel, je to v podstatě železniční podjezd (nahradil úrovňový přejezd), ale tunel má dvě úrovně: jednu pro silnici a jednu pro cyklostezku. Silniční tunel má délku 249 metrů, aby nebyl oficiálním tunelem a podléhal složitým tunelovým předpisům, které začínají na 250 metrech. :idea:

Hilversum má mizernou síť hlavních silnic, toto je jediný železniční přejezd ve východních čtvrtích města. Společnost Hilversum je známá tím, že zkouší některá nová řešení ke zlepšení plynulosti dopravy na svých dvouproudých silnicích. Bylo to první město, které experimentovalo s "voorrangsplein" (prioritní kruhový objezd), který byl přijat do příručky pro městské komunikace v roce 2012. O tom je více zde: https://www.wegenwiki.nl/Voorrangsplein .

Obrázek

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


5.9.2022 10:42:45
Profil
VIP

Příspěvky: 18730
Bydliště: EU
Příspěvek Re: Nizozemsko
Dálnice A24 postupuje na západní straně Rotterdamu. Skládá se z krátkého dálničního spojení mezi A15 a A20. Je to však poměrně složitý projekt kvůli velkému přechodu přes řeku a podúrovňové poloze na severním břehu.

Pár fotek z webu projektu ze srpna 2022:

Severní pobřeží: https://i.imgur.com/KYF6mSJ.jpg
Jižní pobřeží: https://i.imgur.com/NSz0xi2.jpg
MÚK A15xA24: https://i.imgur.com/AlAU9YZ.jpg
uzel A20xA24: https://i.imgur.com/6W4EpKa.jpg

_________________
za lepší silnice a dálnice
čtěte a hlasujte
Zipper Truck


18.9.2022 11:46:15
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 138 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz